1. 06.

Autor:

V průběhu května jsme pro zájemce o přírodu, turistiku anebo v lepším případě o obojí, připravili dvě velmi zajímavé akce.

První z nich byla 20. května komentovaná návštěva brněnského arboreta, kde právě probíhala výstava kosatců. Po celou dobu se nám věnoval pracovník arboreta, pan Michal Pavlík. Společně s ním jsme prošli skleníky s orchidejemi, poté i velkou část arboreta a skončili jsme u nádherných, právě rozkvetlých kosatců. Výklad pana Pavlíka byl opravdu zajímavý, vždyť na každé rostlině je nějaká zajímavost, která stojí za zmínku.

Fotogalerie

Komentovaná prohlídka výstavy kosatců, 20. 5. 2011

Hned následující středu, 25. května, nás čekala další zajímavá akce „Za stepním běžcem“ – tentokrát turisticky náročnější. Společně jsme se vydali projít a prozkoumat přírodní rezervaci Medlánecké kopce. Průvodkyní nám byla paní Alena Prýmková, která si pro nás připravila na trase několik zastavení, kdy povykládala o místních přírodních zajímavostech:

 • syslí rezervace na letišti v Medlánkách
 • charakteristika stepí a lesostepí
 • typické stepní rostliny a zvířata
 • parazitické rostliny
 • invazivní rostliny

Prozradila nám také, co se skrývá za tajemným pojmem „stepní běžec“, po jehož stopách jsme se společně vydali.

Fotogalerie

Vycházka na Medlánecké kopce, 25. 5. 2011

Za podporu našich akcí, které umožňují lidem s těžkým postižením zraku dostat se do přírody a něco zajímavého se o ní dozvědět, děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, který naše aktivity finančně podpořil.
Děkujeme rovněž našim milým a ochotným průvodcům.


31. 03.

Autor:

V pátek 18. března nás příroda nenechala na pochybách, že nejen krásné slunečné počasí patří k jaru. Tento den již od rána pršelo, postupně se ochlazovalo a déšť pomalu přecházel ve sněžení. Není proto divu, že namísto plánované komentované prohlídky přírodní rezervace Kamenný vrch, kde zrovna začátkem týdne začaly rozkvétat koniklecové louky, jsme museli zvolit náhradní program.

Dešťovou variantu programu (stejně jako původní exkurzi) pro nás nachystalo sdružení Rezekvítek. Jeho pracovnice si pro nás připravila dvouhodinový program plný informací, ukázek, zajímavostí, ale i prostoru pro dotazy, a tak nakonec myslím nikdo nelitoval, že jej počasí neodradilo.

Program byl pomyslně rozdělen do tří částí. Věnovali jsme se:

 1. představení sdružení Rezekvítek (jaké služby a komu nabízí),
 2. tématu „odpady“ – třídění odpadů, recyklaci, zjišťovali jsme, jak dlouho se který odpad rozkládá apod.
 3. tématu „les“ – hádali jsme hlasy ptáků, zkoumali pobytová znamení zvířat (stopy, okousané šišky), poznávali jehličnany podle šišek, poznávali les podle vůní či chutí.

I když jsme neviděli koniklece, strávili jsme společně příjemné dopoledne a něco málo nového se zase o přírodě i o sobě navzájem dozvěděli. Pokud máte možnost vypravit se na Kamenný vrch, určitě neváhejte – na přelomu března a dubna jsou tam pohádkově modré koberce konikleců. Přírodní rezervací vede naučná stezka, k dispozici jsou popisky v Braillově písmu i audioprůvodce (MP3 ke stažení zde).

Fotogalerie

Návštěva sdružení Rezekvítek a interaktivní přednáška o třídění odpadu a o lese, 18. 3. 2011


23. 03.

Autor:

TyfloCentrum Brno, o.p.s. nabízí letní zážitkový pobyt MEZISVĚTY pro těžce zrakově postižené a jejich vidící vrstevníky.

Nahlédněte mezi dva zdánlivě jiné světy – vidících a nevidomých, zažijte nevšední dobrodružství a poznejte zas o trochu víc sami sebe!

 • Termín: 20. – 28. srpna 2011
 • Místo: základna Strážná, Lelekovice u Brna (sraz a návrat účastníků bude v Brně)
 • Účastníci: pobyt je určen nekoukavým (lidem s těžkým zrakovým postižením) i koukavým ve věku 18 až 26 let
 • Cena: Současně se závaznou přihláškou zaplatíte 2 000 Kč. Při nepodpoření žádostí o grant budeme od každého účastníka vybírat na začátku pobytu ještě 500 Kč. Cena zahrnuje plnou penzi, ubytování, základní úrazové pojištění a samozřejmě zážitky k nezaplacení.

Co vás čeká?
Program zahrnuje především zážitkové aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci ve skupině, osobnostní rozvoj, ale i sportovní hry, umělecké aktivity, psychosociální hry, recesi i vážné programy…a jistě i mnoho dalšího ;-).

Letos pod heslem: „V zájmu budoucnosti, a hlavně nenápadně!”

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Velinská 774 715 092, velinska@tyflocentrumbrno.cz

Více informací na webových stránkách nebo na facebooku.

Hlaste se do konce dubna!

Poslechněte si také zvukovou pozvánku na akci.

Pozvánka na Mezisvěty 2011 ve formátu pdf


7. 04.

Autor:

V pátek 26. března vyrazila poměrně početná skupina nadšenců vlakem do Nedvědice. Shodou okolností se výlet uskutečnil přesně rok poté, co jsme se do bledulového údolí vydali s klienty poprvé. Na rozdíl od minulého roku nás však letos čekalo nádherné jarní počasí.

Z Nedvědice jsme se ještě kousek cesty svezli autobusem, ale pak už jsme museli po svých až do Chlébského. Zde jsme si udělali obědovou pauzu – vzhledem k tomu, že zde nebyla ani restaurace ani cukrárna, museli jsme vzít za vděk posezením v improvizované jídelně (autobusové zastávce). Takto posilněni jsme pokračovali mírným stoupáním až k hranici přírodní rezervace „Údolí Chlébského potoka“.

Bledulí přibývalo každým krokem a za nedlouho byly již nadosah a mohli jsme si je tedy důkladně prohlédnout, ať už zblízka anebo hmatem s doprovodným popisem průvodců. Podrobnosti o této rostlině a celé přírodní rezervaci jsme se dozvěděli z informačních cedulí.

Ojedinělé trsy bledulí se postupně změnily v celé koberce, všude kolem nás bylo najednou bílo. Cesta se sice postupně trošku zhoršila, bylo nutné překonávat menší potůčky a rozbahněné plochy, odměnou nám však byla krásná vycházka v hlubokém údolí. Užívali jsme si chůze po měkké lesní pěšině, zpěvu ptáků, jarních rostlin a hučení potoka, podél kterého cesta celou dobu vede. Většina účastníků ocenila také příjemný chládek, který byl v lese patrný.

Všichni jsme si výlet v krásném jarním počasí užili. Do turistické ligy si zúčastnění připsali úctyhodných 10 kilometrů v náročnějším terénu. Z ojedinělého nápadu ukázat lidem s těžkým zrakovým postižením krásu bledulového údolí se pomalu ale jistě stává žádaná tradice. Již nyní máme zájemce na další ročník. Budeme se tedy těšit.

Fotogalerie

Turistický výlet do bledulového údolí, 26. 3. 2010


4. 03.

Autor:

V pátek 26. února jsme se vydali na výlet do Znojma. Celý týden bylo krásně, a tak jsme se těšili, jak si to užijeme, bohužel jsme ale neměli štěstí. Nakonec jsme mohli být rádi, že pršelo jen občas a ne pořád.

Ve Znojmě už na nás čekala pracovnice tamějšího regionálního pracoviště Eva, která nás seznámila s naším programem. Díky ní jsme nepotřebovali ani mapu a bez problému dorazili do Jihomoravského muzea, které bylo naším prvním dnešním cílem.

Přijeli jsme shlédnout výstavu Putující kameny anebo pravidla chaosu, kterou připravil geolog Jihomoravského muzea ve spolupráci s regionálním pracovištěm TyfloCentra Brno, o.p.s. ve Znojmě. Výstava je unikátní tím, že se snaží co možná nejvíc přiblížit exponáty, tedy kameny z říčního koryta řeky Dyje, lidem se zrakovým postižením. Jak to vypadá v praxi?

 • z vitrín jsou oddělaná skla, veškeré kameny je možné prohlížet hapticky
 • u každé vitríny je popis ve zvětšeném černotisku i v Braillově písmu
 • jednotlivá zajímavá místa toku řeky Dyje jsou doplněna reliéfně zobrazeným průřezem koryta
 • celkovou představu o říčním toku, včetně jedinečných meandrů, si zrakově postižení návštěvníci mohou udělat díky speciálně vyfrézované haptické mapě
 • dojem z celé expozice je umocněn hudební nahrávkou, která představuje motiv tekoucí řeky

My jsme měli to štěstí, že si na nás po domluvě udělal čas autor výstavy Jaroslav Šmerda a mohl tak zodpovědět všechny naše záludné dotazy týkající se nejen geologie, ale i celého Znojma.

Další naší zastávkou byl obchod s látkami, jehož majitelka se věnuje výrobě patchworku. Měli jsme možnost dozvědět se, co vlastně patchwork je a jaký je postup při výrobě. Zároveň pro nás měla majitelka připravené ukázky základních vzorů a pomůcek k haptické prohlídce. I když návštěva obchodu byla krátká, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.

Výlet do Znojma jsme tradičně zakončili návštěvou cukrárny.

Fotografie

Putující kameny aneb Pravidla chaosu - návštěva výstavy ve Znojmě, 26. 2. 2010
Putující kameny aneb Pravidla chaosu – návštěva výstavy ve Znojmě, 26. 2. 2010


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS