28. 01.

Reminiscenční terapie je nová aktivita, která byla zahájena v TyfloCentru ve Znojmě. První setkání se uskutečnilo 19. ledna 2016 a zúčastnilo se ho šest klientů. Úvod byl trochu rozpačitý, protože nikdo přesně nevěděl, co má od reminiscenční terapie čekat, jak bude probíhat a co to vůbec obnáší. Kolegyně Pavlína se schopně chopila otěží a začala klienty s reminiscenční terapií seznamovat. Reminiscenční terapie (či reminiscence) je „vzpomínková terapie“, která má za cíl vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu. Probíhá ve skupinách a s klienty se vzpomíná na jeho dosavadní život, dřívější aktivity, prožité události a zkušenosti. K reminiscenční terapii se často využívají vhodné pomůcky (např. staré fotografie, předměty, nástroje z domácnosti, módní doplňky, hudba, filmy), aby se vzpomínky lépe navodily. My jsme si za téma na naše první setkání zvolili „Vánoce a vánoční svátky“, protože naše setkání probíhalo po Vánocích. Vzpomínalo se na prožité vánoční svátky v dětství a na staré zvyky, které se v rodinách dodržují dodnes. Bylo úžasné poslouchat vyprávění dříve narozených klientů, kteří popisovali Vánoce za první republiky, během 2. světové války a těsně po ní a poté i Vánoce v komunistickém režimu. Taktéž bylo velmi překvapující, kolik tradičních zvyků klienti doma dodnes dodržují a předávají si z generace na generaci (např. lití olova, vaření kuby, čočky či kapra, prostřeno o jedno místo navíc u stolu pro hosta, pletení vánoček, zpívání vánočních písní u stromečku, chození na koledu). Klienti si oživili své vzpomínky a vzpomínali s nadšením a úsměvem. Po domluvě s klienty budeme v únoru vyrábět v rámci výtvarné dílny reminiscenční krabice, které si klienti barevně vyzdobí a budou do ní ukládat své vzpomínkové předměty, které si přinesou na jednotlivá setkání reminiscence. Všichni klienti se těší nejen na výtvarnou dílnu, ale i na další setkání, které je plánováno na březen.


Autor:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS