26. 05.

Autor:

I v letošním roce proběhla od 12. do 14. května mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže Tmavomodrý festival v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně. Brněnské TyfloCentrum bylo tradičním spoluorganizátorem doprovodných akcí této přehlídky. S dvoudenní výstavou výpočetní techniky pro zrakově postižené uživatele byly spojeny také přednášky a  prezentace. Se svými nabídkami přišly firmy ACE Design, Spektra, Sagitta, Turbo Consult a dále nově Stopka a  Karel Giebisch. Všichni vystavovatelé s sebou přivezli opět to nejlepší ze světa výpočetní techniky pro zrakově postižené a účastníkům předvedly, co ve svých nabídkách aktuálně mají. Jako obvykle v sobotním dopoledni probíhaly přednášky v rámci setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky, letos již po pětadvacáté. Toto setkání moderoval Martin Baláž z brněnského TyfloCentra a po úvodním slově ředitelky TyfloCentra, v němž z historického hlediska shrnula předchozích 24 let setkávání, začaly prezentace výpočetní techniky pro zrakově postižené uživatele. Zástupci firmy ACE Design předvedli ovládání počítače pomocí hlasových příkazů a gest na mobilním telefonu a využití počítače s programem asistent pro zjednodušení obsluhy vybraných aplikací mobilního telefonu. Lehkou stolní lupu Traveller HD a dokumentové kamery k programu ImageReader nám předvedl pracovník firmy Spektra. Zástupce firmy Galop nás seznámil s novinkami v aktuální verzi zvětšovacího programu Magic. Přehled aktuálních schopností ozvučeného portálu FriendlyVox nám představil zástupce firmy TurboConsult. S téměř novinkou pro zpřístupnění telefonu s Androidem pro nevidomé a slabozraké uživatele, aplikací Corvus, nás seznámil zástupce neziskové organizace Stopka ze Slovenska. AppleWatch – chytré mluvící hodinky nám předvedl Karel Giebisch a téma přístupnosti Linuxu pro zrakově postižené uživatele otevřel Martin Baláž. Na závěr nás pan docent Jiří Chod z Elektrotechnické fakulty ČVUT seznámil s aktuálním stavem vývoje pokročilé navigace nevidomých. Blokem dopoledních prezentací program doprovodných akcí Tmavomodrého festivalu nekončil. Předem přihlášení účastníci se po poledni přesunuli do prostor střediska Teiresiás. Zde proběhlo několik workshopů, které vesměs navazovaly na dopolední prezentace v Bílém domě. Mimo dopolední témata zde byla probrána i další jako „Android či iOS, pro co se rozhodnout“, dále „Stěžejní novinky v TalkBacku“, čímž byla doplněna oblast zabývající se přístupností chytrých mobilních telefonů. Účastníci workshopů si také mohli zvolit témata „Efektivněji na webu s Jawsem“ a „Využití notebooku při zvětšování textu a tabule při výuce“. Celkově se jednalo o 10 témat, přičemž jednotlivých workshopů se vždy mohlo účastnit maximálně 5 zájemců, kterým se věnovali až dva moderátoři, většinou sami zrakově postižení. Tyto workshopy jsou účastníky od jejich počátku v minulém roce velmi přínosné a oblíbené tak, že kapacity ani nestačí. To je také důvodem, že jejich nejbližší konání je naplánováno již na tento podzim. Workshop pracovníků TC na téma „Pracujeme s Linuxem“ se zde těšil také velkému zájmu a ještě po jeho skončení kontaktovalo brněnské TC spousta zájemců o tuto problematiku.

 

Fotoalbum

web


27. 05.

Autor:

Jaké bylo Setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky na Tmavomodrém festivalu 2015

I v letošním roce proběhla od 14. do 16. května mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže Tmavomodrý festival v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně. TyfloCentrum Brno bylo tradičním spoluorganizátorem doprovodných akcí této přehlídky. S dvoudenní výstavou výpočetní techniky s úpravou pro zrakově postižené uživatele, byly spojené také přednášky a prezentace. Se svými nabídkami zaplnili výstavu známé a dlouhodobě osvědčené firmy ACE Design, Spektra a Sagitta. Rovněž zástupci firmy Galop Nás po dvouleté přestávce opět navštívili. Navíc se na Tmavomodrém festivalu představily dvě nové firmy, a to konkrétně Turbo Consult a Symbio. Všichni vystavovatelé s sebou přivezli opět to nejlepší, co ve svých nabídkách mají, ať už se jednalo o zvětšovací kamerové lupy, nejnovější verze zvětšovacích i odečítacích programů či úplné novinky ze světa výpočetní techniky pro zrakově postižené.

Zástupci brněnské firmy ACE Design nám na svém stánku představili digitální čtecí zařízení a Digitální zápisník s aktuální verzí programů OKO, novou funkci WinMonitoru například pro zpřístupnění textů v obrázcích využívající OCR a také aplikaci diář s rozšířenými možnostmi při zadávání úkolů. Rovněž v asistivním balíku Asistent nastaly výrazné změny, např. v aplikaci Oko Mail. Následně nám ve své krátké prezentaci Libor Doušek a Marek Susčík představili možnosti ovládání aplikace DotWalker Pro pomocí hlasových příkazů.

Pracovníci pražské Spektry nám na svém stánku předvedli stolní počítač se softwarovou lupou ZoomText 10.1 a odečítač SuperNova Access Suite 14.0, který v sobě integruje možnost zvětšování, asistenční program Dolphin Guide, stolní kamerovou lupu Clear View C, jednoduše ovladatelnou OCR čtečku ClearReader pro rychlé čtení tiskovin nebo Mini NetBook s odečítačem SuperNova Screen Reader a nakonec braillský řádek Alva Comfort 640. Ve své upoutávce nás pak Jan Šnyrych seznámil s dotykovými zařízeními iPhone a iPad a s jejich ovládáním pomocí klávesnice Rivo.

Pracovníci pražské firmy GALOP nám představili několik novinek. Tou nejzajímavější byl „SmartVision“ – chytrý mobilní telefon navržený speciálně pro zrakově postižené uživatele. Tomuto produktu také věnoval prostor ve své upoutávce Michal Jungmann.

Nově se nám představili pracovníci pražské firmy Symbio se svým sortimentem, který tvořily kamerová zvětšovací lupa VocateX s možností OCR a hlasového výstupu, Čtecí zařízení Easy Reader, braillský řádek Esys a produkty firmy Apple. Ve své prezentaci pak Petr Bláha  návštěvníky seznámil s výše uvedenou lupou Vocatex.

Zástupce firmy Turbo Consult Vladimír Jareš   návštěvníkům popovídal něco o webovém portálu FriendlyVox, „kde nevidomí mají přednost“.

Následně se slova ujal Matěj Plch a popovídal o možnostech využití kamery v dotykových mobilních zařízeních se systémem Android, např. při rozpoznání tiskovin a bankovek. Svou pozornost dále věnoval nově vyvíjenému produktu GetThere, který by měl pomáhat nevidomým při orientaci.

V závěru dopoledního programu se ujali mikrofonu pracovníci brněnského TyfloCentra Martin Baláž a Jan Pokorný a seznámili návštěvníky s novou verzí operačního systému Windows 10 z hlediska přístupnosti pro nevidomé uživatele. Blokem dopoledních prezentací ovšem program doprovodných akcí Tmavomodrého festivalu nekončil. Předem přihlášení účastníci se po poledni přesunuli do prostor střediska Teiresiás, které od poloviny minulého roku sídlí v budově lékařské fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Zde proběhlo několik workshopů, které vesměs navazovaly na dopolední prezentace v Bílém domě. Úvodem byli účastníci seznámeni s organizací celé akce a dostali příjemné občerstvení. Poté se rozešli podle předem připraveného plánu na jednotlivé workshopy.

Matěj Plch spolu s Jirkou Hladišem se podrobně věnovali aplikacím využívající kameru telefonu s Androidem pro rozpoznávání tiskovin a velkou pozornost věnovali aplikacím usnadňujícím orientaci nevidomých. Podobné téma měli pracovníci Spektry, kteří prezentovali využití kamer produktů Apple pro potřeby nevidomých a slabozrakých. Navigaci pomocí vlastního produktu DotWalker Pro se za Ace Design podrobně věnovali Marek Susčík a Libor Doušek. Seznámili zájemce svého workshopu s praktickým využitím této aplikace. Roman Kabelka se věnoval podrobné prezentaci a zodpovídání dotazů na téma Friendly Vox, který představuje nový pohled na řešení kompenzačních pomůcek pro nevidomé. Za Galop byly Michalem Jungmannem a Michalem Jelínkem představeny některé praktické funkce odečítače Jaws a novinky ve verzi 16.

Všechny workshopy měly velký úspěch a neočekávanou návštěvnost. I když byla kapacita prostoru navýšena, přesto téměř nestačila. Tato aktivita byla návštěvníky hodnocena velmi pozitivně a všichni se rozcházeli s přáním jejího opakování při příležitosti příštího ročníku Tmavomodrého festivalu.

Zpracovali: Bc. Martin Baláž a Ing. Jan Pokorný

Nahrávky prezentací najdete na webu TyfloCentra Brno.

Fotogalerie:

Fotogalerie


18. 06.

Autor:

Lodní zvon ohlásil nástup, motor se rozeběhl a parník vyrazil vstříc své cestě po vodě. Takto nějak začínala naše plavba na parníku. V úterý 17. června úderem 15. hodiny byla většina posádky naloděna a my jsme se mohli vydat vstříc naší plavbě na parníku.  S příjemným výletním počasím jsme mohli obdivovat krásy a tajemná zákoutí brněnské přehrady. Na palubě parníku byli zástupci nejen z řad klientů  Brna, ale i Vyškova a Znojma. Mohli jsme se tak všichni setkat, pobavit se mezi sebou a poslechnout si cimbálovou skupinu Jak chceš!, která nám po celou dobu plavby vyhrávala na spodní palubě.

Plavba na parníku byla ve znamení setkávání, ale také i ocenění našich turistů. Díky projektu Turistická liga můžeme odměňovat naše vytrvalé turisty, kteří s námi chodí pravidelně na vycházky. Celkově (za 4 roky) máme za sebou 1743 km. V letošním roce jsme ušli krásných 75 km. Na třetím místě se umístil klient s 41 km v nohou a jako odměnu si odnesl poukaz do obchodu se sportovním vybavením. Na druhém místě se umístil vytrvalý turista s 55 ušlými kilometry a odměnou mu jsou poukazy do zdravotnických potřeb. Na krásném prvním místě se umístila žena, ušla celkových 75 km, zúčastnila se tedy všech vycházek a jako odměnu dostala 10 vstupů do solné jeskyně. Ostatním, kteří s námi na vycházky chodí, děkujeme a doufáme, že s námi půjdete zase. I když nejsme ocenění nějakou cenou, odměnou nám může být dobrý pocit z toho, že jsme se pohybovali, viděli jsme u toho nové věci a mnoho se dozvěděli.

Naše „lodní akce“ byla i jakýmsi malým zakončením jedné sezóny. Proto bych chtěla ještě jednou moc poděkovat nejen našim klientům, ale i všem pracovníkům, kteří zajišťují jednotlivé služby, i těm, kteří se podílejí na chodu TyfloCentra samotného.

Buďte nám nakloněni i nadále, již nyní pilně pracujeme na tom, abychom pro Vás připravili další zajímavé aktivity.


30. 05.

Autor:

Letošní výroční mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže proběhla od 15. do 17. května v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně. Brněnské TyfloCentrum je tradičním spoluorganizátorem doprovodných akcí Tmavomodrého festivalu a výročí pětadvaceti let existence této akce oslavilo hned několika aktivitami.

Ve čtvrtek 15. května ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem města Brna (TIC) uspořádalo konferenci pro odbornou veřejnost. Pozváni byli oční lékaři, optici a oční specialisté, studenti odborných škol i úředníci z úřadů práce, kteří mají na starosti agendu týkající se lidí s těžkým zrakovým postižením. Od 13ti do 16ti hodin probíhaly prezentace všech organizací, které na území Jihomoravského kraje poskytují sociální služby zrakově postiženým lidem. Pro účastníky konference byli na místě k dispozici zástupci firem, zabývajících se kompenzačními pomůckami.

Na konferenci s názvem »Od kolébky po aktivní stáří« pak navázalo slavnostní zahájení výročního Tmavomodrého festivalu. Za účasti ředitelky brněnského TyfloCentra Hany Bubeníčkové, ředitelky TICu paní Kačírkové, MUDr. Kafkové a Dr. Tryhukové – dvou dam, které stály u zrodu celého festivalu – a za přítomnosti váženého čestného hosta, prvního nevidomého senátora v historii České republiky pana Milana Pešáka proběhlo zahájení této unikátní akce, nemající obdoby nejen v naší republice, ale i v Evropě. Vzpomínalo se i bilancovalo. Čtvrtstoletí je dlouhá doba a všem, kteří se zasadili o trvání akce bylo vyjádřeno velké poděkování. A rovněž se přálo – dost sil do dalších let. Vrcholem slavnostního zahajovacího večera pak byl koncert houslisty Jaroslava Svěceného a kytaristy Vladislava Bláhy v Besedním domě.

Číst zbytek článku »


18. 11.

Autor:

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhl Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru. Již podruhé jsme otevřeli dveře pronajatých prostor na Chaloupkově ulici č.3, kde již druhým rokem působíme, protože náš dům na téže ulici (č. 7) je v havarijním stavu a nedá se užívat.

Cestu k nám našlo přes sto dvacet návštěvníků. Většina z nich prošla všech pět interaktivních stanovišť, představujících naše jednotlivé sociální služby, které poskytujeme lidem s těžkým zrakovým postižením. Každá služba měla připraveny aktivity, které bylo možné vyzkoušet se zaklapkovanýma očima – mrkněte do fotogalerie pod článkem.

Ve velké klubovně probíhal program přednášek a prezentací, návštěvníci se dozvěděli více o bariérách ve městě, o novém projektu Nevidomí na trh práce, o chráněné dílně HapAteliér, dokonce si mnozí zacvičili na židlích pod speciálním slovním vedením.

Tajemná temná komora – zatemněná místnost plná zvuků, tvarů a vůní – přinesla nečekané zážitky všem odvážným, kteří vystáli frontu a dostali se dovnitř. „Těžko se to vysvětluje, to se musí zažít“, líčí jedna z letošních návštěvnic „temné komory“ Dne otevřených dveří, která právě sundává pásku z očí. V ruce si nese vzkaz, napsaný v naprosté tmě… Více nebudu prozrazovat, ať nekazím dojem těm, kteří si přijdou Den otevřených dveří k nám vychutnat příští rok!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří, 14. 11. 2013TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS