25. 11.

Tak zněl podtitul Dne otevřených dveří TyfloCentra ve Znojmě. Přestavitele města Znojma, školy, novináře i širokou veřejnost jsme tímto pozvali v pondělí 22. listopadu 2010 do prostor Městské knihovny Znojmo, abychom jim přiblížili život lidí se zrakovým postižením a to, jak jim mohou služby TyfloCentra pomoci.

V devět hodin jsme zahájili první besedy, které si během celého dopoledne přišlo poslechnout na tři sta studentů znojemských středních škol. Při povídání jsme se zaměřili na to, jak se žije lidem se zrakovým postižením, jak pomoci nevidomému, a které pomůcky ulehčují těžce zrakově postiženým orientovat se nejen v domácnosti, ale i v běžném terénu venku.

Pro návštěvníky jsme tedy v prostorách knihovny připravili: výstavku pomůcek pro nevidomé a slabozraké, možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí a vyzkoušet simulační brýle, hry pro nevidomé a slabozraké, informační letáky, ukázku práce s ozvučenými elektronickými pomůckami – počítač a mobilní telefon.

Největší zájem o problematiku zrakově postižených byl ze strany středních škol, jejichž studenti se po jedné hodině střídali na výše zmíněných besedách. Přišli se ale podívat i novináři a reportérka z radia Blaník. Užitek z celé akce měla i nová klientka, která se přišla zeptat na nabídku našich služeb a pořádaných akcí. Besed se účastnili i někteří naši stávající klienti.

Poděkovat bychom chtěli naší klientce, která přišla pomoci s předvedením ozvučeného počítače, našim dobrovolníkům i ředitelce Městské knihovny Znojmo, která nám s celou akcí pomáhala.

Fotogalerie

Den otevřených dveří ve Znojmě, 22. 11. 2010


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS