TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Nabízíme komplex poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, sociálně terapeutických, sociálně aktivizačních služeb.

S čím vším můžeme lidem s těžkým postižením zraku pomoci?

Našim klientům poradíme s řešením mnoha problémů, které slepota nebo vážné poškození zraku způsobuje. Můžeme pomoci s doprovodem, se zpracováním tištěných materiálů či s jinými úkony, na které naši klienti nestačí, naučíme klienty specifickým dovednostem bez kontroly zrakem, např. práci na počítači a s dalšími pomůckami, jak si připravit jídlo nebo jak poskytnout první pomoc, přestože zrak neslouží. Připravujeme pro klienty celou řadu aktivit, např. výlety a exkurze, besedy a přednášky, vzdělávací a poznávací aktivity. Pomůžeme v orientaci v oblasti legislativy sociálních dávek a příspěvků, poradíme, jak využívat bezbariérové úpravy našich měst, hromadné dopravy a veřejných institucí, připravíme na možné umístění na volný pracovní trh. Jako první u nás provozujeme rukodělnou a výtvarnou dílnu pro nevidomé.

Naše služby pro odbornou i laickou veřenost

Některé služby nabízíme i veřejnosti – jedná se například o zážitkové semináře, na kterých si zkusíte, jaké to je nevidět. Odborníkům poradíme, jak vytvořit webovou prezentaci tak, aby si ji mohli „přečíst“ i naši klienti. Otestujeme také bezbariérové úpravy v exteriérech či interiérech tak, aby dobře sloužily našim klientům.

Cíl našich služeb

Společným cílem našich služeb je vést klienty k samostatnosti a nezávislosti, ke zkvalitnění jejich života a zlepšování životních podmínek. Naše služby pomohou udržet život v přirozeném prostředí dosavadního domova, podpoří společenské a kulturní uplatnění, integraci do společnosti na zásadě rovnosti, ochrany a práva na volbu s ohledem na individualitu osobnosti a její zájmy.

Naši činnost vystihuje motto: Slepotou život nekončí, nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS