18. 01.

V rámci projektu Slepotou život nekončí se ve Znojmě 8. listopadu uskutečnilo první podpůrné a brainstormingové setkání klientů.  Setkali se zde klienti  různých věkových skupin i zájmů a společně probírali a řešili změny, které nastanou v oblasti pracovního práva v roce 2012.

Nejprve jsme shrnuli základní fakta týkající se reformy  zákona o zaměstnanosti např. změny výše příspěvků zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců, rušení chráněných dílen a zavádění chráněných pracovních míst i zrušení statutu zdravotně znevýhodněných osob. Následně klienti mezi sebou diskutovali jak a jestli se jich připravované změny dotknou. Zlepší se nebo zhorší jejich pozice na trhu práce? Otázek padalo hodně a diskuze byla dlouhá a zajímavá. Někteří klienti se odpovědi na své otázky dozvěděli, jiní musí počkat na reálné zavedení zákona do praxe. Všichni se ale shodly na tom, že by rádi získali víc informací a budou situaci sledovat i nadále. Klienti také projevili zájem zúčastnit se besedy s poradkyní Národní rady zdravotně postižených o změnách v sociální oblasti, která se uskuteční v úterý 13. prosince.

Tato brainstormingová setkávání budou ve znojemském TyfloCentru probíhat v rámci projektu Slepotou život nekončí pravidelně, každé 4 měsíce, vždy na jiné téma. Setkání mají sloužit k setkávání klientů, vzájemné podpoře a sdílení zkušeností získaných při vzdělávání, hledání zaměstnání a práci samotné.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS