30. 05.

Letošní výroční mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže proběhla od 15. do 17. května v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně. Brněnské TyfloCentrum je tradičním spoluorganizátorem doprovodných akcí Tmavomodrého festivalu a výročí pětadvaceti let existence této akce oslavilo hned několika aktivitami.

Ve čtvrtek 15. května ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem města Brna (TIC) uspořádalo konferenci pro odbornou veřejnost. Pozváni byli oční lékaři, optici a oční specialisté, studenti odborných škol i úředníci z úřadů práce, kteří mají na starosti agendu týkající se lidí s těžkým zrakovým postižením. Od 13ti do 16ti hodin probíhaly prezentace všech organizací, které na území Jihomoravského kraje poskytují sociální služby zrakově postiženým lidem. Pro účastníky konference byli na místě k dispozici zástupci firem, zabývajících se kompenzačními pomůckami.

Na konferenci s názvem »Od kolébky po aktivní stáří« pak navázalo slavnostní zahájení výročního Tmavomodrého festivalu. Za účasti ředitelky brněnského TyfloCentra Hany Bubeníčkové, ředitelky TICu paní Kačírkové, MUDr. Kafkové a Dr. Tryhukové – dvou dam, které stály u zrodu celého festivalu – a za přítomnosti váženého čestného hosta, prvního nevidomého senátora v historii České republiky pana Milana Pešáka proběhlo zahájení této unikátní akce, nemající obdoby nejen v naší republice, ale i v Evropě. Vzpomínalo se i bilancovalo. Čtvrtstoletí je dlouhá doba a všem, kteří se zasadili o trvání akce bylo vyjádřeno velké poděkování. A rovněž se přálo – dost sil do dalších let. Vrcholem slavnostního zahajovacího večera pak byl koncert houslisty Jaroslava Svěceného a kytaristy Vladislava Bláhy v Besedním domě.

Páteční program byl pestrý jako v minulých letech. Ve Velkém sále se představily jednotlivé hudební soubory se svým programem zahrnujícím sborový zpěv, sólová, instrumentální a pěvecká vystoupení i kapely. Pestrá směsice hudebních žánrů a nadšení interpretů opět strhávaly publikum.

Ve foyer probíhala tradiční výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené návštěvníky festivalu – více se o výstavě dozvíte v druhé polovině článku. Také prodej výrobků z chráněné dílny brněnského TyfloCentra HapAteliéru a z dílen střední školy Aloise Klára patří mezi stálé doprovodné aktivity festivalu. Svůj stánek s informačními materiály zde měla také Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka, ovšem pejsci byli – ostatně jako každým rokem – venku před vchodem do budovy.

Letošní novinkou v doprovodném programu byla týdenní interaktivní výstava Tmavomodrá aneb Bílá v bílé. Výstava probíhala v galerii na Radnické 10 v centru Brna a návštěvníci výstavy si mohli hmatem prohlédnout slepotiskové, zvukové a hmatové obrazy, jejichž autory jsou klienti sociálně-terapeutické dílny HapAteliér brněnského TyfloCentra. Za tyto artefakty získal HapAteliér v roce 2012 cenu Modrého slona. Vystavena byla rovněž sbírka modelů Stavební fakulty VUT v Brně. K vidění rukama byly připraveny hmatové trojrozměrné modely brněnských pamětihodností od Dušana K. Josefa.

V sobotu 17. května pokračoval doprovodný program brněnského TyfloCentra vyvrcholením soutěže nevidomých uživatelů počítačů – Memoriálem Zdeňky Vernarské. Tato soutěž se pořádá na památku nevidomé lektorky Zdeňky Vernarské, která do roku 2007 učila nevidomé klienty v brněnském TyfloCentru pracovat s pomůckami, jejichž součástí je počítač.

Soutěž má dvě části, korespondenční, která se vyhlašuje obvykle již během února, a pak finále. Korespondenční část je tvořena třemi úkoly, které přihlášení soutěžící v daném termínu vypracují a zašlou elektronickou poštou. V letošním roce se přihlásilo celkem dvanáct soutěžících, korespondenční část nakonec absolvovalo deset soutěžících, dva v průběhu soutěže odstoupili. Tématem jednotlivých úkolů byly doplňky pro odečítač NVDA, geolokační služba Foursquare a streamovací služba Spotify. Za každý vypracovaný úkol mohli soutěžící získat až 150 bodů. Úroveň vypracovaných úkolů rozhodla o postupu do finále, do kterého se dostalo prvních pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů získaných v korespondenční části.

Tito soutěžící se sešli v sobotu 17. května v dopoledních hodinách, aby se utkali ve finále soutěže. Finále nebylo součástí hlavního programu Setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky, které probíhalo v Malém sále, odehrávalo se v přísálí velkého sálu. Pořadatelé zde uvítali pět finalistů: Radka Žaluda, Janu Homolovou, Michala Kolaju, Bohumíra Jurošku a Marka Durilu. V tomto pořadí finalisté obsadili prvních pět míst v korespondenční části soutěže a nyní se měli pokusit svou pozici uhájit či změnit. Finále se odehrávalo ústní formou a sestávalo ze tří kol, v nichž si každý soutěžící mohl volit otázku z pěti tematických okruhů, navíc odstupňovaných od 10ti do 50ti bodů. Jednalo se o tato témata: Výpočetní technika obecně, Android a iOS, Excel a Word, Speciální software pro zrakově postižené a Legislativa v oblasti kompenzačních pomůcek. Soutěžícím byly nabídnuty vždy čtyři varianty odpovědí, jejich úkolem bylo zvolit tu správnou. Dalo se očekávat, že při tomto klání zažijí soutěžící i pár horkých chvil. Získané body byly připočítávány k bodům dosaženým v korespondenční části. Jak je často ve finále této soutěže obvyklé, finální otázky mírně zamíchaly pořadím soutěžících.

Samotné vyhlášení výsledků Memoriálu pak již bylo závěrečnou součástí programu v Malém sále. Zde byly postupně vyhlášeny výsledky korespondenčního kola i výsledky finále a předány ceny, které do soutěže věnovali sponzoři.  Na pátém místě skončil M. Durila s 423 body, na čtvrtém M. Kolaja s 439 body. Oba finalisté byli odměněni licencí pro aplikaci Knihomol a flash diskem od firmy Spektra v. d. n. Na třetím místě se s 458 body umístil B. Juroška, jako cenu obdržel externí harddisk o kapacitě 500 GB od firmy NWT, licenci na aplikaci Knihomol a USB flash disk od výrobního družstva nevidomých Spektra. Druhé místo obsadil R. Žalud s 506 body a jako cenu získal ozvučený mobilní telefon Samsung Galaxy S4 Mini s dalšími aplikacemi, který do soutěže věnovala firma ACE Design. Druhá cena byla rovněž doplněna licencí na aplikaci Knihomol a flash diskem od Spektry. První místo patřilo J. Homolové, která dosáhla počtu 521 bodů. Získala multimediální přehrávač iPod, braillskou klávesnici Easy Link a rovněž licenci na aplikaci Knihomol – vše věnovala Spektra, dále pak  SMA odečítače JAWS od firmy Galop a USB flash disk od společnosti  NWT. Všichni finalisté také obdrželi láhev vína. Víno do soutěže věnovala společnost Sagitta. Je zřejmé, že se jednalo o velmi zajímavé a hodnotné ceny, za které všem sponzorům patří velké poděkování!

S tradiční dvoudenní výstavou výpočetní techniky, s úpravou pro zrakově těžce postižené uživatele, jsou spojené také přednášky a prezentace. Také v letošním roce se svými nabídkami zaplnili výstavu známé a dlouhodobě osvědčené firmy ACE Design, vdn. Spektra, Adaptech a Sagitta. Zástupci firmy Galop se z účasti omluvili.
Všichni vystavovatelé s sebou přivezli opět to nejlepší, co ve svých nabídkách mají, ať už se jednalo o zvětšovací kamerové lupy, nejnovější verze zvětšovacích i odečítacích programů či úplné novinky. Nebylo jich mnoho, ale za zmínku určitě stojí například mluvící Lupa „CV+ Reader,“ kterou nám představili pracovníci vdn. Spektra a dvě lupy s názvy Readit Air a Readit Scholar HD, s nimiž se pochlubila brněnská firma Sagitta.

Ta prvně jmenovaná – „CV+ Reader,“ – je klasická stolní lupa s LCD displejem, doplněná o OCR program a hlasový výstup, kterým je možné si nechat číst, a tím si šetřit oslabený zrak, zejména delší části oskenovaných textů.

Lupy Readit Air a Readit Scholar HD pak jsou samostatné, snadno přenosné kamery, které jako zobrazovač používají běžný počítač nebo notebook a to i bez odečítacího programu. Funkčnost těchto kamer pak zajišťuje software, který v sobě obsahuje jak OCR program, tak i hlasovou syntézu. Trošku víc si o nich napíšeme v samostatném článku.

V sobotu 17. května pak proběhlo, vedle výše již zmíněných výstav, v Malém sále Břetislava Bakaly Setkání fandů výpočetní techniky. Vystavovatelé v krátkých upoutávkách pozvali návštěvníky ke svým stánkům a naši hosté, jimiž byli tvůrci zajímavých a užitečných aplikací, krátce pohovořili o jejich funkcích a možnostech využití.
A tak se v době od půl desáté do necelých dvanácti hodin v roli přednášejících průběžně vystřídali:

Vítek Jirásek, tvůrce již docela rozšířené a oblíbené počítačové aplikace Tapin Rádio. Ve svém vystoupení nám poradil, jak si prostřednictvím tohoto programu můžeme snadno naladit a poslouchat internetová rádia z celého světa a osvětlil nám i řadu dalších možností tohoto oblíbeného programu. Za všechny uveďme alespoň možnost automatického vypnutí, nebo nahrání jakéhokoliv pořadu.

Poté nám Petr Svobodník, tvůrce aplikace Blind Shell,  prozradil, co všechno tato aplikace dosud umí a jak nám formou zjednodušeného rozhraní usnadní ovládání a používání dotykových telefonů s operačním systémem Android.

Po něm se ujali slova dva zástupci v.d.n. Spektra. Patrik Benda nám představil již výše zmíněnou mluvící lupu -CV+ Reader a Jiří Sádovský zase braillský řádek Alva Comford v symbióze s mobilním telefonem iPhone.

Na ně navázal Marek Susčík ze společnosti ACE Design. Představil nám jejich novinku, Cestovního průvodce pro nevidomé a slabozraké v mobilním zařízení se systémem Android, kterého nazvali  „DotWalker Pro“.

Následně se ujal mikrofonu Tomáš Staník, tvůrce programu Remote Assistant. Poradil nám, jak je možné se s pomocí mobilního telefonu iPhone, této aplikace a vidícího kamaráda, byť by byl zrovna na jiném konci republiky, zorientovat v neznámém prostředí, nebo si třebas jen roztřídit nákup nebo barevné prádlo na praní.

Jako poslední z přednášejících se o slovo podělil Radek Seifert z pražského střediska Elsa a Petr Červenka z brněnského Teiresiás. Oba pánové nás teoreticky seznámili s možnostmi tvorby, tisku a užívání haptických map. A nezůstalo jen u teorie. V průběhu celého dopoledne byli tito pánové k dispozici také u svého stánku, kde si mohli návštěvníci vytvořené mapy nejen prohlédnout, ale, díky sponzorským příspěvkům Spektry a Galopu, které pro tento účel věnovaly speciální kapslové papíry, také nechat vytvořit mapu jakéhokoliv místa kdekoliv v ČR.

Také ostatní přednášející byli po celé dopoledne k dispozici zvídavým návštěvníkům u svých stánků, kde je bylo možné navštívit a důsledně vyzpovídat.

Před dvanáctou hodinou jsme se s našimi návštěvníky v přednáškovém sále rozloučili a  ponechali jim ještě hodinu času na další návštěvu stánků, pomazlení s vodicími pejsky ze školy Milana Dvořáka, poklábosení s přáteli, nákup běžných kompenzačních pomůcek z olomoucké prodejny nebo třeba na občerstvení v místní kavárně, které si bylo možné vybrat z jídelníčku ve zvětšeném černotisku, nebo v Braillově bodovém písmu.

Jubilejní 25. ročník Tmavomodrého festivalu je tedy za námi. A co bude dál?
To v tuto chvíli zatím nevíme. Pokud ale bude i nadále pokračovat tato hudební přehlídka, pak uděláme všechno pro to, abyste i vy měli důvod za námi do Brna jezdit na její doprovodné akce.

Josef Konečný, Jan Pokorný, Irena Kocí

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Tmavomodrý festival 2014, 16. a 17. 5. 2014


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS