18. 11.

Autor:

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhl Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru. Již podruhé jsme otevřeli dveře pronajatých prostor na Chaloupkově ulici č.3, kde již druhým rokem působíme, protože náš dům na téže ulici (č. 7) je v havarijním stavu a nedá se užívat.

Cestu k nám našlo přes sto dvacet návštěvníků. Většina z nich prošla všech pět interaktivních stanovišť, představujících naše jednotlivé sociální služby, které poskytujeme lidem s těžkým zrakovým postižením. Každá služba měla připraveny aktivity, které bylo možné vyzkoušet se zaklapkovanýma očima – mrkněte do fotogalerie pod článkem.

Ve velké klubovně probíhal program přednášek a prezentací, návštěvníci se dozvěděli více o bariérách ve městě, o novém projektu Nevidomí na trh práce, o chráněné dílně HapAteliér, dokonce si mnozí zacvičili na židlích pod speciálním slovním vedením.

Tajemná temná komora – zatemněná místnost plná zvuků, tvarů a vůní – přinesla nečekané zážitky všem odvážným, kteří vystáli frontu a dostali se dovnitř. „Těžko se to vysvětluje, to se musí zažít“, líčí jedna z letošních návštěvnic „temné komory“ Dne otevřených dveří, která právě sundává pásku z očí. V ruce si nese vzkaz, napsaný v naprosté tmě… Více nebudu prozrazovat, ať nekazím dojem těm, kteří si přijdou Den otevřených dveří k nám vychutnat příští rok!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří, 14. 11. 2013


4. 11.

Autor:

Letos proběhne Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru ve čtvrtek 14. listopadu od 14 do 19 hodin.

Akce je určena nejširší veřejnosti, srdečně zveme všechny, kteří mají chuť na vlastní kůži vyzkoušet některé – často zdánlivě běžné a obyčejné – činnosti poslepu.
Každá sociální služba, kterou v TyfloCentru poskytujeme, bude mít svoje stanoviště s malými ,,ochutnávkami“ jednotlivých činností poslepu. Ve Velké klubovně pak proběhne strukturovaný program:
  • ASISTENCE: chůze s bílou holí + Pichtův psací stroj Braillova písma
  • PORADENSTVÍ A AKTIVIZACE: fotky, interaktivní činnosti, společenské hry se speciální úpravou
  • HAPATELIÉR: tvoření poslepu v atriu + prodej výrobků + prezentace v klubovně v 16:20
  • REHABILITACE: ukázky práce s PC se speciálními softwary + cvičná kuchyň – měření, vážení, hladinka + ukázka pomůcek
  • TEMNÁ KOMORA – PROŽÍVÁNÍ BEZ DÍVÁNÍ! Temnota plná hlasů, zvuků, vůní, chutí i předmětů…JINÁ DIMENZE?
  • HARMONOGRAM PROGRAMU – VELKÁ KLUBOVNA:

14.00 – 15.30  Kavárna pro klienty – pí. Švejdová
15.45 – 16.15  cvičení Zlaty Zumrové (na židlích, na míčích) – poslepu

16.20 – 16.45  HapAteliér – NOVINKA – chráněná dílna – prezentace

16.50 – 17.15  »Nevidomí na trh práce« – představení projektu (Ing.Plachá)

17.15 – 17.45  Bariéry – přednáška Pepy Konečného a Jiřího Fenze

18.00 – 19.00  propagační materiály, bližší informace – katalog výrobků, brožura o pomůckách,

,,Takzvaná „temná komora“ je zatemněná místnost, v níž dělají průvodce naši nevidomí kolegové z brněnského TyfloCentra,“ přibližuje Tereza Kozderová, vedoucí aktivizačních služeb. ,,Temná místnost potlačí funkce zraku a návštěvníci tak budou moci prožít něco, co sice neuvidí, ale zjistí, že samotný vjem je neméně silný právě zapojením a zvýšeným aktivováním ostatních smyslů – sluchu, hmatu i čichu…zvuková koláž u vchodu do temné komory vybudí dojem vstupu do jiného prostoru; čichový kvíz nastartuje představivost a spolu s hmatovými hádankami dá prožít nezvyklý vjem jinak běžné a obyčejné činnosti,“ vypočítává Kozderová.
Všechny srdečně zveme!

10. 04.

Autor:

Kancelář Brno – Zdravé město již devatenáctým rokem realizuje projekt Světové zdravotnické organizace na podporu zdravého života obyvatel města. Brněnské TyfloCentrum je v projektu zapojeno jedinečnou akcí pro těžce zrakově postižené lidi – TyfloBrno.

V úterý 3. dubna byla na Slavnostním setkání k vyhodnocení Brněnských dnů pro zdraví 2012 předána brněnskému TyfloCentru hlavní cena Fotoparády, soutěže o nejlepší fotografii z akcí zapojených do projektu. Ocenění si vážíme, děkujeme!

Fotogalerie

Hlavní cena Fotoparády brněnskému TyfloCentru, 3. 4. 2013 - fotogalerie na Flickru


23. 11.

Autor:

Na jaře příštího roku skončí tříletý projekt brněnského TyfloCentra, který nese název Slepotou život nekončí…. V úterý 20. listopadu 2012 proběhlo v brněnském TyfloCentru na Chaloupkově ulici 3 v Brně – Králově Poli závěrečné hodnotící setkání realizátorů projektu s klienty s těžkým postižením zraku, kterým byl projekt určen.

Cílem projektu bylo připravit komplexní program podpory pro osoby s těžkým zrakovým postižením na jejich začlenění zpět do společnosti. Posílit jejich silné stránky tak, aby na trhu práce měli co největší šance na úspěšné zapojení se do pracovních procesů.

Byly vytvořeny tiskové materiály, mající pomoct objevit schopnosti klientů, které by se daly využít při hledání pracovního uplatnění i při nástupu do zaměstnání. Na rozvoji nových dovedností, které mají za cíl zvýšit šanci pracovního uplatnění účastníků projektu, byly založeny veškeré aktivity s projektem spojené. Navíc se podařilo vydat přehlednou publikaci o kompenzačních pomůckách, která je jednak v podobě tištěné brožury, a také v digitální podobě na CD a ve formátu webové stránky.

Na úterním setkání s klienty promluvila i ředitelka brněnského TyfloCentra, Hana Bubeníčková, manažerka projektu. Plně v duchu stěžejních myšlenek celého projektu zhodnotila jeho průběh – zdůraznila, jak je pro klienty i po skončení tohoto balíku cílených aktivit důležité vytrvat v započatém úsilí: „I když máme handicap, nevzdávejme se, dál na sobě pracujme, abychom se nenechávali jen opečovávat.

Během realizace projektu jsme uskutečnili přes čtyřicet motivačních skupinových setkání klientů, měli jsme možnost seznámit se s pozoruhodnými činnostmi, které vykonávají jiní zrakově postižení lidé, kteří i přes svůj handicap plně pracovně žijí“, hodnotí odborná asistentka projektu Olga Plachá a doplňuje: „realizovali jsme devět typových pracovně – rehabilitačních kurzů v několika opakováních. Největší zájem byl o kurzy pracovně právního minima, kde se k lidem dostaly pro ně mnohdy nové informace z pracovně právní oblasti, klienti se dozvěděli, jaké náležitosti má mít pracovní smlouva. Obsahem dalších kurzů bylo na příklad téma, jak psát svůj životopis, co to je a jak má vypadat motivační dopis, jak napsat e-mail, jak a kde hledat nové zaměstnání, zkrátka praktické rady, kterými je dobré se řídit při hledání pracovního uplatnění. Všechny tyto aktivity pomáhali zajišťovat všichni pracovníci projektu – patří jim za to velké poděkování.

Na závěr zaznělo přání ředitelky společnosti: „Držme si palce, abychom získali nějaký další takový projekt, který by klienty obohatil o nové poznatky a zkušenosti a nám umožnil realizovat nové formy práce s klienty.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.


16. 10.

Autor:

„Kavárna POTMĚ tentokrát v Brně!“ Tak zněl titulek, který nás nenechal dlouho na pochybách, a návštěvu zatemněného autobusu s neobvyklou kavárnou Potmě jsme naplánovali hned jak to bylo možné, tedy na úterý 11. září. Každého z nás napadala před samotnou exkurzí řada otázek: Jak asi funguje obsluha v absolutní tmě? Kolik číšníků je třeba na jednu kavárnu? Musí se speciálně školit? Jaké jsou požadavky na potenciální číšníky? Jak probíhá provoz a kolik pracovníků se na něm podílí? A protože otázek bylo opravdu mnoho, obrátili jsme se na realizátory tohoto zajímavého projektu a požádali je o krátký rozhovor. A podařilo se, po exkurzi nás měl čekat rozhovor s panem PaedDr. Michalem Kuchařem, který stál u zrodu myšlenky vytvořit Kavárnu Potmě.

Ale jak to vlastně v Kavárně Potmě fungovalo?

Hned před vchodem se nás ujala slečna (hosteska), která organizovala usazování k jednotlivým stolům uvnitř kavárny. Pomocí magnetické tabule, na které byly rozmístěné magnetky tak, jak byli návštěvníci ke stolům usazováni. Pak jsme po krátkém proškolení vypnuli všechny mobilní telefony a už se prvních odvážlivců ujímal náš průvodce. V kavárně bylo celkem šest stolů, průvodce nás pomocí slovního popisu usadil k jednomu z nich. Když se s námi rozloučil, nečekali jsme dlouho a ze tmy nás oslovil hlas číšnice. Ta se o nás starala po celou dobu posezení v kavárně.  

Po originálním zážitku nás čekala krátká beseda s panem Kuchařem. Zahrnuli jsme ho našimi dotazy a on vyprávěl o tom, jak vznikla myšlenka zrealizovat Kavárnu potmě. Dozvěděli jsme se, jak probíhá výběr a proškolení budoucích číšníků. Jak je důležité, aby nevidomý číšník ovládal srozumitelný a přesný řečový projev nebo jaké jsou další předpoklady pro tuto práci. Návštěva Kavárny Potmě pro nás byla setkáním s lidmi, kteří jsou nadšení pro to, co dělají. Ale určitě i vzpruhou a nadějí pro nové pracovní příležitosti.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS