4. 11.

Autor:

Letos proběhne Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru ve čtvrtek 14. listopadu od 14 do 19 hodin.

Akce je určena nejširší veřejnosti, srdečně zveme všechny, kteří mají chuť na vlastní kůži vyzkoušet některé – často zdánlivě běžné a obyčejné – činnosti poslepu.
Každá sociální služba, kterou v TyfloCentru poskytujeme, bude mít svoje stanoviště s malými ,,ochutnávkami“ jednotlivých činností poslepu. Ve Velké klubovně pak proběhne strukturovaný program:
  • ASISTENCE: chůze s bílou holí + Pichtův psací stroj Braillova písma
  • PORADENSTVÍ A AKTIVIZACE: fotky, interaktivní činnosti, společenské hry se speciální úpravou
  • HAPATELIÉR: tvoření poslepu v atriu + prodej výrobků + prezentace v klubovně v 16:20
  • REHABILITACE: ukázky práce s PC se speciálními softwary + cvičná kuchyň – měření, vážení, hladinka + ukázka pomůcek
  • TEMNÁ KOMORA – PROŽÍVÁNÍ BEZ DÍVÁNÍ! Temnota plná hlasů, zvuků, vůní, chutí i předmětů…JINÁ DIMENZE?
  • HARMONOGRAM PROGRAMU – VELKÁ KLUBOVNA:

14.00 – 15.30  Kavárna pro klienty – pí. Švejdová
15.45 – 16.15  cvičení Zlaty Zumrové (na židlích, na míčích) – poslepu

16.20 – 16.45  HapAteliér – NOVINKA – chráněná dílna – prezentace

16.50 – 17.15  »Nevidomí na trh práce« – představení projektu (Ing.Plachá)

17.15 – 17.45  Bariéry – přednáška Pepy Konečného a Jiřího Fenze

18.00 – 19.00  propagační materiály, bližší informace – katalog výrobků, brožura o pomůckách,

,,Takzvaná „temná komora“ je zatemněná místnost, v níž dělají průvodce naši nevidomí kolegové z brněnského TyfloCentra,“ přibližuje Tereza Kozderová, vedoucí aktivizačních služeb. ,,Temná místnost potlačí funkce zraku a návštěvníci tak budou moci prožít něco, co sice neuvidí, ale zjistí, že samotný vjem je neméně silný právě zapojením a zvýšeným aktivováním ostatních smyslů – sluchu, hmatu i čichu…zvuková koláž u vchodu do temné komory vybudí dojem vstupu do jiného prostoru; čichový kvíz nastartuje představivost a spolu s hmatovými hádankami dá prožít nezvyklý vjem jinak běžné a obyčejné činnosti,“ vypočítává Kozderová.
Všechny srdečně zveme!

17. 04.

Autor:

Milí přátelé,

zveme vás na letošní již 24. ročník Tmavomodrého festivalu. Mezinárodní hudební festival zrakově postižených dětí a mládeže, k němuž se váže celá řada doprovodných akcí.

Letos festival proběhne ve dnech 17. a 18. května.

Naše doprovodné akce jsou pro vás připraveny na pátek 17. května od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Místem konání je jako obvykle sál Břetislava Bakaly neboli Bílý dům v Brně na Žerotínově náměstí.

I tentokrát se v rámci výstavy kompenzačních pomůcek můžete těšit na to nejlepší, co pro nás vystavovatelé, tedy zástupci osvědčených firem připravují včetně olomoucké prodejny Tyflopomůcek, u nichž si budete moci zakoupit jakoukoliv pomůcku pro každodenní či příležitostnou potřebu. V případě, že už teď víte, co byste si chtěli u nich pořídit, vám doporučujeme se s nimi předem domluvit, aby vám ji do Brna přivezli. Týká se to především těch cenově náročnějších.

A jaký program jsme pro vás připravili?

– tradiční 19. ročník výstavy kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené uživatele,

– již po patnácté se představí venkovní prezentace středisek výcviku vodicích psů z Prahy a Brna

tradiční již 22. ročník sobotního setkání příznivců výpočetní techniky s úpravou pro nevidomé a slabozraké uživatele

Výstavu doprovodí prodejní výstava výrobků z produkce dílny HapAteliéru brněnského TyfloCentra a v pátek i prodejní výstava výrobků z produkce žáků Střední školy Aloyse Klara.

V sobotu od 9:30 do 12:00 hodin proběhne v přednáškovém sále již tradiční setkání příznivců výpočetní techniky s úpravou pro nevidomé a slabozraké uživatele. V rámci tohoto setkání si budete moci vyslechnout upoutávky jednotlivých vystavovatelů, v nichž nás seznámí s novinkami a pozvou k návštěvě jejich stánků. A jakéže by to měly být novinky? Půjde především o informace spojené se zpřístupněním Windows 8.

ACE Design: zpřístupnění nového operačního systému Windows 8

Adaptech: Window-Eyes 8.1 v prostředí Windows 8 a Novinky v českém vydání programu SuperNova 13.5x

Spektra: SuperNova, Envid a ZoomText ve Windows 8

Galop: nejzajímavější novinky z nabídky firmy

V druhé polovině přednáškové části nás pánové Matěj Plch, Roman Kabelka a Pavel Ondra v krátkosti seznámí s tím, co jsou to tablety, proč a zda jsou vhodné nebo nevhodné pro nevidomé a s možnostmi jejich případné obsluhy bez použití zraku.

Patrik Pospíšil nám před půl dvanáctou v krátkosti představí vlastnoručně vytvořeného, jednoduchého e-mailového klienta, jehož obsluhu zvládne i úplný začátečník, a který spolupracuje se všemi používanými odečítači v systémech Windows 7 i 8. A kdo ví, možná k tomu ještě přidá i nějaké další, jednoduché a pro mnohé z nás užitečné aplikace.

Na úplný závěr proběhne vyhodnocení a ocenění výherců již šestého ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské. Základní část soutěže v těchto dnech právě probíhá. Finále soutěže se uskuteční během sobotního dopoledne a bude pro zájemce přístupné.

Pokud vás zajímá, jaké byly předchozí ročníky festivalu, podívejte se zde.

V případě potřeby zajištění doprovodu na místo konání, doprovod z místa konání, případně asistenci na místě, kontaktujte naše pracovníky Dispečinku asistenčních služeb na telefonu 515 919 670 nebo na mailu asistence@centrumpronevidome.cz, nejpozději do 10. 5. 2013. Po tomto datu již nejsme schopni zaručit, že asistenta zajistíme.


18. 02.

Autor:

Na počest nevidomé lektorky Zdeňky Vernarské, která pracovala v brněnském TyfloCentru, vyhlašujeme další, v pořadí již šestý ročník soutěže v ovládání počítače bez kontroly zrakem.

Soutěž je určena výhradně pro nevidomé uživatele náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC, kteří se profesně nezabývají výpočetní technikou (nepracují tedy jako lektoři, učitelé, konzultanti, apod.). Za nevidomé uživatele považujeme pro účely této soutěže ty, kteří k ovládání PC používají výhradně hlasový nebo hmatový výstup a nejsou schopni přečíst zrakem běžný tištěný text ani při velmi velkém zvětšení. Tuto skutečnost je třeba při přihlášení doložit čestným prohlášením.

V době konání soutěže nejdříve obdrží každý soutěžící e-mailem postupně zadání tří úkolů, které musí splnit, a odpovědi na úkoly ve stanoveném termínu odeslat opět e-mailem. Úkoly můžete plnit z domova, školy či internátu. Každý úkol bude bodován. Pokud některý z úkolů neodevzdáte v termínu, je automaticky hodnocen 0 body. Do závěrečného finále postupuje prvních pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů.

Šestý ročník Memoriálu Zdeňky Vernarské proběhne od 1. března do 15. května 2013. Závěrečné utkání těch nejlepších, spojené s vyhlášením vítězů, se uskuteční v sobotu 18. května 2013 v Bílém domě na Žerotínově náměstí, jako součást doprovodného programu letošního Tmavomodrého festivalu. Každý účastník tedy musí počítat s tím, že pokud se dostane mezi pět nejlepších a bude chtít soutěžit o ceny, je nutná jeho osobní účast ve finále. Pokud se některý z pěti soutěžících s nejvyšším počtem bodů odmítne na finále dostavit, automaticky postupuje další soutěžící v pořadí. Na vítěze čekají hodnotné ceny (externí disky, USB flashdisky, sluchátka, speciální SW atp.), které do soutěže tradičně věnují firmy zabývající se vývojem a prodejem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Bližší informace o soutěži, včetně zadání úkolů z minulých ročníků a audiozáznamu průběhu finále, najdete na www.centrumpronevidome.cz/memorial.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 25. února 2013 na adresu
memorial@tyflocentrumbrno.cz.
Čestné prohlášení, které je součástí papírové přihlášky je třeba ještě zaslat podepsané běžnou poštou na adresu:
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3
612 00 Brno-Královo Pole.
Na obálku napište Memoriál.

Popřípadě je možné podepsanou papírovou přihlášku naskenovat a poslat na výše uvedenou mailovou adresu.

Přihláška ve formátu doc.

Těšíme se na vaši účast.

Pracovníci brněnského TyfloCentra.


20. 11.

Autor:

Přes sedmdesát návštěvníků Dne otevřených dveří prošlo prostory brněnského TyfloCentra ve čtvrtek 15. 11. Mezi 13. a 19. hodinou nahlédli do světa lidí s těžkým zrakovým postižením i pod pokličku TyfloCentra nejen zájemci z řad široké veřejnosti, dorazili také studenti speciálních škol a lidé, kteří sami zrakovým postižením strádají.

Každá sociální služba, kterou brněnské TyfloCentrum poskytuje, měla své stanoviště, kde nabízela nejen informace o službě, ale měla připravenu i »zážitkovou ochutnávku« jednotlivých činností poslepu.

Návštěvníci tak měli možnost sami na sobě vyzkoušet simulační brýle, evokující některé podoby zrakových vad, vyzkoušeli si s Dášou Zugárkovou chůzi s bílou holí se zaklapkovanýma očima, pod dohledem Martina Kubiše si zkusili psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji, u Terky Kozderové a Martiny Jachanové si otestovali svoje schopnosti při společenských deskových hrách. Kdo měl zájem, mohl si ozkoušet tvoření poslepu, které si připravily kolegyně z HapAteliéru – Jana Pešková a Katka Káldy. A také příprava občerstvení – bez kontroly zrakem – vzbuzovala tradiční zájem návštěvníků, takže Mirka Dančáková, lektorka kurzů vaření pro klienty, měla i s naší dobrovolnicí Terezou Vrbickou plné ruce práce. Rovněž stanoviště speciálních kompenzačních pomůcek s Aničkou Horkou a stanoviště ukázky počítačových softwarů pro nevidomé i slabozraké, kde prezentaci zajišťovali kolegové lektoři práce s PC Petr Kusák, Martin Vrána, Jiří Fenz a Martin Baláž, byla hojně navštěvována.

Novinkou letos bylo vytvoření temného prostoru uvnitř kanceláří, kam se běžně lidé nedostanou. Zatemněné místnosti skýtaly prostor pro maximální využití všech ostatních smyslů návštěvníků – zvuková koláž při vstupu do temného prostoru byla vystřídána hmatovými a čichovými kvízy. Roli průvodců v „temné jeskyni“ přijal jednak náš nevidomý kolega, lektor výpočetní techniky pro nevidomé, Jan Pokorný, tak i Božena Přikrylová, klientka HapAteliéru, nevidomá sochařka a autorka sochy Spravedlnosti pro sídlo ombudsmana.

Další inovací, oproti jiným rokům, byl program ve Velké klubovně. Po skončení Kavárny pro klienty s kolegyní Maruškou Švejdovou následovala prezentace digitálního čtecího zařízení v podání Honzy Pokorného, která byla vystřídána přednáškou Josefa Konečného o bariérách ve městě a bezpečném pohybu lidí s bílou holí. Na závěr měli návštěvníci možnost zacvičit si s lektorkou kurzů cvičení pro zrakově postižené klienty Zlatou Zumrovou, která si připravila ukázku relaxačního cvičení na židlích.

Atrium bylo naplněno výrobky ze sociálně-terapeutické dílny HapAteliér, které byly čile prodávány. V dílně byla rovněž vytvořena i pokladnička pro sbírku brněnského TyfloCentra, jejíž výtěžek je určen na vybudování nového domu služeb pro nevidomé.

Na akci dorazili také novináři, aby o našich aktivitách informovali veřejnost, která pro letošek nemohla – ani přes prodlouženou dobu otevření všech dveří – dorazit. Moc děkujeme za podporu – články o akci jsou umístěny na našem webu.

Všem děkujeme za návštěvu!

Fotogalerie

Den otevřených dveří, 15. 11. 2012


30. 10.

Autor:

Středa 24. října 2012 začala pro kolegy z brněnského TyfloCentra – Aničku Horkou, Honzu Pokorného s vodicí fenkou Clair a Irenu Kocí – velmi časně. V sedm hodin ráno vyjeli do Drnohlce, kde byla domluvena beseda se žáky prvního stupně tamní základní školy.

Zájem žáků o besedu byl nad očekávání velký. Děti se pravidelně účastní sbírky Bílá pastelka, takže problematika lidí s těžkým zrakovým postižením pro ně nebyla úplně neznámá. O to víc si jednotlivých informací všímaly a byli pozornými posluchači s empatickými dotazy na život bez zraku.

Pozornost při první části besedy, která je více informativního charakteru, udržovaly kolující kompenzační pomůcky. Simulační brýle, obrázky zrakových vad, mluvicí pomůcky – jako je kalkulačka, budík aj. – nenechaly nikoho lhostejným.

Druhá část besedy je praktická, žáci se rozdělí do menších skupinek a obchází jednotlivá stanoviště, kde si na vlastní kůži zkouší činnosti poslepu. Čichový kvíz, nalévání vody do hrníčku za použití hladinky, hmatové pexeso, chůze s bílou holí po chodbách školy, psaní na Pichotvě psacím stroji v Braillově psímu a seznámení se s mluvicím počítačem a mobilním telefonem pro nevidomé – každý chtěl vyzkoušet všechno, děti zapomínaly na přestávky, nepotřebovaly jíst ani pít. Největší pozornost si samozřejmě užívala Honzova vodicí fenka Clair, která přemíru pozornosti zvládla na jedničku.

Pedagogové se besedy rovněž účastnili, aktivně se zapojovali do jednotlivých činností a pomáhali korigovat rozkurážené žáčky, aby se nikomu nic nestalo. Byla to výborná spolupráce, děkujeme za pozvání a za pomoc – bez ní bychom stěží dokázali umožnit nadměrnému počtu žáků vlastní zážitek.

Brněnské TyfloCentrum tak téměř devadesáti mladým lidem přiblížilo svět lidí s těžkým postižením zraku, ukázalo některé kompenzační pomůcky a poradilo, jak nezůstat lhostejným k těmto lidem, ale jak jim nabídnout a poskytnout pomoc. Informační materiály a letáčky byly do posledního rozebrány.

Půl hodiny po poledni se skončilo. Kolegové nasedli do služebního auta a vydali se na cestu zpět do Brna. Radostí rozzářené oči školáků, jejich zvonivé hlasy a štěbetání – ta dychtivost, s jakou se vrhali do úkolů –  z nikoho ze zúčastněných před příjezdem do TyfloCentra ani nestačily vyprchat.

Fotogalerie

Beseda se žáky ZŠ v Drnholci, 24. 10. 2012TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS