6. 02.

Autor:

První akcí v měsíci únoru uskutečněnou v TyfloCentru ve Vyškově byla beseda o včelařství. Naše pozvání do střediska přijal pan Jaromír Tauš, včelař z nedalekých Hamilton, a tak jsme se v pondělí 4. února mohli nechat omámit kouzlem včelařství.

Po zahájení besedy jsme se věnovali nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu produktu včel – medu. Díky poutavému vyprávění jsme se dozvěděli, v jakém pořadí jednotlivé druhy medu vznikají a čím se vyznačují. Jako první se sbírá takzvaný kočičkový med, který produkují vrby. Dále od včel získáváme med z javorů, z travin a po té z ovocných stromů. Mimo to máme med řepkový, akátový, lipový, lesní a modřínový. Velmi nás potěšilo, že během povídání o medu pan Tauš zapojil také naše čichové a chuťové buňky. Měli jsme možnost ochutnat jarní, lesní a pastový med a dlužno říci, že byly opravdu výborné.

Od povídání o medu jsme se přirozeně přesunuli k tématu práce včel v úle a mimo něj a k životu včel všeobecně. Například jsme zjistili, že nejdéle žijí „zimní“ včely – a to až šest měsíců. Jsou to včely, které se líhnou v srpnu a mají za úkol starat se o úl v zimním období. Jak nám pan Tauš potvrdil, včely jsou opravdu velmi pracovité: „Včelám nemusí nikdo říkat, co mají dělat. Kdyby to tak bylo i u lidí, tak žijeme jako v ráji.“

Posledním větším tématem, kterému jsme se věnovali, byly včelí produkty a výrobky z medu. Dozvěděli jsme se, jak se vyrábí medovina a jaký je rozdíl mezi ní a pálenkou z medu. Pan Tauš nám povyprávěl také o propolisu, o jeho vzniku a využití a navíc nám jej přinesl ukázat. Jak jsme se shodli, všichni z nás o něm už slyšeli, ale málokdo jej viděl v původní podobě.

Ukázalo se, že o včelařství lze povídat dlouho a velmi zajímavě. Původně naplánovanou délku setkání jsme přesáhli a pořád bylo o čem vyprávět. Klienti byli spokojení a překvapení, kolik zajímavých informací se dozvěděli. Děkujeme panu Taušovi za skvěle strávené odpoledne a doufejme, že nebylo poslední…

Fotogalerie

Kouzlo včelařství, 4. 2. 2013 - fotogalerie na Flickru


31. 01.

Autor:

Název měsíce leden je odvozen od ledu, proto také bývá tento měsíc označován jako „měsíc ledu“. Chod TyfloCentra ve Vyškově však neovlivní ani mráz ani led, a tak jsme se po vánočních svátcích a silvestrovském veselí opět setkali s našimi klienty.

Odpoledne 7. ledna nás výjimečně slunečné počasí vylákalo na Tříkrálovou procházku. Při tomto prvním setkání v roce 2013 jsme se prošli uličkami města Vyškova, prohlédli si pomalu mizící vánoční výzdobu a zavzpomínali na uplynulé svátky. I přes povzbudivé sluneční paprsky nám začal mráz zalézat za nehty, a tak jsme naše setkání završili posezením nad horkými nápoji v blízké kavárně.

Po krásné mrazivé procházce jsme si další týden, v úterý 15. ledna, dopřáli Posezení u kávy a čaje v teple našeho střediska. Nad velkoformátovými i menšími fotografiemi jsme si povídali o uplynulých akcích a vzpomínali na ty, ze kterých jsme si odnesli nejvíce zážitků. Následovala dlouhá diskuze o dalších možných výletech, besedách a jiných aktivitách, které nás čekají nebo které bychom uvítali. Z tohoto setkání vzešlo plno nových nápadů, tak doufejme, že se jich co nejvíce podaří realizovat.

Také v roce 2013 pokračujeme v pořádání pravidelných besed s očním lékařem MUDr. Liborem Němcem. Tématem lednové besedy, konané 22. ledna, bylo Oko a lidová rčení. Díky tomuto setkání jsme měli možnost zamyslet se nad množstvím a významem nejrůznějších sousloví a lidových rčení, které se vážou k oku a zraku. A valili jsme oči, kolik takových rčení existuje!

Naše poslední lednová akce byla věnována fanouškům a milovníkům četby. Dne 29. ledna se uskutečnil Čtenářský klub, tentokrát s podtitulem „Plánujme společně“. Kromě tradičního společného čtení jsme se zaměřili také na plánování obsahu a průběhu čtenářského klubu pro rok 2013. Vybrali jsme několik knih, které si v následujících měsících budeme číst, a nově jsme do náplně klubu zařadili také předčítání z denního tisku z Vyškovska.

 

Začátek nového roku máme úspěšně za sebou a už se těšíme na další setkání!


28. 11.

Autor:

V pondělí 26. listopadu 2012 se v TyfloCentru ve Vyškově uskutečnil každoroční Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do prostor TyfloCentra a získat informace o naší činnosti a službách, které poskytujeme. Celá akce byla provázena snahou přiblížit veřejnosti svět lidí se zrakovým postižením. V duchu této myšlenky návštěvníci získali nejrůznější zážitky. Tradiční ukázky běžných kompenzačních pomůcek byly zpestřeny kvízem, v němž návštěvníci mohli předvést, jak se orientují v pomůckách pro zrakově postižené. K dispozici byl také Pichtův psací stroj, na kterém si návštěvníci vyzkoušeli psát v Braillově písmu. Ti odvážnější se prošli se zatemněnými brýlemi a bílou holí po přilehlých chodbách a nutno dodat, že tato aktivita byla – zejména u mladších generací – přijata s nadšením. V případě zájmu si mohli návštěvníci zkusit zahrát různé hry přizpůsobené osobám se zrakovým postižením, mezi nimiž nechyběla stolní hra Člověče, nezlob se, šachy nebo pexeso. Velkou pozornost vzbudila sada simulačních brýlí, s pomocí kterých návštěvníci zjišťovali, jak zrakové vady zkreslují vidění.

Během tohoto dne prošlo našimi otevřenými dveřmi přibližně šedesát návštěvníků z řad veřejnosti, klientů, novinářů, zástupců jiných poskytovatelů sociálních služeb, očních lékařů, žáků a studentů. Všem zúčastněným srdečně děkujeme za návštěvu!

Fotogalerie

Den otevřených dveří ve vyškovském TyfloCentru, 26. 11. 2012


28. 11.

Autor:

V pondělí 19. listopadu 2012 se v kanceláři vyškovského TyfloCentra konala beseda s názvem Život a studium ve Španělsku. Sešli jsme se slečnou Pavlínou Konečnou, která nám povyprávěla své zážitky a zkušenosti ze studijního pobytu v této jihoevropské zemi.

Povídání začalo krátkým vysvětlením fungování systému studijních pobytů vysokoškolských studentů v zahraničí. Po té nám přednášející přiblížila, jak vypadá studium ve Španělsku. Zjistili jsme, že organizace studia je velmi podobná té, kterou známe z českých vysokých škol, nicméně při srovnání obou systémů jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Slečna Konečná nám přiblížila své strasti a radosti, které v neznámé zemi zažívala, a povyprávěla nám svoje četné zážitky z každodenního života nevidomého ve Španělsku. Další část besedy byla věnována vyprávění o životě ve Španělsku, které bylo doplněno o ukázky předmětů přivezených ze studijního pobytu. Díky tomu jsme zjistili, jaký životní styl mají Španělé, poslechli jsme se něco nového o známých siestách, silné náboženské tradici, jídle ve Španělsku a mnohé další. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům jsme se také věnovali tomu, jak Španělé slaví Vánoce a další svátky v roce.

Beseda byla opravdu velice zajímavá a odnesli jsme si z ní mnoho nových poznatků. Ráda bych jménem TyfloCentra ve Vyškově a našich klientů poděkovala slečně Pavlíně Konečné za poutavé a příjemné povídání a popřála jí hodně štěstí a studijních úspěchů.

Akce se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


20. 11.

Autor:

TyfloCentrum Brno o.p.s., regionální pracoviště Vyškov Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte nás navštívit, seznámit se s pracovníky a zjistit, jak vypadá pracoviště, odkud už šest let pomáháme a radíme lidem se zrakovým postižením.

Kdy: 26. listopadu 2012 od 9:00 do 17:00

Kde: TyfloCentrum Vyškov, Osvobození 56 (v Základní škole Letní pole), vchod brankou ze strany budovy

Máme pro Vás připraveno:

  • Informace o poskytovaných službách a aktivitách TyfloCentra
  • Odborné sociální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči, průkazů ZTP, sKaret aj.
  • Prohlídka kompenzačních pomůcek, praktické ukázky
  • Možnost zjistit, co obnáší život se zrakovým postižením (zkouška chůze s bílou holí, rozpoznávání kompenzačních pomůcek, brýle simulující oční vady)

Více informací: Mgr. Zuzana Šrámková, tel. 774 715 108, e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz

 TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS