15. 11.

Autor:

úterý 5. listopadu 2013 se ve vyškovském TyfloCentru uskutečnila exkurze žáků Základní školy Letní pole. Tato akce byla navržena ze strany základní školy, konkrétně zástupkyní ředitele paní Miroslavou Vágnerovou, které tímto patří velký dík za pomoc s organizováním exkurze. ZŠ Letní pole se zapojila do celorepublikového Týdne pro inkluzi ve vzdělávání, který probíhal 4. – 10. 11. 2013 a jehož smyslem bylo přiblížit žákům život osob s postižením a podpořit inkluzi dětí se znevýhodněním a zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu. V rámci tohoto týdne byla dohodnuta také spolupráce mezi TyfloCentrem Vyškov a ZŠ Letní pole.

Pracovnice TyfloCentra přivítaly postupně čtyři třídy a představily jim poskytované sociální služby, ale hlavně svět osob se zrakovým postižením. Pro návštěvníky byla připravena tři stanoviště. Zájemci si mohli vyzkoušet brýle simulující zrakové vady, prohlédnout obrázky znázorňující pohled člověka se zrakovým postižením a vyzkoušet chůzi s bílou holí. Poznat každodenní život nevidomých a slabozrakých bylo možné také prostřednictvím kompenzačních pomůcek, včetně Pichtova psacího stroje, na němž si žáci s velkým zájmem zkoušeli psát v Braillově písmu.

O exkurzi do TyfloCentra byl mezi žáky a učiteli velký zájem, ale vzhledem k omezené kapacitě střediska jsme nemohli uvítat všechny zvídavé zájemce. Nicméně není všem dnům konec, a tak věříme, že se na podobné akci ještě v budoucnu dohodneme. Každý, kdo má zájem dozvědět se něco o světě lidí se zrakovým postižením, má u nás dveře otevřené!


7. 11.

Autor:

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov srdečně zve všechny, kdo mají zájem dozvědět se něco více o poskytovaných sociálních službách a nahlédnout do světa zrakově postižených na Den otevřených dveří.

KDY: v úterý 19. listopadu 2013 od 9:00 do 16:00

KDE: TyfloCentrum Vyškov, Osvobození 56, Základní škola Letní pole, vchod brankou ze strany budovy

PROGRAM:

  • představení nabídky služeb: odborné sociální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči, průkazek ZTP a ZTP/P aj., předčitatelská a průvodcovská služba, pořádání volnočasových akcí pro klienty
  • ukázka kompenzačních pomůcek
  • k vyzkoušení: chůze s bílou holí, psaní na Pichtově psacím stroji, brýle simulující zrakové vady
  • smyslové kvízy a hry
  • ukázka a prodej výrobků z chráněné dílny

Další informace Vám poskytnou Mgr. Zuzana Šrámková, tel.: 774 715 108, e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz a Renata Hejkerlíková, tel.: 532 308 248, e-mail:hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz

Rádi Vás přivítáme!

 


24. 10.

Autor:

Na říjen nezvykle teplé a slunečné počasí vylákalo v pondělí 21. 10. 2013 klienty a pracovnice vyškovského TyfloCentra na procházku. Odehrávala se netradičně na vyškovském hřbitově, jehož správce pan Jiří Lelek byl tak ochotný, že si udělal čas a připravil pro nás prohlídku s odborným výkladem.

Úderem 14. hodiny nás pan Lelek přivítal a pustil se do výkladu. Seznámil nás s nejstarší historií hřbitova, takže jsme se dozvěděli například to, že v místě dnešního hřbitova byl původně kapucínský klášter a hřbitov vznikl v roce 1789. Poté jsme se odebrali k „minivýstavě“ předmětů nalezených při kopání hrobů. K vidění a ohmatání byly lahvičky, které se naplněné svěcenou vodou vkládaly do rakví, zbytky granátu, jenž dopadl na území hřbitova, a další zajímavé předměty. Následně jsme zahájili procházku hřbitovem. Správce hřbitova nás nevedl od jednoho hrobu ke druhému, ale vybral ty, které patří významným vyškovským osobnostem nebo lidem, jejichž osudy stojí za připomenutí. Zastavili jsme se tedy kupříkladu u hrobů starosty, prvního vyškovského válečného letce, poslední šlechtické rodiny či ministra, jenž byl donucen podepsat Mnichovskou dohodu. Jedna ze zastávek proběhla u kolumbária a vsypové loučky, kde nám pan Lelek mimo jiné vysvětlil, jaký je rozdíl mezi vsypovou a rozptylovou loučkou. Neméně poutavá byla návštěva podzemních prostor. Nachází se hluboko pod hřbitovem (až osm metrů) a původně toto podzemí sloužilo jako sklepy místního kláštera. Teplota ve sklepech se pohybuje celoročně mezi 8 a 10 °C. Ve válečných letech byly sklepy využívány jako protiletecký kryt a v současné době jsou jednou až dvakrát ročně otevřeny veřejnosti, trvalé zpřístupnění se však neplánuje.

Z prohlídky jsme odcházeli nadmíru spokojení. Krásné počasí, průvodce – odborník na slovo vzatý, poutavé příběhy a neotřelé prostředí – díky tomu všemu jsme zažili další povedenou akci!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Dušičky se blíží, 21. 10. 2013


22. 10.

Autor:

V úterý 15. října 2013 bylo zamračené, trochu pochmurné ráno. Avšak to nás – klienty a pracovníky vyškovského TyfloCentra – neodradilo od radostného očekávání, co zajímavého nám přinese výstava, na kterou jsme se vypravili do Pavilonu Anthropos v Brně.

Z Vyškova jsme vyjeli něco málo po půl deváté. Cesta nám příjemně uběhla a my jsme se po desáté hodině již procházeli parkem, uprostřed kterého se nachází Pavilon Anthropos. Tento pěkný park přímo láká k procházkám. Listí nám šustilo pod nohama a my jsme se s chutí prošli mezi krásně zbarvenými stromy.

V Anthroposu se nás ujala velmi milá a sympatická paní Brychtová, která nás provedla celou výstavou a umožnila nám „osahat si“ exponáty a dokonce ochutnat výtažek ze stromu baobab. Bylo zde ke zhlédnutí spoustu exponátů – od kůže lvice, přes různé hudební nástroje, plody stromů až po rituální masky. A znáte příběh, který se váže ke stromu baobab? Tento strom byl prý tak rozmařilý a neustále si vymýšlel, jaké by chtěl listy a tvar koruny až se Bůh opravdu rozhněval, vytrhl jej ze země i s kořeny a postavil zpět na zem obráceně. A opravdu, pokud si korunu stromu prohlédnete, připomíná kořeny stromu. Po poutavém vyprávění paní Brychtové jsme ještě zhlédli dokument o africkém kmeni Pigmejů, kteří přesto, že žijí ve velmi skromných podmínkách, jsou šťastni a dokáží se bezprostředně radovat ze života.

Po skončení prohlídky jsme se plni dojmů vydali na zpáteční cestu. Výlet se nám vydařil a věříme, že spolu zažijeme ještě další podobně úspěšné akce.


2. 10.

Autor:

Děti se vrátily do školních lavic, rána jsou čím dál chladnější a pod stromy se začíná hromadit spadané listí. Nastal podzim. Dovolte mi však ještě se krátce vrátit do babího léta a připomenout akce konané ve vyškovském TyfloCentru v měsíci září.

První zářijovou akcí byl seminář o ájurvédě, který se konal 9. září 2013. Pořadatelem tohoto semináře byla Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, která v rámci Akademie volného času připravila cyklus o zdravém životním stylu a stravování. Ájurvéda je starý indický léčebný systém, někdy je označována jako umění dlouhověkosti. Její základ tvoří pět živlových prvků a podle nich se rozdělují 3 dóšy, z nichž každá se vyznačuje jiným doporučeným způsobem stravování. Poutavé a naučné povídání zpestřilo malé občerstvení, které pro všechny účastníky připravila pracovnice obchodu se zdravou výživou Harmonie.

Další akcí byl pravidelný čtenářský klub. Na přání klientů jsme se 10. září 2013 pustili do četby knihy Liliová hora od Jaroslavy Říhové. Kniha se skládá z krátkých povídek a pověstí z Vyškovska. Tyto povídky bývají tajemné, záhadné, ale také poučné a zábavné. Liliová hora klienty vysloveně nadchla, a tak jsme se bez váhání shodli na pokračování v četbě také na dalších setkáních.

Po letní přestávce jsme se v září opět sešli s MUDr. Liborem Němcem. Ten pro nás 17. září 2013 připravil besedu, která nesla název „Co nechceme slyšet“. Samozřejmě nikdo z nás nechce slyšet nějakou neradostnou diagnózu týkající se našeho zdravotního stavu. Avšak sdělení, že některé věci jsou jen na nás a že hodně věcí můžeme také ovlivnit, avšak musíme pro to něco udělat, se už poslouchá trochu hůře. Ani tentokrát pan doktor nezklamal a sdělil nám mnoho zajímavých poznatků a postřehů.

Poslední zářijový den 30. 9. 2013 jsme pro klienty naplánovaly posezení u kávy a čaje. Toto setkání je jednou z opakujících se aktivit a jeho smyslem je společně s klienty zhodnotit dosavadní akce a zapojit je také do plánování akcí nadcházejících. Hodnocení i plánování probíhalo v čilém duchu a během diskuze padaly různé návrhy na „střediskové“ i venkovní aktivity. Pracovnice si vše pečlivě zapisovala a doufejme, že se nám podaří co nejvíce nápadů zrealizovat. Ostatně výlet na rozhlednu v Čechách pod Kosířem, „burza“ kuchařských receptů nebo beseda s včelařem zní opravdu lákavě. Tak kdo ví, třeba se na některé z těchto akcí potkáme…TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS