18. 12.

Autor:

Dne 3.12. se abonenti z TyfloCentra sešli u prvního tajemství a to, že se do areálu katedrály dostanete motorovým vozidlem, přes závoru, jen na povolení biskupství, ale to se nás netýkalo.

Dalším  tajemstvím pro nás byla návštěva biskupského muzea, umístěného v budově při schodišti ze Zelného trhu. Prostory muzea jsou v suterénu a tvoří je sedm výstavních místností, kterých obsahem je průběh života Ježíše Krista. Vše je ztvárněno obrazy, sochami a církevními předměty. Měli jsme dvě privilegia a to, že sochy ať ze dřeva či kamene, jsme si mohli „prohlédnout“ rukama. V každé místnosti bylo pět až deset exponátů z dochované náboženské historie jižní Moravy. Zaujaly dřevěné sochy napuštěné konzervační volskou krví, které překonaly staletí. Druhým privilegiem byla možnost pro náš doprovod fotografovat. Velice výstižný výklad nás upoutal na necelou hodinu.

Třetí tajemství byla vlastní katedrála (od slova katedra=vyučovací místo). Její prostor je dělen na dvě části. V přední oltářové jsou mimo oltář zajímavé okenní vitráže a také výzdoba schodiště na kazatelnu. V zadní části je šest oltářů se sochami světců a obrazy. Vpravo od oltáře je kaple pro soukromé rozjímání s kovovými plastikami na skleněných dveřích. Zaujme také netradiční moderní křížová cesta s obvyklými 14 zastaveními.

V exteriéru katedrály je krásný portál vchodu, kazatelna, kde kázal Jan Kapistrán. Ta nemá vlastní schodiště a je přístupná pouze po doneseném žebříku. Na jedné z opěrných zdí je ve výšce asi 4 metry lucerna, do které se svíce vytahovaly ze země průtahem v opěrných kamenech.

Nyní ještě, co jsme neviděli i v okolí. K výhledům na sever a jih od Brna je možné vystoupit po 124 schodech na dodatečně přistavované věže s obrovskými zvony. Na severní straně je poklop, kterým se po 48 schodech dá sestoupit do zatopených sklepů starobylé restaurace U fajfky (kdysi v ní bydlel i Alfons Mucha). Na západní straně je v bastionu Puhlík umístěn cihlový vodojem (půdorys asi 16 x 3,7 x 6 metrů), do kterého se voda čerpala z řeky Svratky, tehdy tekoucí v  prostorách Lamplova mlýna, později lázní na Kopečné . Z vodojemu byla také napájena kašna Parnas,z části zachovalou cestou s nyní označenými poklopy. Je také potřeba se zmínit o částečně přístupných, nyní klášterních, Kapucínských zahradách v blízkosti biskupské konsistoře.

Snad těch tajemství / netajemství bylo už dost 🙂

Napsal: účastník Jirka Kratochvíl

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Tajemství Petrova, 3. 12. 2014


14. 11.

Autor:

Dobrý den, vítáme Vás na dni otevřených dveří. Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se z tradičního dne stal v TyfloCentru Den otevřených dveří. Naše chaloupka otevřela všechny dveře pro všechny, kteří měli zájem přijít se podívat na naši práci. Již několik týdnů před samým dnem Dé se sešel tým pracovníků, aby vymyslel program, který Vás obohatí, poučí, ale i pobaví. Mezi novinkami našeho programu bylo Tyflokafé, neboli kavárna ve tmě. Po dokonalém zatemnění místnosti si naši návštěvníci, za symbolickou cenu, mohli vychutnat kávu a zákusek v naprosté tmě. O komfort našich návštěvníků se staral 3 členný tým. Díky jejich péči se Tyflokafé stalo velkým lákadlem a zážitkem. Myslím si, že všichni překonali své hranice. Náš tým v tom, že zvládl během dne otevřených dveří obsloužit mnoho zákazníků, ale i Vy, zákazníci sami. Opravdu není jednoduché vstoupit do naprosté tmy, do neznámého prostoru, s neznámými lidmi a proto Vám patří také velký obdiv a díky.

Abychom se nezastavili pouze u naší horké novinky, během tohoto „otevřeného dne“ jste mohli zažít i aktivity, které rozvíjely představu toho, jak se naši klienti cítí. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, labyrint plný překážek, se kterými se nevidomí na svých cestách a pochůzkách setkávají. Kdo zrovna neměl náladu na to vyzkoušet si chůzi s bílou holí, mohl zvolit jako variantu návštěvu oddělení her pro nevidomé (zvukové pexeso, hmatové pexeso, oblíbené Trojky a další…) velmi příjemným zpestřením byla i soutěž Paměťolamy, která probíhá v centru jako pravidelná aktivita.

V centru se snažíme držet i fyzičku a proto jsme do programu zařadili cvičení s naší cvičitelkou Zlatou, která návštěvníkům předvedla, jak se dá nenáročně cvičit. V podvečerních hodinách nám naše smysly zbystřila ukázka sebeobrany, kterou mohou vzít za své i nevidomí. Stačí pouze navštěvovat naše kurzy, abyste se mohli i Vy připravit na osoby, které by Vám mohly ublížit.

Jako stálou a neopomenutelnou nabídku na našem dni otevřených dveří jsme nabídli náhled do tajů výpočetní techniky pro nevidomé, dále kompenzační pomůcky, které mohou být pomocníkem nejen našim klientům, ale i všem lidem, protože některé pomůcky jsou dobré tzv. vychytávky.

Náš exkurz po dni otevřených dveří bychom mohli zakončit u naší skvělé dílničky HapAteliér, kde si každý mohl vyzkoušet embosování a domů si mohl odnést svůj malý výrobek. Na koho by se snad nedostala řada, či není výtvarně zdatný, mohl si zakoupit již hotový výrobek, který byl vyroben v dílně HapAteliér.

Domnívám se, že se Den otevřených dveří 2014 vydařil, bez Vás návštěvníků by to nemělo to správné kouzlo. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne.

Ve zpětné vazbě, kterou jsme dostali od návštěvníků, se nejvíce líbily aktivity Tyflokafé, dílnička – aneb vyrobte si sami a ukázka práce s PC, mobily a kompenzačními pomůckami.

Protože se sluší a patří, abychom dali zpětnou vazbu i my Vám, milí návštěvníci, tak na závěr pár slov. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, doufáme, že jste si od nás odnášeli dobrou náladu a zachováte nám náklonnost i v příštím roce. Takže na dni otevřených dveří 2015 na viděnou :-).

My už se těšíme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří Brno, 13. 11. 2014


17. 10.

Autor:

Sobota 4. října 2014 byla ve znamení TyfloBrna. Dvanáctého ročníku soutěže v samostatné orientaci a pohybu nevidomých se zúčastnilo 11 soutěžících z celé České republiky.

Letos jsme soutěžili v Brně – Řečkovicích. Tamní starosta, Mgr. Bc. Marek Viskot, převzal nad akcí záštitu a TyfloBrno 2014 bylo podpořeno i z rozpočtu městské části. Zázemí jsme měli v jídelně ZŠ Horácké náměstí.

Cenový fond byl letos velmi bohatý a výjimečný, protože o dary pro naše soutěžící se postarali zaměstnanci TC Brno – a to ze svých domácích zásob. O marmelády, naložené švestky, houby, dýně Hokaido či sušený čaj nebyla nouze. Krásné hliněné medajle vyrobili pracovníci Chráněné dílny HapAteliér. Poděkování patří také Pekařství Kulhánek & Drápal z Viničných Šumic, jejichž koláčky za sponzorskou cenu byly fantastické. Všem dárcům a sponzorům velice děkujeme!

Autorem soutěžní trasy byl Josef Konečný. Vytvořil pestrý a docela náročný, 3,5 km dlouhý okruh. Soutěžící se přesouvali také autobusem MHD a na tandemu (dvojkole), na třech stanovištích plnili doprovodné úkoly zaměřené na hmat, odhad vzdálenosti a zručnost. Na trase byli rozmístěni hodnotitelé, kteří bodovali technické a bezpečnostní postupy při chůzi s bílou holí u jednotlivých soutěžících – zaměřili se zejména na dostatečné vykrývání prostoru, používání echolokace, správné signalizování při přecházení vozovky, hodnotili bezpečné užití kyvadlově-kluzné techniky při dohledávání schodiště a také například vystupování z autobusu MHD.

Podmínky soutěže byly pro všechny účastníky stejné – trasa se šla opravdu poslepu. K dispozici byl hmatový plánek trasy a popis v braillově písmu, a také ve zvukové podobě.

TyfloBrno je soutěž, kde nejde o to být v cíli první, ale především o bezpečný pohyb po ulicích. O bezpečnost soutěžících během celého trvání akce dbali strážníci městské policie, oddělení prevence a samozřejmě „andělé“ z řad zaměstnanců brněnského TyfloCentra, jejich rodinných příslušníků a dobrovolníků.

A jak to celé vlastně dopadlo? Po sečtení bodů všech soutěžících je na prvních třech místech toto pořadí:

3. místo Hana Kolářová (Centrum sociálních služeb Brno – Chrlice)

2. místo Martin David (Dvůr Králové nad Labem)

1. místo Petr Svoboda (Bílovice nad Svitavou)

Sláva vítězům, čest zúčastněným! Blahopřejeme všem, kteří našli odvahu a pustili se do neznámého terénu po neznámé trase!

Příštímu TyfloBrnu 2016 třikrát na zdar!!!

 


25. 07.

Autor:

Po letních horkých dnech přišel jeden velmi deštivý den a bylo to úterý 22. 7. Dle předpovědi jsme do batohu přibalili deštníky a pláštěnky a vyrazili směr NP Podyjí, kde nás čekala komentovaná vycházka s lesními strážci. Původní lesní cestu na Vranov jsme vyměnili za zpevněnou asfaltovou, která vedla téměř až na Hardegskou vyhlídku. Celou cestu už nás provázel vytrvalý déšť.

Ano, mohli jsme si říct, že prší, nemá to cenu, otočit se a jet zpátky domů. Ale síla týmu je veliká, společný nepřítel spojuje. A když se k tomu přidá velká ochota organizátorů z NP Podyjí, téměř zapomenete na to, že vlastně prší 🙂. Asfaltový úsek cesty jsme nakonec zdolali autem a poslední stoupání lesní cestou k vyhlídce opět vlastními silami.

Z dřevěné vyhlídky bývá překrásný barevný výhled na městečko Hardegg. Dnes však byla mlha a deštivo, takže město jakoby nebylo. Ovšem pozor – příroda umí turisty odměnit za jejich lopotu! Během povídání paní Holubové, o okolní krajině, se mlha rozestoupila a nám se naskytl překrásný pohled do údolí. Pořídili jsme „vrcholové foto“ a pomalu se vydali na zpáteční cestu.

Den to byl vskutku dobrodružný, moc děkujeme paní Svatavě a panu Martinovi za celodenní péči a starost o nás. Rádi přijedeme znovu a za každého počasí!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Hardegg, 22. 7. 2014


10. 07.

Autor:

Pétanque est un jeu social français. Že jste nerozuměli tomuto řádku? Vůbec nevadí! V následujících řádcích se dozvíte, co jsme podnikli tentokrát.

Ve středu 9. července se nám na chvíli schovalo slunce za mraky a tak bylo docela příjemné počasí na zábavu po francouzsku. Nezavedli jsme kroužek francouzštiny, ale hráli jsme pétanque. Jde o společenskou hru původem z Francie. V této hře se hází kovovými koulemi na prasátko (menší kulička). Kdo dohodí nejblíže k prasátku, má bod. Protože oficiální pravidla jsou velmi namáhavá, upravili jsme si je tak, aby vyhovovali co nejvíce našim potřebám.  Sešel krásný počet 7 klientů, hra velmi dobře ubíhala, s dalšími přibývajícími koly jsme se stále zdokonalovali ve svých hodech.  Ověřili jsme si, že na tuto hru není třeba velkého úsilí, stačí pouze sportovní duch,  soutěžní nasazení a dobrou trefu. Někdy byly hody o štěstí, někdy o skvělém zamíření na křičící prasátko, ale i tak bylo naše francouzské dopoledne plné přátelské a soutěživé atmosféry. Pokud i vy chcete s námi příště zkusit své štěstí a ukázat sportovního ducha, pozorně sledujte náš program, jistě se ještě tato aktivita objeví. Budeme se na Vás těšit a nezapomeňte, že sportovat se dá i nenáročně a se správnou partou lidí i velmi zábavně.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Petanque, 9. 7. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS