21. 06.

Jsem čerstvá dobrovolnice v TyfloCentru Brno. Má práce začala zaškolením. Martina Smrčková se mi velice věnovala. Přiznávám, že praktická část zaškolení nebyla jednoduchá. Bylo pro mne dost těžké dělat asistenta. Martina představovala nevidomou klientku a já se měla postarat o bezpečnou procházku po Brně. Převzít tuto zodpovědnost nebylo vůbec jednoduché. Po zaškolení, které pro mne bylo velice silným zážitkem, přemýšlím o vcítění se a pochopení nevidomých klientů. Jaké překážky jim klademe my vidomí v běžném životě a ani nás nenapadne, jaké potíže mohou způsobit.

Moje práce pro HapAteliér začala prodejem výrobků na tradiční Velikonoční výstavě v Předklášteří., která se konala 19. a 20. 4. 2014. Měla jsem radost, že návštěvníci mají o výrobky ateliéru zájem. A nejen o výrobky, ale školáci se zajímali o informace o ateliéru a TyfloCentru. Zájema přinesl i své první ovoce. Studentka Střední odborné školy v Lomnici předala informační letáček paní učitelce Mgr. Evě Juríkové, která se domlouvala v TyfloCentru na návštěvě žáků.

Mé první setkání s klienty HapAteliéru bylo na velikonočních dílnách 17. 4. 2014. Byla jsem natěšená a zvědavá poznat se s pracovnicemi i klienty ateliéru. Ono je mnohem příjemnější prodávat výrobky dílny a vědět kdo zrovna ten konkrétní košíček, šperk nebo přáníčko vyrobil. Celý den měl moc prima atmosféru. Všichni klienti nadšeně pracovali a vyzkoušeli si všechny připravené techniky. Slečna Dana byla velice šikovná a vyrobila snad nejvíce výrobků. Přiučila jsem se novým technikám zdobení kraslic.

Duben jsem uzavřela prodejem výrobků na akci Podhoráckého muzea v Předklášteří – Dětské jarní hry. I na této akci projevili návštěvníci zájem o výrobky. Nejvíc „frčely“ magnetické záložky. Všichni obdivovali zajímavý nápad. Jeden ze zákazníků projevil zájem o keramiku a vzal si letáček s kontaktem na ateliér, tak doufám, že se rozhodne pro některý keramický výrobek a udělá radost dál. Zákazníci obdivovali výrobky z pediku, keramiky. Velice se líbily knoflíky, zápichy a přáníčka.

Děkuji za možnost pracovat pro TyfloCentrum a těším se na další zajímavé akce a setkání.

Milada


Autor:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS