28. 01.

Autor:

Ve čtvrtek 28. 1. byl v TyfloCentru Brno ukončen kurz „Neviděné město“ pořádaný Fakultou architektury VUT ve spolupráci s naší organizací. Studenti kurzu pod vedením Ing. Forejtníka vypracovali návrh architektonického řešení oblasti Hlavního nádraží v Brně a to s ohledem na zpřístupnění této frekventované části města lidem s těžkým postižením zraku. Informace o tom, jak se zde s bílou holí pohybovat, jim v průběhu celého kurzu zprostředkovával Josef Konečný – konzultant TyfloCentra Brno pro odstraňování architektonických bariér.

Máloco však nahradí vlastní zkušenost. Součástí kurzu tak byl i zážitkový seminář vedený Lenkou Pláteníkovou a Vráťou Barešem, kteří se o přípravu a realizaci zážitkových seminářů v TyfloCentru starají. Vzhledem k cíli semináře jsme jeho zážitkovou část ušili studentům na míru. Měli možnost projít si s bílou holí podchod pod Hlavním nádražím, část Masarykovy ulice a nástupní ostrůvek tramvajového dopravního uzlu před Hlavním nádražím. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, co znamená samostatný pohyb v centru Brna poslepu. Program semináře jsme dále doplnili informacemi o zrakových vadách, technice pohybu s bílou holí, správném způsobu provázení člověka s těžkým zrakovým handicapem. Účastníci měli možnost vyzkoušet si i základní sebeobsluhu a prohlédnout si některé pomůcky určené nevidomým a slabozrakým.

Výsledkem jejich práce je komplexní architektonický návrh řešení oblasti Hlavního nádraží. I na základě vlastního zážitku kladli ve vypracované studii studenti důraz na tvorbu kvalitních a bezpečných vodících linií, které v současnosti v podchodu skoro chybí. Velmi jsme ocenili všímavost studentů k ne-vizuálním vjemům. Projevila se například návrhem změny sortimentů obchůdků v podchodu pod nádražím – od levného oblečení a blikajících, hlučících hraček k obchůdkům s oříšky a pekárně.

Fotky ze semináře a následné diskuse nad výslednými modely najdete zde

Informace o zážitkových seminářích http://centrumpronevidome.cz/zazitkove-seminare/TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS