26. 08.

Je to pět let, kdy brněnskému TyfloCentru odrostly děti se zrakovým postižením, které se účastnily pravidelně letních rehabilitačních táborů. Protože měly dál zájem setkávat se, připravili pro ně pracovníci Radek Pavlíček a Jiřka Falková speciální pobyt s výukou na počítačích, doplněný o volnočasový program. A tak se od roku 2007 scházíme vždy na jeden týden v srpnu v prostorách ekologického střediska Rychta Krásensko poblíž Moravského krasu.

Volnočasový a počítačový program je každoročně propojený motivační linií. V minulosti účastníci připravovali vlastní rádiová vysílání a psali reportáže. Letos jsme pobyt motivovali příběhem Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse. Dvanáct nevidomých a těžce slabozrakých teenagerů vytvářelo vlastního „Průvodce“, mapujícího historii a současnost obce Krásensko, zahrnujícího krátkou sci-fi povídku, originálním pohledem (malého dítěte) glosovaný volnočasový program a také mnoho argumentů, proč by Země neměla být zničena mimozemšťany.

„Ponoukli jsme naše dospívající účastníky k zamyšlení a ti svým přístupem i názory velmi mile překvapili. Myslím, že takto srovnané priority, pozitiva a negativa života na planetě Zemi a nesobecká přání do budoucnosti nemají mnohdy ani dospělí lidé,“ ocenila skupinu mladých lidí se zrakovým postižením sociální pracovnice Jiřina Falková. Jeden z účastníků například argumentoval lidskou kulturou a tradicemi, které by mohly jiné civilizace od pozemšťanů převzít, další se zamýšlel nad druhovou rozmanitostí rostlin a zvířat, jiný opěvoval básnickým způsobem krásu přírody. Sedmnáctiletá Kristýna by si do budoucna přála, aby se lidé zaměřili více na duchovní svět a svoje pocity než aby se prosazovalo materiálno, i když je pro život potřebné. A také aby nastal pokrok v medicíně, např. vynalezení účinného léku na onemocnění rakovinou nebo postupu, který by dokázal vrátit zrak nevidomým lidem. 

Zábavnou část programu připravuje skupinka „vidících vodících“ vedoucích z řad speciálních a sociálních pedagogů. Tentokrát to byl například celodenní výlet s prohlídkou jeskyně Balcarky, adrenalinové aktivity ve středisku Baldovec, koncert brněnské folkové kapely Ořešák, beseda o létání v horkovzdušných balónech i s možností se v jednom ukotveném vznést několik metrů nad zem, dramatická lekce na téma „bobřík sexu“, zvuková střelba nebo hraní pétanque s ozvučením.

Výuka PC je zaměřena na zlepšení dovedností zrakově postižených účastníků v obsluze náročných kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky a propojení získaných znalostí s jejich praktickým využitím. Tuto část zajišťují lektoři z řad zaměstnanců TyfloCentra Brno, o.p.s., kteří patří v České republice ke špičce v této oblasti. Výuka probíhá převážně skupinovou formou, základem jsou přednášky a na ně navazující workshopy, kde si mohou účastníci získané teoretické vědomosti hned vyzkoušet v praxi při práci na zadaném úkolu,“ popisuje odborný program vedoucí pobytu Radek Pavlíček.

Výstupy z minulých ročníků, kterými jsou reportáže a rádiová vysílání vymyšlená, nahraná i sestříhaná účastníky, si můžete poslechnout na http://www.centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc. „Průvodce po Krásensku 2011“ byl odeslán intergalaktickou poštou k mimozemšťanům v textovém formátu, obrázkové prezentaci a několika nahraných rozhovorech. Nevidomý účastník Ondřej Kodet však připravuje také webové stránky. Chce se procvičit v programování, o kterém se dozvěděl během letní výuky.

Sedmnáctiletá účastnice shrnuje akci slovy: „Považuji to tu za svůj druhý domov, za svou druhou rodinu a myslím, že nejsem jediná, kdo to tak cítí. Tento tábor nám strašně moc dává. Nejen mnoho dobrých kamarádů, ale zároveň tu člověk získá mnoho zkušeností a dozví se různé zajímavé informace, které nám ukazují nové možnosti, jak pracovat s PC. Člověk se zde oprostí od běžných starostí a ještě se zasměje s výbornými přáteli, díky čemuž se každý pozitivně naladí a má pak celý rok na co vzpomínat.“ A další se přidává: „Krásensko je neobyčejně krásná vesnice. Jsou tady příjemní lidé, úžasná příroda a klidné prostředí, které je pro relaxaci jako stvořené. Důvodem, proč se sem tak ráda vracím, je počítačový pobyt pro zrakově postižené, který je rok od roku lepší. Přednášky a volnočasové aktivity nás obohatí a pobaví natolik, že se nám nikdy nechce odjíždět domů.“

Tyto ohlasy nejen že přesvědčily mimozemšťany, aby postavili intergalaktický most na místě jiné planety, ale také těší lektory a vedoucí, kteří akci PC Krásensko pod hlavičkou TyfloCentra Brno, o.p.s. připravují. Doufejme, že se příští rok sejdeme všichni ve zdraví a pohodě zase na Rychtě! Za podporu děkujeme Nadaci Leontinka, OŠMT Magistrátu města Brna, Sdružení rodičů a žáků školy Jaroslava Ježka a dalším dárcům z řad firem i jednotlivců.

Fotogalerie

Pobyt s výukou PC, Rychta Krásensko, 15. až 21. 8. 2011


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS