4. 04.

Mendelova univerzita završila měsíční pobyt zahraničních studentů v mezinárodním vzdělávacím programu Erasmus návštěvou brněnského TyfloCentra. Exkurze studentů ze Španělska, Dánska, Lucemburska, Německa i z České republiky proběhla v brněnském TyfloCentru ve čtvrtek 29. 3. 2012.

Velká klubovna se proměnila v kinosál. Na čtyřicet židlí v několika řadách za sebou zaujímaly většinu prostoru. V devět hodin dopoledne se přes čtyřicet studentů ze zahraničí i z České republiky zúčastnilo prezentace obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno. Vše probíhalo v anglickém jazyce, za překladatelské služby patří dík studentům a pedagogům z Mendelovy univerzity, Provozně ekonomické fakulty.

Po přehledně strukturované prezenatci, vedené ředitelkou společnosti RNDr. Hanou Bubeníčkovou, následovaly dotazy studentů. Zajímal je nejen osud domu po básníkovi Chaloupkovi, ale i systém péče o těžce zrakově postižené u nás, zejména překladu názvu brněnského TyfloCentra – obecně prospěšné společnosti – se věnovala pozornost, protože v jiných zemích jsou obdobné společnosti klasifikovány jinak.

Zaujal, mimo jiné, i projekt přístupnosti webových stránek Blind Friendly Web. Zvědavost studentů byla uspokojena nahlédnutím do počítačových učeben, s názornými ukázkami práce těžce zrakově postižených kolegů na počítači. Softwary s hlasovými výstupy byly pro mnohé naprostou novinkou.

Závěrečné rozloučení proběhlo před vchodem do budovy, v níž brněnské TyfloCentrum od září 2011 sídlí. Nad vchodem je umístěn majáček, jedna z kompenzačních pomůcek lidí s těžkým zrakovým postižením, který ohlašuje dané místo: „TyfloCentrum Brno, obecně prospěšná společnost a pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých“ znělo ještě pár chvil překvapeným studentům v uších… Good-bye.

Fotogalerie

Exkurze Erasmus Mendel, 29. 3. 2012


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS