18. 12.

Dne 3.12. se abonenti z TyfloCentra sešli u prvního tajemství a to, že se do areálu katedrály dostanete motorovým vozidlem, přes závoru, jen na povolení biskupství, ale to se nás netýkalo.

Dalším  tajemstvím pro nás byla návštěva biskupského muzea, umístěného v budově při schodišti ze Zelného trhu. Prostory muzea jsou v suterénu a tvoří je sedm výstavních místností, kterých obsahem je průběh života Ježíše Krista. Vše je ztvárněno obrazy, sochami a církevními předměty. Měli jsme dvě privilegia a to, že sochy ať ze dřeva či kamene, jsme si mohli „prohlédnout“ rukama. V každé místnosti bylo pět až deset exponátů z dochované náboženské historie jižní Moravy. Zaujaly dřevěné sochy napuštěné konzervační volskou krví, které překonaly staletí. Druhým privilegiem byla možnost pro náš doprovod fotografovat. Velice výstižný výklad nás upoutal na necelou hodinu.

Třetí tajemství byla vlastní katedrála (od slova katedra=vyučovací místo). Její prostor je dělen na dvě části. V přední oltářové jsou mimo oltář zajímavé okenní vitráže a také výzdoba schodiště na kazatelnu. V zadní části je šest oltářů se sochami světců a obrazy. Vpravo od oltáře je kaple pro soukromé rozjímání s kovovými plastikami na skleněných dveřích. Zaujme také netradiční moderní křížová cesta s obvyklými 14 zastaveními.

V exteriéru katedrály je krásný portál vchodu, kazatelna, kde kázal Jan Kapistrán. Ta nemá vlastní schodiště a je přístupná pouze po doneseném žebříku. Na jedné z opěrných zdí je ve výšce asi 4 metry lucerna, do které se svíce vytahovaly ze země průtahem v opěrných kamenech.

Nyní ještě, co jsme neviděli i v okolí. K výhledům na sever a jih od Brna je možné vystoupit po 124 schodech na dodatečně přistavované věže s obrovskými zvony. Na severní straně je poklop, kterým se po 48 schodech dá sestoupit do zatopených sklepů starobylé restaurace U fajfky (kdysi v ní bydlel i Alfons Mucha). Na západní straně je v bastionu Puhlík umístěn cihlový vodojem (půdorys asi 16 x 3,7 x 6 metrů), do kterého se voda čerpala z řeky Svratky, tehdy tekoucí v  prostorách Lamplova mlýna, později lázní na Kopečné . Z vodojemu byla také napájena kašna Parnas,z části zachovalou cestou s nyní označenými poklopy. Je také potřeba se zmínit o částečně přístupných, nyní klášterních, Kapucínských zahradách v blízkosti biskupské konsistoře.

Snad těch tajemství / netajemství bylo už dost 🙂

Napsal: účastník Jirka Kratochvíl

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Tajemství Petrova, 3. 12. 2014


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS