21. 06.

Autor:

Jsem čerstvá dobrovolnice v TyfloCentru Brno. Má práce začala zaškolením. Martina Smrčková se mi velice věnovala. Přiznávám, že praktická část zaškolení nebyla jednoduchá. Bylo pro mne dost těžké dělat asistenta. Martina představovala nevidomou klientku a já se měla postarat o bezpečnou procházku po Brně. Převzít tuto zodpovědnost nebylo vůbec jednoduché. Po zaškolení, které pro mne bylo velice silným zážitkem, přemýšlím o vcítění se a pochopení nevidomých klientů. Jaké překážky jim klademe my vidomí v běžném životě a ani nás nenapadne, jaké potíže mohou způsobit.

Moje práce pro HapAteliér začala prodejem výrobků na tradiční Velikonoční výstavě v Předklášteří., která se konala 19. a 20. 4. 2014. Měla jsem radost, že návštěvníci mají o výrobky ateliéru zájem. A nejen o výrobky, ale školáci se zajímali o informace o ateliéru a TyfloCentru. Zájema přinesl i své první ovoce. Studentka Střední odborné školy v Lomnici předala informační letáček paní učitelce Mgr. Evě Juríkové, která se domlouvala v TyfloCentru na návštěvě žáků.

Mé první setkání s klienty HapAteliéru bylo na velikonočních dílnách 17. 4. 2014. Byla jsem natěšená a zvědavá poznat se s pracovnicemi i klienty ateliéru. Ono je mnohem příjemnější prodávat výrobky dílny a vědět kdo zrovna ten konkrétní košíček, šperk nebo přáníčko vyrobil. Celý den měl moc prima atmosféru. Všichni klienti nadšeně pracovali a vyzkoušeli si všechny připravené techniky. Slečna Dana byla velice šikovná a vyrobila snad nejvíce výrobků. Přiučila jsem se novým technikám zdobení kraslic.

Duben jsem uzavřela prodejem výrobků na akci Podhoráckého muzea v Předklášteří – Dětské jarní hry. I na této akci projevili návštěvníci zájem o výrobky. Nejvíc „frčely“ magnetické záložky. Všichni obdivovali zajímavý nápad. Jeden ze zákazníků projevil zájem o keramiku a vzal si letáček s kontaktem na ateliér, tak doufám, že se rozhodne pro některý keramický výrobek a udělá radost dál. Zákazníci obdivovali výrobky z pediku, keramiky. Velice se líbily knoflíky, zápichy a přáníčka.

Děkuji za možnost pracovat pro TyfloCentrum a těším se na další zajímavé akce a setkání.

Milada


19. 03.

Autor:

Chcete se pobavit a zároveň přispět a pomoci nevidomým a slabozrakým dětem? Tak přijďte 26. března 2012 na benefiční koncert do brněnské Musilky, pořádaný studenty gymnázia Elgartova.

Můžete se těšit na:

 • Taneční skupinu Tik
 • Pěvecký zbor gymnázia Elgartova
 • Orchestr PULCHRA ZŠ Krásného
 • Slepecký pěvecký sbor BANDA
 • Ukázku bojového umění mistra světa Lukáše Wolfa
 • Sbor ZŠ Krásného PETRKLÍČ
 • Kapelu BURNOUT SYNDROME
 • …a spoustu další zábavy.

Nezapomeňte: 26. března v 18:00 Musilova 2a, Brno

Ceny vstupenek:

 • dospělý: 150 Kč
 • student: 100 Kč

Výtěžek z benefičního koncertu bude použit na nákup nové digitální zvětšovací lupy pro slabozraké a nevidomé děti z brněnské ZŠ a SŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2.

Více informací a rezervace vstupenek.

Koncert se koná za podpory občanského sdružení VIDEOR.


26. 09.

Autor:

Na konci července se už po třinácté sjeli děti, instruktoři i vedoucí z celé ČR i Rakouska na tábořiště YMCA ve Veverské Bítýšce, aby zde od 29. července do 13. srpna společně prožili 14 dnů na táboře pro děti s těžkým postižením zraku.

Náš tábor je mezinárodní, kromě dětí ze všech koutů České republiky se jej účastnily i nevidomé a slabozraké děti z Rakouska v rámci realizace a naplňování příhraničního projektu Ani nevidomé hranice nerozděluje. České děti tak měly příležitost se seznámit se stejně zrakově postiženými vrstevníky ze zahraničí a procvičit si své jazykové znalosti.

Na děti opět čekalo 14 dní her, zpívání a „táborového života“.

Letošní tábor se nesl v duchu knihy Geralda Durella Mluvicí balík, podle které byly připravovány celotáborové hry. Ty se odehrávaly v nejrůznějších prostředích – na tábořišti samotném, na louce i v lese, a děti si při nich užily spoustu legrace.

Děti se také na táboře formou her učily dovednosti, které uplatní i v běžném životě – ukrojit a namazat si krajíc chleba, zavázat si tkaničky či od sebe odlišit jednotlivé bankovky. Tábor hraje důležitou roli i při zvyšování samostatnosti dětí. Na tzv. ptačce – výletu do blízkého města – děti samostatně plnily nejrůznější úkoly, které jsou opět zaměřeny na běžný život.

Kromě aktivit, zaměřených na učení dovedností, děti nepřišly ani o klasické táborové aktivity – táborák, sportovní den, hry na louce, koupání, jízdu na lodích či spaní ve stanu.

O táboře v médiích

Fotogalerie

Tábor pro nevidomé děti, 30. 7. až 13. 8. 2011

Projekt Ani nevidomé hranice nerozděluje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


26. 09.

Autor:

Tak zněl název poslední akce projektu Ani nevidomé hranice nerozděluje, který společně s BBI realizovalo brněnské TyfloCentrum.

V pátek 9. září se v podvečer vydala skupinka 11 lidí z Brna na Wien-Simmering, kde už nás čekali naši průvodci a tlumočníci Zdenda a Mária. Společně jsme se vydali do BBI, kde už na nás čekal hlavní organizátor pobytu, pan Erich Schmid, společně s rakouskými přáteli. Po ubytování a večeři následovalo vzájemné krátké představení a Erich nás seznámil s programem. Na páteční večer byla naplánována procházka podél Dunajského kanálu, při které jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o okolních stavbách.
V sobotu dopoledne jsme se vydali do centra Vídně. Prohlédli jsme si katedrálu svatého Štěpána a pak vyrazili do Muzea Madame Tussauds, které bylo pro mnoho z nás jednou z nejzajímavějších akcí pobytu. Až do oběda jsme si prohlíželi voskové figuríny umělců, politiků, muzikantů, vynálezců, vědců a dalších známých osobností.
Odpoledni jsme si krátce prošli Naschmarkt a pak vyrazili do Domu Hudby. Zde jsme si mohli vyzkoušet spoustu „hudebních“ atrakcí – například dirigovat Vídeňské filharmoniky nebo si poslechnout, co slyší miminko u maminky v bříšku.

Večer jsme pak strávili v Prátru. Po projížďce vláčkem kolem Prátru jsme vyrazili na večeři, kde jsme v družné zábavě setrvali až do desáté hodiny. Kromě procvičení našich anglických a německých jazykových znalostí došlo i na zpěv moravských a slovenských lidovek, které byly příjemnou tečkou za vydařeným dnem.

Nedělní dopoledne jsme strávili v parku u Schönnbrunu, kde nás Erich seznámil se spoustou zajímavostí nejen o parku samotném, ale i o jednotlivých kašnách, které se v něm nacházejí.

A pak už nás čekal jen oběd, závěrečné poděkování, předání dárečků a cesta domů.

Našim klientům se pobyt velmi líbil, což se odrazilo i v závěrečném hodnocení.

Bylo krásné letní počasí a to umocnilo můj velmi dobrý dojem ze samotného města i lidiček v něm. Někdy bych se do Vídně rád vrátil. Určitě bychom zvládli i nějakou společnou hudební produkci v prostorách školy.

Ať se daří.

Především děkuji, že jsem měla možnost tento báječný víkend s vámi všemi prožít. Myslím, že organizace a příprava byla na jedničku, podtrženo krásným počasím to nemělo chybu.

Velmi se mi líbili také naši tlumočníci, byli oba moc milí a bezprostřední. A samozřejmě rakouští přátelé. Třebaže byli pro většinu přítomných generačně trochu dál, myslím, že jsme se nakonec navzájem všichni pobavili a trochu poznali.

Pro mě to bylo zajímavé i z hlediska profesního. Zajímala jsem se o problematiku vzdělání, integrace, zaměstnání a organizace zrakově postižených. Snažila jsem se na toto téma konverzovat při večerním posezení a leccos jsem se dověděla.

Nezbývá než si přát, aby takých akcí bylo víc a lidi o ně měli zájem.

Fotogalerie

Vídeň - hlavní město Rakouska, 9. až 11. 9. 2011

Projekt Ani nevidomé hranice nerozděluje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


21. 06.

Autor:

TyfloCentrum Brno, o. p. s. vás zve na akci

Vídeň – hlavní město Rakouska

V rámci společného projektu TyfloCentra Brno, o. p. s. a partnerského Bundes-Blindenerziehungsinstitutu ve Vídni s názvem Ani nevidomé hranice nerozděluje jsme připravili další ze série společných pobytů klientů se zrakovým postižením. Uskuteční se v první polovině září ve Vídni s cílem poznat toto město, jeho tradice a historickou i moderní tvář. Těšíme se také na procvičování komunikačních dovedností, německého a anglického jazyka a navázání nových přátelství.

Termín: 9. až 11. září 2011
Zahájení pobytu: v pátek 9. září v 18:00 hodin v Bundes–Blindenerziehungsinstitut, Wittelsbachstraße 5, Vídeň
Ukončení pobytu: v neděli 11. září ve 13:00 hodin ve Vídni
Doprava: vlastní, v případě zájmu můžeme do Vídně a z Vídně jet společně
Ubytování: Bundes–Blindenerziehungsinstitut, Wittelsbachstraße 5, Vídeň
Strava: plná penze

Účastníci: Akce je určena pro 5 účastníků s těžkým postižením zraku, starších 18 let, a 5 průvodců (rozhoduje pořadí přihlášených). Každý účastník si zajistí vlastního průvodce. Znalost německého či anglického jazyka vítána!

Příspěvek na akci za 2 osoby (účastník + průvodce): 1 000 Kč. Platí se předem spolu se zasláním závazné přihlášky na akci. Touto částkou si účastníci přispívají na část nákladů v rámci programu, ostatní náklady na pobyt jsou hrazeny z prostředků projektu Ani nevidomé hranice nerozděluje, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Z programu:

 • návštěva Vídně a prohlídka parku u zámku Schönbrunn,
 • prohlídka muzea Madame Tussauds a Muzea Hudby,
 • projížďka vláčkem v Pratru a večeře při živé hudbě,
 • návštěva Naschmarktu – nejpopulárnějšího trhu ve Vídni, který existuje už od 16. století.

Celý program bude tlumočen do českého i německého jazyka a je připraven s ohledem na potřeby účastníků s těžkým postižením zraku (možnost haptické prohlídky exponátů, atp.).

Zájemci o přihlášky nechť se co nejdříve ozvou Radku Pavlíčkovi na e-mail pavlicek@tyflocentrumbrno.cz nebo na telefon 774 715 101. Počet míst je omezen, s přihlášením proto neotálejte 😉TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS