20. 11.

Přes sedmdesát návštěvníků Dne otevřených dveří prošlo prostory brněnského TyfloCentra ve čtvrtek 15. 11. Mezi 13. a 19. hodinou nahlédli do světa lidí s těžkým zrakovým postižením i pod pokličku TyfloCentra nejen zájemci z řad široké veřejnosti, dorazili také studenti speciálních škol a lidé, kteří sami zrakovým postižením strádají.

Každá sociální služba, kterou brněnské TyfloCentrum poskytuje, měla své stanoviště, kde nabízela nejen informace o službě, ale měla připravenu i »zážitkovou ochutnávku« jednotlivých činností poslepu.

Návštěvníci tak měli možnost sami na sobě vyzkoušet simulační brýle, evokující některé podoby zrakových vad, vyzkoušeli si s Dášou Zugárkovou chůzi s bílou holí se zaklapkovanýma očima, pod dohledem Martina Kubiše si zkusili psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji, u Terky Kozderové a Martiny Jachanové si otestovali svoje schopnosti při společenských deskových hrách. Kdo měl zájem, mohl si ozkoušet tvoření poslepu, které si připravily kolegyně z HapAteliéru – Jana Pešková a Katka Káldy. A také příprava občerstvení – bez kontroly zrakem – vzbuzovala tradiční zájem návštěvníků, takže Mirka Dančáková, lektorka kurzů vaření pro klienty, měla i s naší dobrovolnicí Terezou Vrbickou plné ruce práce. Rovněž stanoviště speciálních kompenzačních pomůcek s Aničkou Horkou a stanoviště ukázky počítačových softwarů pro nevidomé i slabozraké, kde prezentaci zajišťovali kolegové lektoři práce s PC Petr Kusák, Martin Vrána, Jiří Fenz a Martin Baláž, byla hojně navštěvována.

Novinkou letos bylo vytvoření temného prostoru uvnitř kanceláří, kam se běžně lidé nedostanou. Zatemněné místnosti skýtaly prostor pro maximální využití všech ostatních smyslů návštěvníků – zvuková koláž při vstupu do temného prostoru byla vystřídána hmatovými a čichovými kvízy. Roli průvodců v „temné jeskyni“ přijal jednak náš nevidomý kolega, lektor výpočetní techniky pro nevidomé, Jan Pokorný, tak i Božena Přikrylová, klientka HapAteliéru, nevidomá sochařka a autorka sochy Spravedlnosti pro sídlo ombudsmana.

Další inovací, oproti jiným rokům, byl program ve Velké klubovně. Po skončení Kavárny pro klienty s kolegyní Maruškou Švejdovou následovala prezentace digitálního čtecího zařízení v podání Honzy Pokorného, která byla vystřídána přednáškou Josefa Konečného o bariérách ve městě a bezpečném pohybu lidí s bílou holí. Na závěr měli návštěvníci možnost zacvičit si s lektorkou kurzů cvičení pro zrakově postižené klienty Zlatou Zumrovou, která si připravila ukázku relaxačního cvičení na židlích.

Atrium bylo naplněno výrobky ze sociálně-terapeutické dílny HapAteliér, které byly čile prodávány. V dílně byla rovněž vytvořena i pokladnička pro sbírku brněnského TyfloCentra, jejíž výtěžek je určen na vybudování nového domu služeb pro nevidomé.

Na akci dorazili také novináři, aby o našich aktivitách informovali veřejnost, která pro letošek nemohla – ani přes prodlouženou dobu otevření všech dveří – dorazit. Moc děkujeme za podporu – články o akci jsou umístěny na našem webu.

Všem děkujeme za návštěvu!

Fotogalerie

Den otevřených dveří, 15. 11. 2012


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS