18. 12.

Autor:

Dne 3.12. se abonenti z TyfloCentra sešli u prvního tajemství a to, že se do areálu katedrály dostanete motorovým vozidlem, přes závoru, jen na povolení biskupství, ale to se nás netýkalo.

Dalším  tajemstvím pro nás byla návštěva biskupského muzea, umístěného v budově při schodišti ze Zelného trhu. Prostory muzea jsou v suterénu a tvoří je sedm výstavních místností, kterých obsahem je průběh života Ježíše Krista. Vše je ztvárněno obrazy, sochami a církevními předměty. Měli jsme dvě privilegia a to, že sochy ať ze dřeva či kamene, jsme si mohli „prohlédnout“ rukama. V každé místnosti bylo pět až deset exponátů z dochované náboženské historie jižní Moravy. Zaujaly dřevěné sochy napuštěné konzervační volskou krví, které překonaly staletí. Druhým privilegiem byla možnost pro náš doprovod fotografovat. Velice výstižný výklad nás upoutal na necelou hodinu.

Třetí tajemství byla vlastní katedrála (od slova katedra=vyučovací místo). Její prostor je dělen na dvě části. V přední oltářové jsou mimo oltář zajímavé okenní vitráže a také výzdoba schodiště na kazatelnu. V zadní části je šest oltářů se sochami světců a obrazy. Vpravo od oltáře je kaple pro soukromé rozjímání s kovovými plastikami na skleněných dveřích. Zaujme také netradiční moderní křížová cesta s obvyklými 14 zastaveními.

V exteriéru katedrály je krásný portál vchodu, kazatelna, kde kázal Jan Kapistrán. Ta nemá vlastní schodiště a je přístupná pouze po doneseném žebříku. Na jedné z opěrných zdí je ve výšce asi 4 metry lucerna, do které se svíce vytahovaly ze země průtahem v opěrných kamenech.

Nyní ještě, co jsme neviděli i v okolí. K výhledům na sever a jih od Brna je možné vystoupit po 124 schodech na dodatečně přistavované věže s obrovskými zvony. Na severní straně je poklop, kterým se po 48 schodech dá sestoupit do zatopených sklepů starobylé restaurace U fajfky (kdysi v ní bydlel i Alfons Mucha). Na západní straně je v bastionu Puhlík umístěn cihlový vodojem (půdorys asi 16 x 3,7 x 6 metrů), do kterého se voda čerpala z řeky Svratky, tehdy tekoucí v  prostorách Lamplova mlýna, později lázní na Kopečné . Z vodojemu byla také napájena kašna Parnas,z části zachovalou cestou s nyní označenými poklopy. Je také potřeba se zmínit o částečně přístupných, nyní klášterních, Kapucínských zahradách v blízkosti biskupské konsistoře.

Snad těch tajemství / netajemství bylo už dost 🙂

Napsal: účastník Jirka Kratochvíl

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Tajemství Petrova, 3. 12. 2014


18. 12.

Autor:

Vánoční čas je v každém z nás,
když purpuru cítíte všude kolem Vás.
Cukroví pečem zas, vznikne tolik krás,
svátky všechny pohltí a v očkách dětí jas.

Těmito slovy začíná písnička známé české skupiny Nightwork. I my jsme začali naše Vánoční posezení 15. 12. 2014 písničkou a hned několika. Vánoční setkání letos bylo hlavně v duchu příjemného koncertu, o který se postarali žáci ze Základní umělecké školy Slunná v Brně Komárově. Kytara střídala zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klavír, zobcovou flétnu a třeba i klarinet. Během programu skvělých mladých talentů zazněly skladby známé i neznámé, vždy však našim uším milé a proto jejich úchvatné přednesy střídal velký aplaus. Díky paní ředitelce Mgr. Šárce Brychové vznikl krásný program, který byl přínosný pro naše klienty, ale i pro mladé, nadějné talenty, kteří si stouply před publikum. Děkujeme všem účastníkům tohoto setkání a přejeme mladým žákům, aby pokračovali v jejich dobře „naladěné struně“ i nadále. Příjemná atmosféra panovala i po odchodu umělců a všichni se dali do hovoru, snad pro seznámení, pro zjištění, kdo jaký zvyk dodržuje, jaké jsou Vánoce někde jinde, nebo jen proto, abychom si odpočinuli, zvolnili své tempo a vnímali tu atmosféru, která se v tento čas pomalu, ale jistě vytváří. Věřím, že po našem setkání nejeden z nás odcházel s úsměvem na rtech a doznívajícími tóny v srdci.

Celý pracovní tým TyfloCentra Vám přeje, naši milí čtenáři a příznivci, nejen hodně štěstí a lásky, ale především hlavně hodně zdraví. Ať jsou Vaše Vánoce takové, jaké je chcete mít a ať se brzy sejdeme na sečtenou v dalším článku.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Vánoční posezení, 15. 12. 2014


3. 12.

Autor:

Ve středu dne 26. listopadu 2014 jsme otevřeli dveře všem zájemcům, kteří se přišli blíže seznámit s prací našeho střediska.  Návštěvníky jsme přivítali nápisem „Vstupte, prosím“.

Ihned po vstupu se seznámili s pomůckami z denního života slabozrakých a nevidomých. Pro většinu z nich byl velkým překvapením Colortest, zařízení, které po dotyku na daný předmět, určí přesně barvu tohoto předmětu a nahlas sdělí. Také indikátor hladiny tekutiny, tzv. hladinka byl velice obdivovaný. Návštěvníci si rádi s klapkami na očích hladinku vyzkoušeli.

Do pocitu slabozrakých a nevidomých se vcítili i další připravenou aktivitou, což byla chůze s bílou holí a klapkami na očích. Zde překonávali i různé nástrahy jako musí překonávat nevidomí v běžném životě.  Se zaujetím si také vyslechli informace o různých očních vadách, které si přiblížili pomocí simulačních brýlí. Mohli se také podívat a zakoupit krásné výrobky, které vytvářejí slabozrací a nevidomí v HapAteliéru.

Návštěvníky zaujal také Pichtův psací stroj, který využívají naši klienti k psaní textů pomocí Braillova písma.

Letošní Den otevřených dveří ve vyškovském TyfloCentru se vydařil. Návštěvníci nám poděkovali a odcházeli obohaceni o nové zkušenosti.

My všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další v příštím roce!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří ve vyškovském TyfloCentru, 26. 11. 2014


2. 12.

Autor:

Úterní ráno 25. 11. začalo pro 3 odvážlivce v Brně nástupem na tréninkovou lajnu. Nástup byl stanoven přesně na 8:30. Na rozcvičku se dostavil jeden muž a dvě ženy. Po tvrdém tréninku, pár radách a nutné motivační rozcvičce… Takhle by to možná napsal nějaký scénárista do akčního amerického filmu. My jsme se sice setkali, ale žádný tvrdý trénink neproběhl. Naše skupinka se chtěla jet bavit a setkat se s klienty TyfloCentra ze Znojma. Plni optimismu a očekávání jsme se vydali na cestu. Po celou dobu vládla příjemná atmosféra a chvilkové napětí, kdy už dorazíme a jak to bude celé probíhat.

Ve Znojmě nás čekalo příjemné přivítání v kanceláři našich kolegyň, které nám uvařily teplý čaj a prohodily s námi pár slov. Po společném obědě jsme se vydali na místo srazu s našimi soupeři. V Příměticích jsme zavítali do tamního bowlingového baru, který znojemští klienti navštěvují pravidelně. Zde jsme na dvou drahách započali s tvořením týmu. Znojmo mělo převahu, a proto nám zapůjčili jednoho hráče – jak krásné kolegiální gesto od našich hostitelů.

Vše je dohodnuto, vše je zpečetěno, jde se na věc. Koule sviští, kuželky padají jako listí na podzim. Adrenalin roste, ozývají se povzbudivé hlasy, fandění a potlesk při každém hodu. Kdo bude šampion, kdo bude mít největší skóre a který tým si odveze výhru?

Během 17ti kol, které jsme započítávaly do hodnocení, se ukázaly různé taktiky hodu. Při vyhlašování byl každý hráč odměněn alespoň maličkostí.

Celkové vítězství jsme si tentokrát odváželi do Brna, věřím však, že až budeme síly měřit společně třeba za rok, tak může být vítězem kdokoliv.

Moc děkuji kolegyním ze Znojma, že pro nás připravily skvělé prostředí a příjemně strávený den ve Znojmě. Těšíme se na další setkání a při dalším klání ahoj 🙂

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Bowlingové klání, 25. 11. 2014


14. 11.

Autor:

Dobrý den, vítáme Vás na dni otevřených dveří. Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se z tradičního dne stal v TyfloCentru Den otevřených dveří. Naše chaloupka otevřela všechny dveře pro všechny, kteří měli zájem přijít se podívat na naši práci. Již několik týdnů před samým dnem Dé se sešel tým pracovníků, aby vymyslel program, který Vás obohatí, poučí, ale i pobaví. Mezi novinkami našeho programu bylo Tyflokafé, neboli kavárna ve tmě. Po dokonalém zatemnění místnosti si naši návštěvníci, za symbolickou cenu, mohli vychutnat kávu a zákusek v naprosté tmě. O komfort našich návštěvníků se staral 3 členný tým. Díky jejich péči se Tyflokafé stalo velkým lákadlem a zážitkem. Myslím si, že všichni překonali své hranice. Náš tým v tom, že zvládl během dne otevřených dveří obsloužit mnoho zákazníků, ale i Vy, zákazníci sami. Opravdu není jednoduché vstoupit do naprosté tmy, do neznámého prostoru, s neznámými lidmi a proto Vám patří také velký obdiv a díky.

Abychom se nezastavili pouze u naší horké novinky, během tohoto „otevřeného dne“ jste mohli zažít i aktivity, které rozvíjely představu toho, jak se naši klienti cítí. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, labyrint plný překážek, se kterými se nevidomí na svých cestách a pochůzkách setkávají. Kdo zrovna neměl náladu na to vyzkoušet si chůzi s bílou holí, mohl zvolit jako variantu návštěvu oddělení her pro nevidomé (zvukové pexeso, hmatové pexeso, oblíbené Trojky a další…) velmi příjemným zpestřením byla i soutěž Paměťolamy, která probíhá v centru jako pravidelná aktivita.

V centru se snažíme držet i fyzičku a proto jsme do programu zařadili cvičení s naší cvičitelkou Zlatou, která návštěvníkům předvedla, jak se dá nenáročně cvičit. V podvečerních hodinách nám naše smysly zbystřila ukázka sebeobrany, kterou mohou vzít za své i nevidomí. Stačí pouze navštěvovat naše kurzy, abyste se mohli i Vy připravit na osoby, které by Vám mohly ublížit.

Jako stálou a neopomenutelnou nabídku na našem dni otevřených dveří jsme nabídli náhled do tajů výpočetní techniky pro nevidomé, dále kompenzační pomůcky, které mohou být pomocníkem nejen našim klientům, ale i všem lidem, protože některé pomůcky jsou dobré tzv. vychytávky.

Náš exkurz po dni otevřených dveří bychom mohli zakončit u naší skvělé dílničky HapAteliér, kde si každý mohl vyzkoušet embosování a domů si mohl odnést svůj malý výrobek. Na koho by se snad nedostala řada, či není výtvarně zdatný, mohl si zakoupit již hotový výrobek, který byl vyroben v dílně HapAteliér.

Domnívám se, že se Den otevřených dveří 2014 vydařil, bez Vás návštěvníků by to nemělo to správné kouzlo. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne.

Ve zpětné vazbě, kterou jsme dostali od návštěvníků, se nejvíce líbily aktivity Tyflokafé, dílnička – aneb vyrobte si sami a ukázka práce s PC, mobily a kompenzačními pomůckami.

Protože se sluší a patří, abychom dali zpětnou vazbu i my Vám, milí návštěvníci, tak na závěr pár slov. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, doufáme, že jste si od nás odnášeli dobrou náladu a zachováte nám náklonnost i v příštím roce. Takže na dni otevřených dveří 2015 na viděnou :-).

My už se těšíme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří Brno, 13. 11. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS