17. 10.

Autor:

V úterý 11. října bylo v břeclavském TyfloCentru opravdu živo. Na návštěvu střediska a komentovanou prohlídku miniatur staveb  Lednicko- valtického areálu jsme pozvali také klienty z brněnského a znojemského pracoviště. V úvodu setkání jsme nejdříve poseděli ve středisku u kávy a čaje. Během setkání samozřejmě došlo na sdílení zážitků nejen z jednotlivých středisek, ale také ze společných akcí.

Po dobrém obědě jsme společně zamířili do Lichtenštejnského domu, kde nás očekával průvodce, pan Němec. Ten nás seznámil s historií rodu Lichtenštejnů. Představil nám jejich strategii nejen na poli politickém, ale také koncepcí lesního a vodního hospodářství, z jehož výnosů rod své panství zušlechťoval. Po informačně hutném výkladu jsme si ve skupinkách hapticky prohlédli zámek ve Valticích, Lednici, Břeclavi a většinu menších staveb v LVA. Škoda jen, že Minaret a Kolonáda na Reistně byly umístěny ve vitríně (vzhledem k svému technickému stavu). Během této prohlídky nám individuálně odpovídal na zvídavé dotazy průvodce.

A teď nám nezbývá než nazout toulavé boty a jít některé z památek na jaře navštívit. Doufám, že to bude opět společná akce všech středisek.

 

Fotogalerie

poslouchame-vyklad


29. 06.

Autor:

Jednoho krásného odpoledne v úterý 7. 6. 2016 jsme se s našimi klienty vydali na znojemský hrad, kde probíhala výstava s názvem „České korunovační klenoty na dosah“. Po zaplacení vstupného jsme se mohli volně procházet výstavou. Mohli jsme si osahat dobový oděv, který se nosil za vlády Karla IV., meč, který podle pověsti plní lidem různé sny a přání, když jej pohladí. Kolegyně Eva Pexová nám přečetla všechny popisky, co na výstavě byly. Dozvěděli jsme se vše o životě Karla IV., o jeho narození, odloučení od matky, kolik měl manželek, dětí a další zajímavosti. V jednom ze sálů bylo video, na kterém bylo ukázáno, jak se vyrábí repliky korunovačních klenotů, protože originály jsou uloženy v Praze v chrámu sv. Víta. Byla zde k osahání replika koruny Karla IV.. Podle legendy si ji nesměl dát na hlavu nikdo kromě krále. Legenda říká, že ten kdo si nasadí tuto korunu, která obsahuje i trn z trnové koruny Ježíše Krista, tak do roka zemře nepřirozenou smrtí. Koruna je vyrobena přibližně z dvou kilogramů zlata, je osazena perlami, rubíny, safíry, smaragdy a dalšími kameny. Mohli jsme si také prohlédnout královský plášť, který byl ozdobený hermelínem. V posledním sále byly vystavené krásné korunovační klenoty, ke kterým nám pracovnice muzea také něco řekla. Tyto repliky korunovačních klenotů jsou vyrobeny z českého skla. Po výstavě jsme si zašli na vyhlídku před hradem, kde jsme mohli obdivovat krásy Znojma kolem řeky Dyje. Všichni byli spokojeni s komentovanou prohlídkou výstavy a slyšeli jsme samé pěkné ohlasy.


29. 06.

Autor:

V úterý 3. 5. 2016 jsme se s klienty znojemského TyfloCentra vydali na krásný výlet do malebného jihočeského městečka s názvem Třeboň. Protože jsme přijeli do města brzy, tak nás jeden klient, který je zde pravidelným hostem, provedl po Třeboni a ukázal nám například Bertiny lázně a vysvětlil, proč se tak jmenují. Tyto lázně jsou staršího typu, nové lázně se jmenují Aurora. Do Bertiných lázní jsme se mohli podívat, tak jsme této příležitosti využili. Po prohlídce jsme se přesunuli k zámku, kde jsme měli zarezervovanou prohlídku. Při příchodu k zámku jsme uslyšeli zavřeštění a tak jsme si říkali, co to asi je. Až po chvíli jsme uviděli krásného páva, který seděl v koruně stromu a shora na nás křičel. Při vstupu do zámku jsme se dozvěděli, že zámek Třeboň, perla v okvětí vodní růže, je renesanční sídlo posledního Rožmberka Petra Voka. V prvním sále jsme si mohli osahat masivní nábytek, který tam byl. Tento sál sloužil jako modlitebna. Na zámku jsme navštívili také jídelnu, přípravnu jídel a nápojů, alchymistickou laboratoř, obrazárnu a další. Dozvěděli jsme se, že se v dobách Petra Voka jedlo hlavně maso, zvěřina, hovězí a kuřecí. Ovoce bylo považováno  za nezdravé. Pilo se hlavně pivo a víno. Petr Vok neměl žádné potomky a tak rod Rožmberků vymřel po meči i po přeslici. Zemřel ve věku 72 let. Dnes je zámek majetkem státu. Po prohlídce jsme šli k rybníku Svět, kde kotvila loď Modrásek, která s námi objela celý Svět. Pan kapitán nám povyprávěl, co zde žije za ryby, že je zde 400000 druhů. Také jsme se dozvěděli, že rybník má hloubku 150 centimetrů, takže lze plavat i daleko od břehu a třeba uprostřed si odpočinout. Dno je písčité. Po plavbě na lodi jsme si zašli do pivovarské restaurace na dobrý oběd a následně na nákup drobných suvenýrů a lázeňských oplatků. Před odjezdem domů jsme si na chvíli sedli v krásném parku a užívali si krásného počasí. Všem se výlet moc líbil a těšíme se na další.


6. 04.

Autor:

Včera se naši znojemští klienti TyfloCentra společně vypravili na výstavy do Domu umění. Při příchodu na nás již čekala naše průvodkyně Mgr. Monika Mažárová, která nás velmi mile přivítala a nastínila, jak vše bude probíhat. Nejprve jsme se vydali na výstavu „Zpátky do pohádky“, kde se nacházely kostýmy z hudebních pohádek Československé a pak následně České televize z let 1969 – 2008. Na výstavě jsme viděli cca 60 kostýmů a Mgr. Mažárová nám umožnila, abychom si je mohli prohlédnout ze všech stran a velmi zblízka vzhledem ke zrakové vadě. Nejstarší kostýmy pocházejí z pohádky Popelka a Zlatovláska, které jsou ze 60. a 70. let 20. století, nejnovější kostýmy byly z pohádky Kouzla králů, která byla natočena v roce 2008. Na výstavě byly vystaveny kostýmy ze 14 pohádek a našim klientům se nejvíce líbily kostýmy z nejnovější pohádky „Kouzla králů“, ale nadšení byli i z pohádky „Královna Koloběžka I.“, „Krkonošské pohádky“, „Ať přiletí čáp, královno“ a „Zlatovláska“. Překvapením pro nás byla pohádka „O chytrém Honzovi aneb Jak se Honza stal králem“, protože skoro nikdo pohádku neviděl a její kostýmy jsou velmi netradiční, zpracovány ve stylu Studio kamarád (Jů a Hele) výtvarníkem Stanislavem Holým. Při prohlížení a poslechu výkladu nám v pozadí hrály nejznámější hity z těchto pohádek. Navíc bylo u vstupu nachystáno i několik židlí a ke shlédnutí zde byla černobílá Popelka, kde hlavní roli ztvárnila Eva Hrušková. Klienti byly z černobílé Popelky unešení, neodolali a na chvíli se posadili. Při sledování pohádky byl dokončen výklad od Mgr. Mažárové a nabídnuta místní „herna“, kde bylo možné haptickým způsobem pomoci Popelce z pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ přebrat hrách a čočku, zahrát si na klavír, pomoci Jiříkovi ze „Zlatovlásky“ a nahradit mravenečky ve sbírání perel apod. I přesto, že herna je připravena pro menší návštěvníky, skoro všichni klienti hernu vyzkoušeli a byli spokojení. Poté jsme se přesunuli na výstavu „Mince zemí Koruny české“, kde se nachází výstava českých mincí a medailí ze sbírky Josefa Květoně. Sbírka byla shromážděna na konci 19. století a začátkem 20. století. Ve sbírce najdeme nejstarší mince všech ražeb z území českého státu od historických počátků do ukončení činnosti pražské mincovny v roce 1857. Sbírka je doplněna mincemi českých panovníků i mimo území českého státu a ražbami cizích vydavatelů, kteří mají vztah k historickým událostem na našem území. Protože všechny mince a medaile jsou střeženy a jsou ve vitrínách, připravila si pro nás p. Mažárová kopie, které byly umožněny k haptické prohlídce. Drželi jsme v ruce nejenom dukát, ale i český groš, tolar, místní znojemská platidla aj. Výklad byl doplněn o historii místní mincovny, která se nacházela v dnešních místech Znojemského podzemí, a o ukázku původní ražby mincí, kde jsme dostali k haptické prohlídce střižek, raznici, palici a samotný stroj. Exkurzi do Domu umění ve Znojmě jsme zakončili v 2. patře, kde se nachází výstava „Staré umění Znojemska“. Součástí výstavy je hlava královny, tzv. Znojemské Libuše, z poslední třetiny 13. století, která byla objevena na dnešní Obrokové ulici a je nejstarším exponátem výstavy. Mgr. Mažárová si pro nás připravila kopii originálu, která je určena k haptické prohlídce a všichni klienti se tedy dozvěděli, jak ona bájná Znojemská Libuše vypadá. Mgr. Mažárové patří velké poděkování, protože se klientům velice důsledně věnovala, výklad i prohlídku „nám ušila na míru“ a veškerý výklad podala velmi vyčerpávajícím způsobem. Klienti byli spokojení, výklad se jim líbil a ještě dlouho diskutovali nejenom o kostýmech, pobrukovali si známé písničky z pohádek, ale probírali i ražbu a historii mincí.


16. 03.

Autor:

Protože se nám blíží Velikonoce, svátky jara a jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, rozhodli jsme se s klienty jarní výtvarnou dílnu zaměřit právě na toto téma. Jedním z velikonočních symbolů je vejce, které je v mnohých kulturách symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Navíc zdobení skořápek sahá až do pravěku, proto jsme se rozhodli tuto tradici neporušit a namalovat si kraslice, které jsme ozdobili pomocí laků na nehty. Použili jsme jednoduchou, ale ve výsledku krásnou metodu barvení vajec. Připravili jsme si misku s vodou, do ní nakapali laky na nehty ve vybraných odstínech a promíchali párátky či špejlemi. Po nachystání vzorů jsme vyfouklé vajíčko připevnili na špejli a ponořili do vody s obrazcem. A výsledky opravdu stály za to! Každá kraslice byla originál a klienti z této techniky byli nadšení. Dle jejich slov: „Něco tak jednoduchého a pěkného už dlouho neviděli.“ a „Nová technika barvení vajec je velmi rychlá a určitě ji zkusíme i doma.“ Každý klient si vytvořil minimálně tři kraslice. Na dozdobení slavnostního velikonočního stolu jsme na závěr dílny zasadili osení do nazdobených pet lahví. Klienti si do osení ihned zapíchli nazdobené kraslice a odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. A většina se těšila, jak ukáže své krásné výrobky doma a jak budou všichni ohromeni!TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS