1. 12.

Měsíc listopad se ve vyškovském TyfloCentru nesl v duchu propagace našeho pracoviště. V jednom týdnu jsme stihli Den otevřených dveří a to v úterý 23.11.2010 a následně jsme byli pozváni na Den pro dětskou knihu, která se konala v sobotu 27.11.2010 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Účast byla na poměry a velikost města přiměřená.

Jednalo se o akce se stejným programem, kde hlavním cílem bylo nastínit práci pracovníků TyfloCentra a služeb, které poskytuje organizace pro osoby se zrakovým postižením a dále přiblížit veřejnosti jejich „fungování“ v běžných situacích každodenního života.

Zájem projevily především děti, pro které bylo přitažlivé si vyzkoušet chůzi s bílou holí, poznávat koření podle čichu či rozeznávat předměty denní potřeby hmatem. Zvídavější se nebáli zeptat i na dotazy, které je zajímaly.

Potěšujícím překvapením pro mnohé z návštěvníků bylo zjištění, že i tito lidé mohou trávit svůj volný čas společenskými hrami. Mnozí z nich si dodali odvahy a po „zaklapkování“ si vyzkoušeli, že najednou hra Člověče, nezlob se může být náročná.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem „pomocníkům“, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas a zajistit průběh těchto akcí.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS