12. 12.

Autor:

Prosincové aktivity ve středisku Břeclav patří výrobě adventních věnců, vánočních ozdob, dárečků a posezení s koledami. Jedno ze setkání s klienty, v úterý 11. prosince, se však spontánně překlopilo do improvizované „školy“ čtení a psaní Braillova písma, a to když klienti-senioři zjistili, že jeden z jejich vrstevníků tuto dovednost ovládá. Pan O. totiž přišel o zrak úrazem už v dětství a studoval ve slepeckém ústavu v Brně na Veveří. Dodnes odebírá časopisy tištěné Braillovým písmem a jak sám říká, každý večer si před spaním zhasne a musí aspoň půl hodiny číst. Když u toho usne, nevadí…

Nejvíce okouzlují tyto puntíky, vytlačené do speciálního tvrdého papíru, téměř osmdesátiletého pana P. Ten se marně snaží již několik let jednotlivá písmenka naučit a velmi ho zajímá vše kolem. Proto když se rozběhla neplánovaně při výrobě vánočních dekorací diskuze o tom, jak je těžké vycvičit hmat a jak dlouho učení trvá, odklidila pracovnice ze stolu klubka vlny a přinesla pomůcky na výuku Brailla. Kostku, „písanku“, Pichtův psací stroj, vytištěnou Braillovu abecedu a pustili jsme se pod vedením pana O. do „výuky“.

Na Pichťáku jsme mačkali klávesy a psali nesmysly, které nám potom „pan učitel“ četl a všichni jsme se dobře bavili. „Student“ pan P. si domů odnášel kus přílohy časopisu Zora s názvem První čtení pro později osleplé, kde je Braill tištěný ob jeden řádek, aby se lépe četl, a také v Braillu napsanou abecedu, doplněnou o zvětšený černotisk.

Na závěr padla otázka, kolik mu dáme času pro nastudování a kdy se má dostavit ke zkoušce. Pracovnice i další dvě klientky, které se toho dne aktivity zúčastnily, se velmi dobře bavily. Břeclavští znovu ukázali, že jsou dobrá „parta“, která se dokáže společně smát, i když je trápí zdraví, oči, zimní počasí a mají téměř osm křížků na krku…!

Fotogalerie

Škola Braillova písma v Břeclavi, 11. 12. 2012


11. 12.

Autor:

V pondělí 3.12. proběhla v brněnském TyfloCentru exkurze studentů VOŠ Merhautova. Patnáct studentů oboru Dentální hygienista vytvořilo soustředěnou a pozornou skupinu, vnímavou ke všem podnětům a informacím ze světa lidí se zrakovým postižením.

První část exkurze je tradičně poněkud teoretičtější. Návštěvníky po krátkém představení se a seznámení informujeme o historii péče pro těžce zrakově postižené u nás, o vzniku TyfloCentra, vysvětlujeme rozdíly mezi námi a Tyfloservisy, objasňujeme, jaké sociální služby brněnské TyfloCentrum poskytuje a na názorných ilustrativních obrázcích ukazujeme nejčastější vady zraku, což je pak dovršeno simulačními brýlemi, jež navozují některé vady zraku. Necháváme pak kolovat také některé kompenzační pomůcky, které pomáhají lidem zmírňovat dopady jejich handicapu.

V druhé části exkurze pak mají návštěvníci možnost některé pomůcky prakticky ozkoušet. Jsou vytvořena čtyři stanoviště, na nichž se všichni účastníci exkurze prostřídají a vyzkouší si život potmě. Třeba si poslepu připraví svačinku, vyzkoušejí chůzi s bílou holí, psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji, hmatové pexeso, „čichací“ kvíz a společenské hry, jako třeba Člověče nezlob se nebo šachy, které jsou uzpůsobeny ke hře poslepu. Další dvě stanoviště jsou v učebnách PC. Nevidomí kolegové ukazují základní principy práce se speciálními softwary pro nevidomé a koukaví kolegové pak předvádějí softwary pro slabozraké.

Protože se jednalo o skupinu budoucích pracovníků ve zdravotnictví, připojily jsme s kolegyní Aničkou Horkou ještě desatero přístupu ke zrakově postiženým pacientům – aby studenti věděli, jak s lidmi se zrakovým handicapem jednat, jaký způsob komunikace zvolit, aby se právě v jejich budoucí ordinaci cítili lidé se zrakovým postižením co nejlépe.

Na závěr připojuji ohlas od Kateřiny Veselé, profesorky VOŠ, která skupinu studentů vedla: „Ještě jednou moc děkujeme za krásnou exkurzi, dnes jsme se k ní ve výuce vraceli. Zážitkově byla vyčerpávající.“

Děkujeme za návštěvu.

Fotogalerie

Fotky z exkurze, 3. 12. 2012


28. 11.

Autor:

V pondělí 26. listopadu 2012 se v TyfloCentru ve Vyškově uskutečnil každoroční Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do prostor TyfloCentra a získat informace o naší činnosti a službách, které poskytujeme. Celá akce byla provázena snahou přiblížit veřejnosti svět lidí se zrakovým postižením. V duchu této myšlenky návštěvníci získali nejrůznější zážitky. Tradiční ukázky běžných kompenzačních pomůcek byly zpestřeny kvízem, v němž návštěvníci mohli předvést, jak se orientují v pomůckách pro zrakově postižené. K dispozici byl také Pichtův psací stroj, na kterém si návštěvníci vyzkoušeli psát v Braillově písmu. Ti odvážnější se prošli se zatemněnými brýlemi a bílou holí po přilehlých chodbách a nutno dodat, že tato aktivita byla – zejména u mladších generací – přijata s nadšením. V případě zájmu si mohli návštěvníci zkusit zahrát různé hry přizpůsobené osobám se zrakovým postižením, mezi nimiž nechyběla stolní hra Člověče, nezlob se, šachy nebo pexeso. Velkou pozornost vzbudila sada simulačních brýlí, s pomocí kterých návštěvníci zjišťovali, jak zrakové vady zkreslují vidění.

Během tohoto dne prošlo našimi otevřenými dveřmi přibližně šedesát návštěvníků z řad veřejnosti, klientů, novinářů, zástupců jiných poskytovatelů sociálních služeb, očních lékařů, žáků a studentů. Všem zúčastněným srdečně děkujeme za návštěvu!

Fotogalerie

Den otevřených dveří ve vyškovském TyfloCentru, 26. 11. 2012


28. 11.

Autor:

V pondělí 19. listopadu 2012 se v kanceláři vyškovského TyfloCentra konala beseda s názvem Život a studium ve Španělsku. Sešli jsme se slečnou Pavlínou Konečnou, která nám povyprávěla své zážitky a zkušenosti ze studijního pobytu v této jihoevropské zemi.

Povídání začalo krátkým vysvětlením fungování systému studijních pobytů vysokoškolských studentů v zahraničí. Po té nám přednášející přiblížila, jak vypadá studium ve Španělsku. Zjistili jsme, že organizace studia je velmi podobná té, kterou známe z českých vysokých škol, nicméně při srovnání obou systémů jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Slečna Konečná nám přiblížila své strasti a radosti, které v neznámé zemi zažívala, a povyprávěla nám svoje četné zážitky z každodenního života nevidomého ve Španělsku. Další část besedy byla věnována vyprávění o životě ve Španělsku, které bylo doplněno o ukázky předmětů přivezených ze studijního pobytu. Díky tomu jsme zjistili, jaký životní styl mají Španělé, poslechli jsme se něco nového o známých siestách, silné náboženské tradici, jídle ve Španělsku a mnohé další. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům jsme se také věnovali tomu, jak Španělé slaví Vánoce a další svátky v roce.

Beseda byla opravdu velice zajímavá a odnesli jsme si z ní mnoho nových poznatků. Ráda bych jménem TyfloCentra ve Vyškově a našich klientů poděkovala slečně Pavlíně Konečné za poutavé a příjemné povídání a popřála jí hodně štěstí a studijních úspěchů.

Akce se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


27. 11.

Autor:

Nejste si jisti tím, zda dokážete pomoci druhým, když to budou opravdu potřebovat? Staráte se o domácnost, vaříte si a bojíte se drobného poranění? Máte akční děti a jako rodič jen trnete hrůzou, co si kde udělají?

Chcete být tím, kdo v takové situaci neváhá, nepochybuje, neztrácí půdu pod nohama a přesně ví, co má udělat?

Nabízíme výuku první pomoci pro osoby s těžkým postižením zraku. Výuka se skládá z teoretického úvodu a významnou část zaujímá praxe. Ve speciálním kurzu se můžete za pomoci metod (verbální popis, praktická ukázka ošetřování simulovaných zranění, vyhodnocování simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod.) naučit základům první pomoci.

Cílem je názorně ukázat, jak účinně poskytnout první pomoc a jak postupovat do příjezdu odborné pomoci.
Pokud i vy máte zájem o získání vědomostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci, přihlaste se do kurzu první pomoci pro zrakově postižené, který pořádá TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Přihlásit se můžete do 29. listopadu 2012 Mgr. Anně Horké e-mailem horka@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonicky na 515 919 667, 774 715 103.

Kurz první pomoci je v rámci sociální rehabilitace poskytován ZDARMA, náklady s tímto kurzem spojené, jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. Před zahájením kurzu je klient povinen uhradit zápisné ve výši 100 Kč. Zápisné slouží k úhradě nákladů, které nemůžeme hradit z projektu.

Kurz bude probíhat od prosince 2012 do června 2013, v prostorách brněnského TyfloCentra, Chaloupkova 3, 612 00 Brno – Královo Pole.

Kurz se bude konat vždy v pondělí, dle preferencí přihlášených lze kurz realizovat ve večerních hodinách (cca 17:00 – 20:00), v blocích o rozsahu 3 hodin, asi 2x do měsíce.

Lektorem kurzu je Tomáš Marek, DiS. – diplomovaný zdravotnický záchranář.

V kurzu se naučíte nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání, ošetření krvácení, první pomoc při infarktu, polohování zraněného, ošetření zlomenin, ošetření úrazů spojených s amputací končetiny, ošetření popálenin, ošetření poranění očí, ošetření pneumotoraxu, Crash syndrom, protišoková opatření, obvazovou techniku, druhy a obsah lékárniček.

Kurz obsahuje celkem 30 výukových hodin (10 lekcí), z toho 15 hodin je teoretických, 10 hodin praktického nácviku a 5 hodin individuálních konzultací.
Maximální počet účastníků kurzu je 6, minimální 4. Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení začátku kurzu v případě nenaplnění počtu účastníků.

Proč kurz organizujeme?

Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat.

Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS