6. 06.

Autor:

Čtenářský klub má své pevné místo v programu akcí na každý měsíc. Ani květen nebyl výjimkou, a tak se v pondělí 6. 5. 2013 opět konalo setkání příznivců knih a tiskovin. Klienti k četbě vybrali časopis pro zrakově postižené ZORA a měsíčník Vyškovský zpravodaj. V časopise klienty nejvíce zaujaly články z rubriky Lékař a vy. Dozvěděli jsme se, která tvrzení o zraku jsou pravdivá a která jsou pouze společensky rozšířené mýty. Ve Vyškovském zpravodaji jsme si přečetli informace o nadcházejících kulturních akcích, o plánovaných stavebních a jiných úpravách ve městě a novinky z dění ve Vyškově.

Pátek 10. 5. 2013 byl pro vyškovské klienty ve znamení bowlingu. Tato aktivita se u nás těší velké oblibě, o čemž svědčí i fakt, že jsme se sešli v počtu 7 osob a jednoho vodicího psa. Při příchodu na sportoviště si zájemci vypůjčili bowlingovou obuv, objednali si občerstvení a po rozdělení hráčů na dráhy jsme zahájili hru. Někteří hráči byli zkušenější, a proto se jim v porážení kuželek dařilo lépe. Jiní svůj styl koulení teprve hledali a kuželky jejich náporu odolávaly s větším úspěchem. Přesto se všichni do bowlingu ponořili a čas vyhrazený na hru uplynul jako mrknutím oka. Následně jsme se přesunuli do, s bowlingovými drahami sousedící, restaurace, kde jsme sportovní odpoledne uzavřeli veselým povídáním.

Poslední akce v květnu byla věnovaná oční problematice. V úterý 28. 5. 2013 jsme v našem středisku po čase přivítali MUDr. Libora Němce, který nám přednášel na téma „Prevence především – proč?“. Po úvodním seznámení s pojmem prevence a rozdělením jejích tří druhů se přednášející zaměřil na prevenci týkající se zrakového orgánu. Dozvěděli jsme se, jak je možné oči chránit a jaká onemocnění lze považovat za „zloděje zraku“. Jak jsme zjistili, zraku škodí například sedavý způsob života, kouření a také těsná vázanka. Dále nám přednášející vysvětlil, které látky ve stravě prospívají našemu zraku a jaký význam mají brýle a klobouky pro jeho ochranu. Každý člověk by měl dbát na prevenci nejen v oblasti zraku, ale i v ostatních oblastech, což potvrzuje i následující citát: „Rozumný člověk problémy řeší, moudrý jim předchází.“

Přestože květnové počasí nebylo vždy podle našich očekávání, opět se konaly akce, které nám zvedly náladu a na které rádi vzpomínáme. Děkujeme klientům za účast a jednotlivcům za pomoc při organizaci a těšíme se na další shledání.


7. 05.

Autor:

V den, zasvěcený pálení čarodějnic a radovánkám s tím spojeným, navštívili klienti TyfloCentra ve Vyškově Knihovnu Karla Dvořáčka, kde se konala beseda s názvem Knihy ušima. Tuto besedu o audioknihách připravila na naše přání ochotná pracovnice knihovny, paní Zdeňka Adlerová, jež tímto vřele děkujeme. Akce byla přístupná také veřejnosti, a tak jsme se 30. 4. 2013 před druhou hodinou odpolední usadili s klienty a jinými návštěvníky besedy na pohodlné židličky v Audiovizuálním oddělení a napjatě jsme očekávali zahájení besedy.

Po uvítání a představení nám paní Adlerová povyprávěla o vzniku audioknih a o tak zvaných dramatizacích a postupně nám pouštěla ukázky vybraných titulů. Připomněli jsme si hlas Karla Högera v Povídání o pejskovi a kočičce a zasnili se při verších Vítězslava Nezvala z knihy Manon Lescaut. Dále jsme si poslechli ukázky z knih Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce od Roberta Fulghuma, Saturnin od Zdeňka Jirotky a z humoristického románu Pan Kaplan má stále třídu rád od Leo Rostena. S Vlastimilem Vondruškou jsme zabrousili do žánru historických detektivek během poslechu jeho knihy Jménem krále, u historie jsme zůstali s Kladivem na čarodějnice od Václava Kaplického a na závěr nás pohladil po duši laskavý humor Františka Nepila s knihou Dobrou a ještě lepší neděli.

Aby byly naše poznatky z oblasti zvukových knih úplné, uvedla paní Adlerová také informace o výpůjčkách v Knihovně Karla Dvořáčka. Knihovna založila svou sbírku audioknih díky akci Zelená přírodě, během které sběrem víček od PET lahví získala finance na zakoupení prvních CD nosičů pro zrakově postižené. Dnes jsou audioknihy dostupné všem členům knihovny, s postižením zraku i bez. Doba výpůjčky je jeden měsíc a zlevněný roční poplatek pro registraci člena knihovny je 100 Kč.

Všechny informace tedy máme, nyní nám už nic nebrání vypůjčit si audioknihu a zaposlouchat se do podmanivých hlasů Vlastimila Beneše, Miroslava Moravce, Pavla Rímského a jiných.


23. 04.

Autor:

Po pozvolném příchodu jara začaly konečně pravé slunné dny, které lákají k tomu, abychom vyrazili ven z našich domovů. Lidé se zrakovým postižením však mohou mít obavy ze samostatného pohybu po venkovních prostranstvích, proto jsme se rozhodli uspořádat ve vyškovském TyfloCentru besedu o pohybu a orientaci osob se zrakovým postižením s heslovitým názvem „Bez zraku s jistotou“.

K vedení besedy byl přizván kolega z brněnského TyfloCentra a velký odborník na odstraňování bariér, Josef Konečný. Ten nepodcenil přípravu na akci, a proto několik dní před besedou dohodl s pracovnicí TyfloCentra ve Vyškově setkání, kde v terénu společně zkontrolovali opatření pro odstraňování bariér, která se nacházejí na nejfrekventovanějších místech ve Vyškově.

Vybaveni těmito zkušenostmi a praktickými znalostmi jsme se v pondělí 15. dubna 2013 sešli s klienty v čítárně Základní školy Letní pole. Po usazení účastníků začal pan Konečný své vyprávění. Dozvěděli jsme se informace o hmatných a akustických orientačních prvcích, jak je důležité používat bílou hůl, jaké přirozené a umělé prvky je možné při pohybu využívat a jak cestovat IDS. Také jsme si vlastním hmatem prohlédli ukázky reliéfní dlažby, vodicí lišty a plány křižovatek a přechodů. Charakter besedy byl diskusní, proto se témata odvíjela také od připomínek a otázek klientů. Ty přednášená problematika pohybu a orientace velmi zajímala a podle toho se také zapojovali do diskuze. Všichni klienti se shodli, že nepříjemným problémem jsou nájezdy pro auta k domům, které vedou přes chodník – jedná se o náhlou změnu terénu a povahy komunikace (chodník se stává vozovkou). Dalším problematickým místem jsou pošty, podobně jako při cestování, i zde je velmi důležitý přístup jednotlivých pracovníků k osobám se zrakovým postižením.

Takto bychom mohli pokračovat dlouho, beseda totiž přinesla mnoho zajímavých informací. Klienti měli možnost popovídat si o svých zkušenostech a podělit se o své zážitky z procházek a cest. Jak se ukázalo, slabozrací a nevidomí lidé si umí ze svého zrakového postižení dělat legraci, takže ani veselé příhody a smích všech účastníků nebyl výjimkou.

Bezproblémový pohyb mimo Vaše domovy a mnoho smíchem kořeněných dní Vám přeje pracovnice TyfloCentra ve Vyškově.

Fotogalerie

Bez zraku s jistotou, 15. 4. 2013


3. 04.

Autor:

Březen je považován za první z jarních měsíců, přesto nás zima stále přesvědčuje, že dokáže udeřit i po ukončení její vlády. V následujících řádcích Vám přiblížíme, jak jsme březen prožili ve vyškovském TyfloCentru.

Po měsíční přestávce, v úterý 5. března 2013 k nám do střediska opět zavítal MUDr. Libor Němec, aby nám přednesl svůj výklad na téma Oko – okno do duše i zdraví. Přednáška byla tvořena třemi pomyslnými oblastmi – oči jako zrakový orgán, historie zkoumání očí a duhovka a její zabarvení. Během tohoto setkání jsme se dozvěděli mnoho zajímavých faktů, například okohybné svaly jsou relativně nejsilnější v těle – jsou 100x silnější, než by na danou činnost bylo třeba. Překvapujícím zjištěním byla pro všechny zúčastněné také informace, že lidské oko dokáže rozeznat světlo svíčky na vzdálenost 22,5 km.

Další z pravidelných akcí konaných ve vyškovském TyfloCentru je Čtenářský klub. Při tomto setkání máme každý měsíc možnost ponořit se do řádků místního a jiného tisku. Tentokrát jsme se sešli v pondělí 11. března 2013. Přečetli jsme časopis pro zrakově postižené ZORA, ve kterém klienty nejvíce zaujaly články týkající se lékařských pokroků v léčbě očních onemocnění, což jsme využili i k následné diskuzi. Zástupcem místního tisku se pro březnové čtení stal Vyškovský zpravodaj, který přinesl jeden z klientů. Vyškovský zpravodaj vychází, stejně jako ZORA, jednou měsíčně, a jelikož byl náš čtenářský klub uspořádán v první části března, mohli jsme si přečíst, jaké kulturní a jiné akce se v tomto měsíci budou konat.

Velikonoce letos připadly na přelom března a dubna, proto jsme se rozhodli uspořádat v pondělí 18. března 2013 v kanceláři TyfloCentra besedu zaměřenou na toto téma. Akce nesla název Velikonoční hrátky, z čehož je snadné odtušit, že na své si přišly zejména hravé povahy. Pracovnice pro klienty připravila tematickou doplňovačku, skládání rozstříhaných velikonočních koled a svůj čich klienti zapojili v rozeznávání netradičních surovin k barvení vajíček. Během plnění úkolů klienti často vyprávěli vlastní poznatky, zkušenosti a zážitky týkající se Velikonoc. Závěr setkání jsme věnovali pranostikám, které se vztahují ke svátkům jara.

Přejeme všem mnoho teplých jarních dní a těšíme se na další setkání.


13. 02.

Autor:

Zasněžené pondělní dopoledne, 11. února, jsme se v TyfloCentru ve Vyškově sešli na besedě zaměřené na kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Akce byla pořádána ve spolupráci s Tyfloservisem o.p.s., jehož tři zástupkyně, paní Žižlavská, Cicha a Charvátová nám přijely povyprávět o službách Tyfloservisu a předvést široký sortiment lup a jiných pomůcek. Místem setkání výjimečně nebyla kancelář vyškovského TyfloCentra, ale čítárna Základní školy Letní pole. Pracovnice Tyfloservisu tak měly k dispozici mnohonásobně větší prostor k vystavení a po té i předvedení pomůcek.

Po usazení všech návštěvníků zahájila svou řeč paní Žižlavská a představila nám služby, které Tyfloservis nabízí. Jak jsme se dozvěděli, jedná se kurzy prostorové orientace, počítačové kurzy, kurzy čtení a psaní Braillova písma, kurzy sebeobsluhy a také nácvik vlastnoručního podpisu. Následovala druhá část besedy, která spočívala v individuální práci s účastníky. Každá pracovnice postupně pracovala s jednotlivými návštěvníky, dokud nebyla všem poskytnuta konzultace. Podle očekávání byl největší zájem o zvětšovací lupy. Většina účastníků již přicházela s potřebou lupy a pracovnice Tyfloservisu jim pomáhaly s výběrem té nejvhodnější. V případě zájmu si pracovnice převzaly kontaktní údaje o návštěvníkovi a dohodly s ním vystavení doporučení na danou pomůcku.

Besedy se zúčastnilo celkem 8 návštěvníků, z toho 4 klienti, 2 zájemci o službu a 2 osoby jako doprovod. Účastníci, kteří nepatřili mezi klienty TyfloCentra, se o akci dozvěděli z týdeníku Region, v němž byla otištěna pozvánka na akci. Všem zúčastněným děkuji a návštěvníkům, kteří si vybrali nějakou pomůcku, přeji, aby se stala užitečným pomocníkem v jejich každodenním životě.

Fotogalerie

Vyškovské besedování s Tyfloservisem o kompenzačních pomůckách, 11. 2. 2013 - fotogalerie na FlickruTyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS