1. 11.

V sobotu 24. září 2016 proběhl v Brně – Černovicích již třináctý ročník soutěže pro nevidomé v prostorové orientaci a samostatném pohybu, která již od prvopočátku nese název „TyfloBrno.“

Do soutěže se přihlásilo celkem 11 soutěžících, kteří si tak mohli zazávodit pod dohledem svých „andělů,“ kteří pečlivě hlídali každý jejich krok, a také pod dohledem rozhodčích, jež pro změnu hodnotili to, jestli správně využívají všechny techniky chůze s bílou holí pro zajištění své bezpečnosti. A do třetice, kroky soutěžících na dvou, motoristicky frekventovaných místech, nenápadně jistili také příslušníci Městské policie Brno.

Přívětivé zázemí nám poskytla Základní škola Řehořova, odkud soutěžící vyráželi na trať dlouhou něco málo přes 1 kilometr.

Trasa tentokrát nebyla příliš náročná, ale přesto jsme se do ní snažili zařadit co nejvíc prvků, se kterými se nevidomí lidé setkávají v běžném provozu. I tentokrát zde byla chůze do schodů a ze schodů, přes přechody značené i neznačené či jízda autobusem MHD. Mimo toto jsme pro soutěžící připravili dvě stanoviště, kde si mohli vyzkoušet například, jak dobře dokážou udržet přímý směr chůze bez jakéhokoliv kontaktu s vodicími liniemi či zda dokážou vyměnit žárovku ve světle. Mohli si procvičit sluch chytáním ozvučeného míče, ale také si ověřit, jestli dokážou naplno využívat vysílač povelů nebo zda jim něco říkají tzv. trylky, tedy zvuky, které se běžně používají při zpřístupňování městského prostředí pro nevidomé osoby v různých situacích. Už tyto trylky nás totiž informují o tom, jestli je v blízkosti jejich zdroje volný prostor nebo schody, varují nás před vysouváním plošiny pro vozíčkáře v prostředcích MHD, avizují nám přítomnost informačních tabulí apod.

Naši soutěž neplánovaně doplnil i tzv. „gulášfest“, který probíhal ve stejné době v parku v těsné blízkosti školy. Díky němu se tam sešlo poměrně značné množství černovických občanů, kteří měli možnost se alespoň trošku seznámit s problematikou samostatného pohybu nevidomých osob. A je potěšitelné, že mnozí z nich ji také využili.

Celá soutěž byla plánovaná od půl desáté do čtyř hodin odpoledne. Díky tomu, že její průběh byl celkem plynulý, úroveň soutěžících byla vcelku vyrovnaná a nikdo zbytečně dlouho nebloudil, měla poměrně rychlý spád. Proto jsme ji mohli ukončit již víc než o hodinu dříve. A kdo se umístil na prvních třech místech? První cenu získal pan Michal Suchý, druhý borec byl pan Jan Ševčík a třetí místo obhájila konečně žena, paní Irena Kratochvílová.

Takže na závěr už nám zbývá jen poděkovat všem, kdož se na jejím bezproblémovém průběhu podíleli. V první řadě je to paní Quittová – místostarostka ÚMČ Černovice, která nám zprostředkovala velice příjemné a vstřícné zázemí a zajistila dobré obědy. Děkujeme také panu Pavlu Zezulovi, předsedovi představenstva, který zde zastupoval hlavního sponzora – Novou Mosilanu. Díky Nové Mosilaně jsme mohli všechny soutěžící obdarovat hodnotnými cenami a mohli jsme si dopřát dobrot, co hrdlo ráčilo. Poděkování patří i panu Binkovi, řediteli Základní školy Řehořova za možnost využití jejich školní kuchyně včetně zajištěné obsluhy, hasičům, strážníkům Městské policie Brno, všem andělům i rozhodčím, kteří věnovali svůj volný čas této bohulibé činnosti. Díky patří také všem kolegům z našeho TyfloCentra a samozřejmě také hlavně soutěžícím, kteří se nebáli jít na trh se svou kůží…

autor článku: Josef Konečný

Fotogalerie

dsc_0001


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS