23. 11.

Na jaře příštího roku skončí tříletý projekt brněnského TyfloCentra, který nese název Slepotou život nekončí…. V úterý 20. listopadu 2012 proběhlo v brněnském TyfloCentru na Chaloupkově ulici 3 v Brně – Králově Poli závěrečné hodnotící setkání realizátorů projektu s klienty s těžkým postižením zraku, kterým byl projekt určen.

Cílem projektu bylo připravit komplexní program podpory pro osoby s těžkým zrakovým postižením na jejich začlenění zpět do společnosti. Posílit jejich silné stránky tak, aby na trhu práce měli co největší šance na úspěšné zapojení se do pracovních procesů.

Byly vytvořeny tiskové materiály, mající pomoct objevit schopnosti klientů, které by se daly využít při hledání pracovního uplatnění i při nástupu do zaměstnání. Na rozvoji nových dovedností, které mají za cíl zvýšit šanci pracovního uplatnění účastníků projektu, byly založeny veškeré aktivity s projektem spojené. Navíc se podařilo vydat přehlednou publikaci o kompenzačních pomůckách, která je jednak v podobě tištěné brožury, a také v digitální podobě na CD a ve formátu webové stránky.

Na úterním setkání s klienty promluvila i ředitelka brněnského TyfloCentra, Hana Bubeníčková, manažerka projektu. Plně v duchu stěžejních myšlenek celého projektu zhodnotila jeho průběh – zdůraznila, jak je pro klienty i po skončení tohoto balíku cílených aktivit důležité vytrvat v započatém úsilí: „I když máme handicap, nevzdávejme se, dál na sobě pracujme, abychom se nenechávali jen opečovávat.

Během realizace projektu jsme uskutečnili přes čtyřicet motivačních skupinových setkání klientů, měli jsme možnost seznámit se s pozoruhodnými činnostmi, které vykonávají jiní zrakově postižení lidé, kteří i přes svůj handicap plně pracovně žijí“, hodnotí odborná asistentka projektu Olga Plachá a doplňuje: „realizovali jsme devět typových pracovně – rehabilitačních kurzů v několika opakováních. Největší zájem byl o kurzy pracovně právního minima, kde se k lidem dostaly pro ně mnohdy nové informace z pracovně právní oblasti, klienti se dozvěděli, jaké náležitosti má mít pracovní smlouva. Obsahem dalších kurzů bylo na příklad téma, jak psát svůj životopis, co to je a jak má vypadat motivační dopis, jak napsat e-mail, jak a kde hledat nové zaměstnání, zkrátka praktické rady, kterými je dobré se řídit při hledání pracovního uplatnění. Všechny tyto aktivity pomáhali zajišťovat všichni pracovníci projektu – patří jim za to velké poděkování.

Na závěr zaznělo přání ředitelky společnosti: „Držme si palce, abychom získali nějaký další takový projekt, který by klienty obohatil o nové poznatky a zkušenosti a nám umožnil realizovat nové formy práce s klienty.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS