28. 04.

Autor:

Ve středu 20. 4. 2016 jsme pro naše klienty, jejich přátele i zájemce z řad veřejnosti uspořádali Happening v Přírodní zahradě u Smrku. Tato akce se koná už pravidelně v rámci Brněnských dnů pro Zemi.

Letošní happening byl motivovaný heslem Lanaříme do TyfloCentra a podle toho také vypadaly aktivity, které jsme si pro toto odpoledne připravili. Lana, šňůrky a provázky nás provázely celým programem.

Na začátek nás přivítala paní Libuše Mičolová, která se o celou zahradu u smrku stará. Následovala komentovaná prohlídka nádherně rozkvetlé zahrady a první aktivita – hmatová stezka. Přes zahradu bylo natažené lano, ke kterému byly šňůrkou přivázány různé předměty. Účastníci měli za úkol po hmatu poznat, o který předmět jde. Aby byli síly vyrovnané, dostali vidící účastníci klapky na oči.

Následovalo cvičení s lany vedené paní Zlatou. Při tomto cvičení se účastnící protáhli a zpevnili své tělo. Zjistili také, že cvičit se dá s různými pomůckami a lano je pro podobné cvičení velmi vhodné.

Po cvičení se klienti i ostatní zájemci přesunuli k velkému stolu, u kterého si s pomocí pracovnice z HapAteliéru i dobrovolníků vyrobili zvonkohru. Na větvičku přivázali provázkem keramické ozdoby a dřevěné korálky a poté celou zvonkohru pověsili na strom. Závěr tohoto krásného, prosluněného odpoledne jsme strávili u ohně, kde si zájemci mohli opéct špekáčky, chleba nebo sýr.

Děkujeme všem účastníkům Happeningu, že se rozhodli strávit odpoledne v naší společnosti, všem kolegům z TyfloCentra, kteří se podíleli na organizace a také paní Mičolové, která nám umožnila uspořádat happening v Přírodní zahradě u smrku.

Aktivita byla pořádána v rámci projektu Do přírody s bílou holí, realizovaného za finanční podpory Statutárního města Brna.

Fotogalerie

web


17. 10.

Autor:

Sobota 4. října 2014 byla ve znamení TyfloBrna. Dvanáctého ročníku soutěže v samostatné orientaci a pohybu nevidomých se zúčastnilo 11 soutěžících z celé České republiky.

Letos jsme soutěžili v Brně – Řečkovicích. Tamní starosta, Mgr. Bc. Marek Viskot, převzal nad akcí záštitu a TyfloBrno 2014 bylo podpořeno i z rozpočtu městské části. Zázemí jsme měli v jídelně ZŠ Horácké náměstí.

Cenový fond byl letos velmi bohatý a výjimečný, protože o dary pro naše soutěžící se postarali zaměstnanci TC Brno – a to ze svých domácích zásob. O marmelády, naložené švestky, houby, dýně Hokaido či sušený čaj nebyla nouze. Krásné hliněné medajle vyrobili pracovníci Chráněné dílny HapAteliér. Poděkování patří také Pekařství Kulhánek & Drápal z Viničných Šumic, jejichž koláčky za sponzorskou cenu byly fantastické. Všem dárcům a sponzorům velice děkujeme!

Autorem soutěžní trasy byl Josef Konečný. Vytvořil pestrý a docela náročný, 3,5 km dlouhý okruh. Soutěžící se přesouvali také autobusem MHD a na tandemu (dvojkole), na třech stanovištích plnili doprovodné úkoly zaměřené na hmat, odhad vzdálenosti a zručnost. Na trase byli rozmístěni hodnotitelé, kteří bodovali technické a bezpečnostní postupy při chůzi s bílou holí u jednotlivých soutěžících – zaměřili se zejména na dostatečné vykrývání prostoru, používání echolokace, správné signalizování při přecházení vozovky, hodnotili bezpečné užití kyvadlově-kluzné techniky při dohledávání schodiště a také například vystupování z autobusu MHD.

Podmínky soutěže byly pro všechny účastníky stejné – trasa se šla opravdu poslepu. K dispozici byl hmatový plánek trasy a popis v braillově písmu, a také ve zvukové podobě.

TyfloBrno je soutěž, kde nejde o to být v cíli první, ale především o bezpečný pohyb po ulicích. O bezpečnost soutěžících během celého trvání akce dbali strážníci městské policie, oddělení prevence a samozřejmě „andělé“ z řad zaměstnanců brněnského TyfloCentra, jejich rodinných příslušníků a dobrovolníků.

A jak to celé vlastně dopadlo? Po sečtení bodů všech soutěžících je na prvních třech místech toto pořadí:

3. místo Hana Kolářová (Centrum sociálních služeb Brno – Chrlice)

2. místo Martin David (Dvůr Králové nad Labem)

1. místo Petr Svoboda (Bílovice nad Svitavou)

Sláva vítězům, čest zúčastněným! Blahopřejeme všem, kteří našli odvahu a pustili se do neznámého terénu po neznámé trase!

Příštímu TyfloBrnu 2016 třikrát na zdar!!!

 


8. 10.

Autor:

Spolu s klienty jsme kráčeli ke zdraví snad mílovými kroky. Na čerstvém vzduchu v zahradě u Smrku jsme se sešli společně 30.9.2014. tato aktivita probíhala pod záštitou akce Brněnské dny pro zdraví. Odpolední návštěva zahrady u Smrku se nesla v duchu přátelské nálady i počasí. Sesedli jsme se společně u stolu, kde jsme si povídali o tom, jak se máme a s jakým očekáváním přicházíme. Poté jsme se začali věnovat výtvarné tvorbě, a to především tvorbě z hlíny a využívali jsme razítka s motivy indických květin. Tato aktivita bavila všechny návštěvníky nejen tím, že se můžeme vrátit do dětských let, kdy jsme dělali bábovičky na písku a plácali bláto dohromady, ale i tím, že zapojujeme naši fantazii při tvorbě a řekněme si otevřeně, není to vůbec jednoduché zpracovat si kus hlíny. Dalším naším krokem ke zdraví byla přednáška od paní doc. PaedDr. Marie Blahutkové, Ph.D. ,která se zabývá Psychologií sportu, Psychomotorikou a Psychologií koučování.Proč je důležité sportovat a zajímat se o své zdraví nám vysvětlila během velmi zajímavé, poutavé a poučné besedy. Prakticky jsme si vyzkoušeli cvičení a dostali jsme dobré rady. Paní Blahutková nás všechny naplnila novými znalostmi, optimistickým přístupem a nadšením zkoušet různá cvičení. Protože se jednalo o nenáročná cvičení, zvládne to opravdu každý. Takže žádné výmluvy na to, že jsme staří, mladí, unavení, zasmušilí, ale šup kráčejme společně ke zdraví.

Poslední zařazenou aktivitou bylo cvičení pod dozorem paní Zlaty Zumrové, která cvičí s našimi klienty i v TyfloCentru. Toto cvičení bylo další ukázkou toho, že to jde a vůbec to nebolí. Cvičili jsme na čerstvém vzduchu v prostředí velmi klidném a plném zeleně a proto nám toto cvičení dalo velmi mnoho energie.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, všem, kteří se na této aktivitě podíleli a zvláštní poděkování patří paní docentce Blahutkové, která si na nás udělala čas a bez nároku na finanční odměnu přišla mezi nás a dala nám skvělý a nezapomenutelný zážitek. Děkujeme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Happening u Smrku, 30. 9. 2014


23. 09.

Autor:

„Třináctka pro nás není nešťastné číslo – alespoň letošní sobota 13. září se vydařila,ˮ usmívá se Jana Brzobohatá z chráněné dílny HapAteliér brněnského TyfloCentra. Na Slovanském náměstí v Brně – Králově Poli proběhly v sobotu 13. září 2014 Erbovní slavnosti, kterých se brněnské TyfloCentrum opět zúčastnilo. Letos popáté.

Nový stánek, který si HapAteliér pořídil, měl premiéru. Většinou bývá počasí vlídné, tentokrát ovšem zpočátku hodně pršelo a stánek významně pomohl v úspěšné prezentaci výrobků i služeb brněnského TyfloCentra.

„Líbily se zejména nové výrobky z keramiky, které jsme přes léto v chráněné dílně HapAteliér vytvořili, zaujala také slepotisková přání, košíky z pedigu, některé kombinované s keramikou a jinými materiály, opět se k nám vraceli spokojení zákazníci z let minulých, ˮ vypočítává Jana Brzobohatá. Stranou zájmu návštěvníků slavností nezůstaly ani četné společenské aktivity, ukazující možnosti kompenzace zrakové nedostatečnosti – jako třeba speciálně upravené společenské hry či ukázky nejrůznějších pomůcek, usnadňujících život ve tmě.

Pro ty, které vrtkavé počasí od návštěvy našeho stánku odradilo, je připravena žhavá novinka – HapAteliér brněnského TyfloCentra spustil e-shop.

V nejbližší době bude příležitost koupit si něco z našeho HapAteliéru na jarmarku chráněných dílen před kavárnou Práh 9. října. Pokud byste nechtěli čekat – a podléhat rozmarům počasí – přijměte pozvání do našeho e-shopu!


21. 06.

Autor:

Jsem čerstvá dobrovolnice v TyfloCentru Brno. Má práce začala zaškolením. Martina Smrčková se mi velice věnovala. Přiznávám, že praktická část zaškolení nebyla jednoduchá. Bylo pro mne dost těžké dělat asistenta. Martina představovala nevidomou klientku a já se měla postarat o bezpečnou procházku po Brně. Převzít tuto zodpovědnost nebylo vůbec jednoduché. Po zaškolení, které pro mne bylo velice silným zážitkem, přemýšlím o vcítění se a pochopení nevidomých klientů. Jaké překážky jim klademe my vidomí v běžném životě a ani nás nenapadne, jaké potíže mohou způsobit.

Moje práce pro HapAteliér začala prodejem výrobků na tradiční Velikonoční výstavě v Předklášteří., která se konala 19. a 20. 4. 2014. Měla jsem radost, že návštěvníci mají o výrobky ateliéru zájem. A nejen o výrobky, ale školáci se zajímali o informace o ateliéru a TyfloCentru. Zájema přinesl i své první ovoce. Studentka Střední odborné školy v Lomnici předala informační letáček paní učitelce Mgr. Evě Juríkové, která se domlouvala v TyfloCentru na návštěvě žáků.

Mé první setkání s klienty HapAteliéru bylo na velikonočních dílnách 17. 4. 2014. Byla jsem natěšená a zvědavá poznat se s pracovnicemi i klienty ateliéru. Ono je mnohem příjemnější prodávat výrobky dílny a vědět kdo zrovna ten konkrétní košíček, šperk nebo přáníčko vyrobil. Celý den měl moc prima atmosféru. Všichni klienti nadšeně pracovali a vyzkoušeli si všechny připravené techniky. Slečna Dana byla velice šikovná a vyrobila snad nejvíce výrobků. Přiučila jsem se novým technikám zdobení kraslic.

Duben jsem uzavřela prodejem výrobků na akci Podhoráckého muzea v Předklášteří – Dětské jarní hry. I na této akci projevili návštěvníci zájem o výrobky. Nejvíc „frčely“ magnetické záložky. Všichni obdivovali zajímavý nápad. Jeden ze zákazníků projevil zájem o keramiku a vzal si letáček s kontaktem na ateliér, tak doufám, že se rozhodne pro některý keramický výrobek a udělá radost dál. Zákazníci obdivovali výrobky z pediku, keramiky. Velice se líbily knoflíky, zápichy a přáníčka.

Děkuji za možnost pracovat pro TyfloCentrum a těším se na další zajímavé akce a setkání.

MiladaTyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS