11. 12.

V pondělí 3.12. proběhla v brněnském TyfloCentru exkurze studentů VOŠ Merhautova. Patnáct studentů oboru Dentální hygienista vytvořilo soustředěnou a pozornou skupinu, vnímavou ke všem podnětům a informacím ze světa lidí se zrakovým postižením.

První část exkurze je tradičně poněkud teoretičtější. Návštěvníky po krátkém představení se a seznámení informujeme o historii péče pro těžce zrakově postižené u nás, o vzniku TyfloCentra, vysvětlujeme rozdíly mezi námi a Tyfloservisy, objasňujeme, jaké sociální služby brněnské TyfloCentrum poskytuje a na názorných ilustrativních obrázcích ukazujeme nejčastější vady zraku, což je pak dovršeno simulačními brýlemi, jež navozují některé vady zraku. Necháváme pak kolovat také některé kompenzační pomůcky, které pomáhají lidem zmírňovat dopady jejich handicapu.

V druhé části exkurze pak mají návštěvníci možnost některé pomůcky prakticky ozkoušet. Jsou vytvořena čtyři stanoviště, na nichž se všichni účastníci exkurze prostřídají a vyzkouší si život potmě. Třeba si poslepu připraví svačinku, vyzkoušejí chůzi s bílou holí, psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji, hmatové pexeso, „čichací“ kvíz a společenské hry, jako třeba Člověče nezlob se nebo šachy, které jsou uzpůsobeny ke hře poslepu. Další dvě stanoviště jsou v učebnách PC. Nevidomí kolegové ukazují základní principy práce se speciálními softwary pro nevidomé a koukaví kolegové pak předvádějí softwary pro slabozraké.

Protože se jednalo o skupinu budoucích pracovníků ve zdravotnictví, připojily jsme s kolegyní Aničkou Horkou ještě desatero přístupu ke zrakově postiženým pacientům – aby studenti věděli, jak s lidmi se zrakovým handicapem jednat, jaký způsob komunikace zvolit, aby se právě v jejich budoucí ordinaci cítili lidé se zrakovým postižením co nejlépe.

Na závěr připojuji ohlas od Kateřiny Veselé, profesorky VOŠ, která skupinu studentů vedla: „Ještě jednou moc děkujeme za krásnou exkurzi, dnes jsme se k ní ve výuce vraceli. Zážitkově byla vyčerpávající.“

Děkujeme za návštěvu.

Fotogalerie

Fotky z exkurze, 3. 12. 2012


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS