27. 03.

Dne 15. března 2012 klienti vyškovského TyfloCentra navštívili spolu se sociálními pracovníky Úřad práce České republiky a to Kontaktní pracoviště Vyškov, kde pro ně pracovníci Ing. Danuše Růžičková, Lukáš Bozděch, Ing. Dagmar Přikrylová a Bc. Jarmila Jelínková připravili velice zajímavé dopoledne. Po přivítání nás paní Bc. Jarmila Jelínková provedla celou budovou Kontaktního pracoviště Vyškov a představila nám jednotlivá oddělení. Po absolvování této prohlídky jsme se s klienty přesunuli do zasedací místnosti, ve které se beseda konala.

Nejprve nás výše uvedení přednášející podrobně seznámili s tím, jak Kontaktní pracoviště Vyškov funguje a jaké jsou jeho hlavní funkce. Poté nám vysvětlili, jak správně postupovat, když se člověk poprvé přijde zaregistrovat a jak bychom měli postupovat při hledání zaměstnání. Jako druhé téma přišlo na řadu tak zvané podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy nám přednášející představili možnosti a organizace, ve kterých se mohou uchazeči o práci z řad postižených občanů na okrese Vyškov nechat zaměstnat.

Postupně jsme také byli seznamováni s novou sociální reformou, která je v řadách občanů a to především těch s postižením přijímána s velkými obavami a rozpaky, ale také s očekáváním, co přijde. V průběhu tohoto zajímavého dopoledne jsme se seznámili také s oblastí pracovního práva, abychom získali podvědomí o tom, jak se chovat ve specifických situacích, se kterými se může člověk na trhu práce a později i v zaměstnání setkat. Nad touto oblastí se strhla zajímavá diskuse a přednášející museli odpovídat na řadu zajímavých dotazů. Myslím si, že tato beseda byla velice zajímavá nejen proto, že jsme se dověděli celou řadu potřebných a zajímavých informací, které nám všem určitě pomohou se snáze vyrovnat s nástrahami pracovního trhu, ale také nám pomohou k tomu, abychom na úřad práce nechodili pouze s obavami a ostychem.

Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům Kontaktního pracoviště Vyškov a popřát jim, aby se dařilo co nejvíce nezaměstnaných navracet zpátky do pracovního procesu co nejrychleji.

Beseda se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS