14. 12.

Autor:

TyfloCentrum Brno, o.p.s. nabízí  nevidomým  v rámci sociální rehabilitace  kurz  nácviku sebeobsluhy  v kuchyni.  Díky  kurzu získávají nevidomí  v kuchyni především praktické zkušenosti, ale také si mohou vyzkoušet  uvařit či upéct netradiční pokrmy.

K nejoblíbenějším aktivitám v kuchyni patří  již druhým rokem pečení vánočního cukroví, kde si klienti  vyzkoušeli upéct tradiční vánoční recepty našich babiček .Letos se bude nést  vůně vánočního cukroví v centru nevidomých na Chaloupové ullici v Brně  již od 13. do 15. prosince 2016 . „Už se těšíme, jak si upečeme a pak také ochutnáme  sádlové černoušky, sněhové sirky nebo tatrankové kuličky“, říká s úsměvem Ivona Finstrlová, sociální pracovnice Tyflocentra Brno, o.p.s. Předvánoční čas, plný shonu a stresu si zpříjemníme společným posezením u vánočního punče, který společně s cukrovím připraví naši nevidomí.

 

Fotogalerie

15536729


1. 11.

Autor:

V sobotu 24. září 2016 proběhl v Brně – Černovicích již třináctý ročník soutěže pro nevidomé v prostorové orientaci a samostatném pohybu, která již od prvopočátku nese název „TyfloBrno.“

Do soutěže se přihlásilo celkem 11 soutěžících, kteří si tak mohli zazávodit pod dohledem svých „andělů,“ kteří pečlivě hlídali každý jejich krok, a také pod dohledem rozhodčích, jež pro změnu hodnotili to, jestli správně využívají všechny techniky chůze s bílou holí pro zajištění své bezpečnosti. A do třetice, kroky soutěžících na dvou, motoristicky frekventovaných místech, nenápadně jistili také příslušníci Městské policie Brno.

Přívětivé zázemí nám poskytla Základní škola Řehořova, odkud soutěžící vyráželi na trať dlouhou něco málo přes 1 kilometr.

Trasa tentokrát nebyla příliš náročná, ale přesto jsme se do ní snažili zařadit co nejvíc prvků, se kterými se nevidomí lidé setkávají v běžném provozu. I tentokrát zde byla chůze do schodů a ze schodů, přes přechody značené i neznačené či jízda autobusem MHD. Mimo toto jsme pro soutěžící připravili dvě stanoviště, kde si mohli vyzkoušet například, jak dobře dokážou udržet přímý směr chůze bez jakéhokoliv kontaktu s vodicími liniemi či zda dokážou vyměnit žárovku ve světle. Mohli si procvičit sluch chytáním ozvučeného míče, ale také si ověřit, jestli dokážou naplno využívat vysílač povelů nebo zda jim něco říkají tzv. trylky, tedy zvuky, které se běžně používají při zpřístupňování městského prostředí pro nevidomé osoby v různých situacích. Už tyto trylky nás totiž informují o tom, jestli je v blízkosti jejich zdroje volný prostor nebo schody, varují nás před vysouváním plošiny pro vozíčkáře v prostředcích MHD, avizují nám přítomnost informačních tabulí apod.

Naši soutěž neplánovaně doplnil i tzv. „gulášfest“, který probíhal ve stejné době v parku v těsné blízkosti školy. Díky němu se tam sešlo poměrně značné množství černovických občanů, kteří měli možnost se alespoň trošku seznámit s problematikou samostatného pohybu nevidomých osob. A je potěšitelné, že mnozí z nich ji také využili.

Celá soutěž byla plánovaná od půl desáté do čtyř hodin odpoledne. Díky tomu, že její průběh byl celkem plynulý, úroveň soutěžících byla vcelku vyrovnaná a nikdo zbytečně dlouho nebloudil, měla poměrně rychlý spád. Proto jsme ji mohli ukončit již víc než o hodinu dříve. A kdo se umístil na prvních třech místech? První cenu získal pan Michal Suchý, druhý borec byl pan Jan Ševčík a třetí místo obhájila konečně žena, paní Irena Kratochvílová.

Takže na závěr už nám zbývá jen poděkovat všem, kdož se na jejím bezproblémovém průběhu podíleli. V první řadě je to paní Quittová – místostarostka ÚMČ Černovice, která nám zprostředkovala velice příjemné a vstřícné zázemí a zajistila dobré obědy. Děkujeme také panu Pavlu Zezulovi, předsedovi představenstva, který zde zastupoval hlavního sponzora – Novou Mosilanu. Díky Nové Mosilaně jsme mohli všechny soutěžící obdarovat hodnotnými cenami a mohli jsme si dopřát dobrot, co hrdlo ráčilo. Poděkování patří i panu Binkovi, řediteli Základní školy Řehořova za možnost využití jejich školní kuchyně včetně zajištěné obsluhy, hasičům, strážníkům Městské policie Brno, všem andělům i rozhodčím, kteří věnovali svůj volný čas této bohulibé činnosti. Díky patří také všem kolegům z našeho TyfloCentra a samozřejmě také hlavně soutěžícím, kteří se nebáli jít na trh se svou kůží…

autor článku: Josef Konečný

Fotogalerie

dsc_0001


1. 11.

Autor:

V úterý 13. září jsme se s klienty Sociální aktivizace vydali do Moravského krasu. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno a vzduch byl mezi lesy o poznání čistší než v Brně. Začátek dne jsme zahájili posilovacím a dechovým cvičením pod vedením zkušené Zlaty Zumrové. Pěkně jsme se protáhli a mohli jsme pokračovat dál do Domu přírody Moravského krasu. To už se k nám přidali i klienti z břeclavského TyfloCentra a rozšířili tak naše řady o pár dalších zájemců o poznání expozice v Domě přírody.

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní a venkovní expozicí a dokonce i 3D kinem. Nachází se na Skalním mlýně, nejnavštěvovanějším místě Moravského krasu a zároveň nejvýznamnějším výchozím bodě pro návštěvníky Punkevních jeskyní, Kateřinské jeskyně a propasti Macocha.

Expozice Domu přírody Moravského krasu, kterou jsme navštívili, nás zavedla do historie od počátku vzniku planety až po současnost. Seznámili jsme se s vývojem krasových jevů a jeskyní a i s lidmi z hluboké minulosti, kdy tenkrát v jeskyních žili. Blíže se nám představili také typičtí obyvatelé jeskyní – netopýři. Expozicí nás provedla velmi ochotná průvodkyně, paní Jelínková, která nám odpovídala na všemožné otázky, které nás po jejím výkladu zajímaly. Především jsme si mohli ale řadu exponátů vyzkoušet na vlastní kůži, osahat 3D model krajiny v okolí Skalního mlýna nebo potěžkat, kolik váží různé druhy netopýrů. V expozici bychom dokázali strávit ještě několik hodin, ale museli jsme jít dál, na domluvenou prohlídku Kateřinské jeskyně v blízkosti Domu přírody. Jeskyně je to menší, ale má vše, co by jeskyně měla mít – krápníkovou výzdobu, velké dómy i úzké uličky a hlavně čerstvý vzduch. Tak jsme si mohli zopakovat dechové cvičení ze začátku dne.

Pak už jsme jen v blízkém občerstvení počkali na autobus do Blanska a odtud se vydali vlakem na zpáteční cestu do Brna. Expozice v Domě přírody nás velmi zaujala svou podrobností i interaktivními prvky, bohužel jsme z časových důvodů nestihli projít druhou půlku této expozice v patře Domu přírody. Na tu se můžete těšit příští rok.

Čerpáno z internetových stránek Dům přírody Moravského krasu http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/

Aktivita byla pořádána v rámci projektu Do přírody s bílou holí, realizovaného za finanční podpory Statutárního města Brna.

Fotogalerie

dsc_1539


1. 11.

Autor:

Opět si to rozdal v bowlingu náš tradiční čtyřlístek ve složení: Jitka, Jana, Zuzka a moje maličkost.
Napřed jsme si objednali povolený doping. Dal jsem si kofolu i Jana. Jitka si dala frappé, ať ji to dobře šlape. Spíše koulí.
Děvčata si vyberou lehké koule. Nechápu, ale budiž. Já si beru kouli nejtěžšího kalibru.
Zpočátku se držím na pěkném druhém místě až do doby, kdy mě začal napovídat pes Zuzky Gery.
Měl jsem poznat, že bude dělat vše, aby mě jeho panička předstihla.
Dnes se nedaří Jitce. Asi jí nesedla ta káva.
Mám prý zelenou kouli. Tož mě snad přinese štěstí. Taky jo! Házím strike. Kuželky šly všechny k zemi. Tenhle hod už bohužel nezopakuji.
Hodina hry nám rychle uplyne. Jsme všichni v dobrém rozpoložení a dobře se bavíme. V samém závěru jsem se dostal opět na druhé místo. Už jsem neposlouchal rady Geryho. Vyhrála právě jeho panička.
Tak jsem se pochlapil a mužským jsem ostudu určitě neudělal. Vždyť jsem koulel proti všem třem ženským.
Náš bowlingový čtyřlístek si zase pěkně zakoulel. Tak jak koulela očima obsluha za barem, jak nám to šlo.

Jiří Maršálek


17. 10.

Autor:

V úterý 11. října bylo v břeclavském TyfloCentru opravdu živo. Na návštěvu střediska a komentovanou prohlídku miniatur staveb  Lednicko- valtického areálu jsme pozvali také klienty z brněnského a znojemského pracoviště. V úvodu setkání jsme nejdříve poseděli ve středisku u kávy a čaje. Během setkání samozřejmě došlo na sdílení zážitků nejen z jednotlivých středisek, ale také ze společných akcí.

Po dobrém obědě jsme společně zamířili do Lichtenštejnského domu, kde nás očekával průvodce, pan Němec. Ten nás seznámil s historií rodu Lichtenštejnů. Představil nám jejich strategii nejen na poli politickém, ale také koncepcí lesního a vodního hospodářství, z jehož výnosů rod své panství zušlechťoval. Po informačně hutném výkladu jsme si ve skupinkách hapticky prohlédli zámek ve Valticích, Lednici, Břeclavi a většinu menších staveb v LVA. Škoda jen, že Minaret a Kolonáda na Reistně byly umístěny ve vitríně (vzhledem k svému technickému stavu). Během této prohlídky nám individuálně odpovídal na zvídavé dotazy průvodce.

A teď nám nezbývá než nazout toulavé boty a jít některé z památek na jaře navštívit. Doufám, že to bude opět společná akce všech středisek.

 

Fotogalerie

poslouchame-vykladTyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS