15. 11.

úterý 5. listopadu 2013 se ve vyškovském TyfloCentru uskutečnila exkurze žáků Základní školy Letní pole. Tato akce byla navržena ze strany základní školy, konkrétně zástupkyní ředitele paní Miroslavou Vágnerovou, které tímto patří velký dík za pomoc s organizováním exkurze. ZŠ Letní pole se zapojila do celorepublikového Týdne pro inkluzi ve vzdělávání, který probíhal 4. – 10. 11. 2013 a jehož smyslem bylo přiblížit žákům život osob s postižením a podpořit inkluzi dětí se znevýhodněním a zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu. V rámci tohoto týdne byla dohodnuta také spolupráce mezi TyfloCentrem Vyškov a ZŠ Letní pole.

Pracovnice TyfloCentra přivítaly postupně čtyři třídy a představily jim poskytované sociální služby, ale hlavně svět osob se zrakovým postižením. Pro návštěvníky byla připravena tři stanoviště. Zájemci si mohli vyzkoušet brýle simulující zrakové vady, prohlédnout obrázky znázorňující pohled člověka se zrakovým postižením a vyzkoušet chůzi s bílou holí. Poznat každodenní život nevidomých a slabozrakých bylo možné také prostřednictvím kompenzačních pomůcek, včetně Pichtova psacího stroje, na němž si žáci s velkým zájmem zkoušeli psát v Braillově písmu.

O exkurzi do TyfloCentra byl mezi žáky a učiteli velký zájem, ale vzhledem k omezené kapacitě střediska jsme nemohli uvítat všechny zvídavé zájemce. Nicméně není všem dnům konec, a tak věříme, že se na podobné akci ještě v budoucnu dohodneme. Každý, kdo má zájem dozvědět se něco o světě lidí se zrakovým postižením, má u nás dveře otevřené!


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS