2. 04.

Autor:

Od Nového roku si někteří lidé dávají předsevzetí. V našem znojemském TyfloCentru jsme se od půlky ledna začali učit angličtinu a němčinu.  Jedná se o službu našim klientům. Snažíme se vyjít vstříc potřebám účastníků kurzu,  a tak klademe důraz zejména na konverzaci, náslech cizího jazyka. K tomuto účelu jsou nám velkou pomocí internetové jazykové kurzy pro nevidomé.  Slabozrakým klientům připravujeme výukové materiály ve zvětšeném černotisku.  Zadáním při plánování našich jazykových kurzů byla schopnost konverzace v cizím jazyce.  Na úvod vyučovací hodiny si řekneme zajímavost ze života v cizích zemích.  Pak následují praktická cvičení a jako oblíbená tečka je anekdota v cizícm jazyku.  Jsem vděčná za naše velmi motivované klienty, kteří se připravují na výuku důkladně. Učí se slovíčka i gramatiku.  Nyní několik postřehů , které zazněly jako zpětná vazba. „Rozšiřujeme si obzory.“ „Chci prohloubit své znalosti a učit se.“ „Vzpomínám na dětství, kdy jsem ovládal dokonce i švabach.“  Závěrem chci zdůraznit, že mám respekt před našimi klienty.  Obdivuji jejich schopnost , vůli  a chuť poznávat něco nového  a náročného. Děkuji jim za projevenou důvěru. Lektorka.


2. 04.

Autor:

V lednu jsme se s klienty vydali na výstavu do Technického muzea v Brně. Jmenovala se Brno na dvou kolech a byla o závodních motocyklech, na kterých se jezdí Velká cena na Masarykově okruhu. Základ výstavy tvořily exponáty ze soukromé sbírky Václava Svobody. V rámci výstavy nám průvodce, který nás doprovázel, představil zahraniční i české silniční závodní motocykly různých kategorií. Velmi atraktivní byly motocykly, které byly stavěny soukromě leckdy jen v několika kusech, a přesto dosáhly velice dobrých výsledků (např. FB Ravo 125, Perti 80 etc.). Viděli jsme i dva motocykly z produkce Metalexu, které v současné době jsou k vidění už jen velmi zřídka. Mohli jsme si osahat všechny motorky, které tam byly. Některé stály normálně na zemi, nebo na podstavci a některé byly zavěšené na ocelových lanech. Každá motorka měla své kouzlo. Vždy jsme si přečetli, kdy byla vyrobená, jakou vyvine maximální rychlost a další podrobnosti. Byly tam motorky Jawa 250, Suzuky a další známé značky. Na některých motorkách bylo vidět, jak závodníci padali, jak byly otlučené. Na některých bylo cítit, jak jsou krycí materiály pospojované. Na jednu motorku jsme si mohli sednout a vyzkoušet si sezení na závodce. Spíš to byl takový pololeh. Pustili nám tři větráky, které měly za úkol simulovat jízdu na motorce ve větru. Byly zde vystaveny i stupně vítězů a oblečení, ve kterém závodníci jezdí. Tyto kombinézy měly i ochranné prvky, aby pády nebyly tak tragické. Ke konci výstavy jsme se zastavili u stěny, kde byly fotografie a podpisy závodníků, kteří na Masarykově okruhu závodili, nebo ještě závodí. Celá výstava byla moc zajímavá a všem se moc líbila, protože jsme se dozvěděli spoustu věcí.


2. 04.

Autor:

Jaro už klepe na dveře a Vy už se můžete těšit, že jej zahájíme  opět aktivně. Připravili jsme pro Vás cyklus vycházek do Národního parku Podyjí zaměřený na poznávání přírody všemi smysly. Na první vycházce se necháme přivábit k podyjským tůňkám a rybníčkům žabím kuňkáním a skřehotáním, abychom se stali svědky jarního žabího páření. Pokračovat budeme vycházkou zaměřenou na jedlé rostliny z přírody a také vycházkou za faunou Podyjí. Oběma nás provede zkušený pracovník Správy NP Podyjí Martin Škorpík. Budeme ochutnávat, očichávat, sahat si a naslouchat přírodě kolem nás.

Ani v jarních a letních měsících neopomeneme pořádat naše pravidelná setkání v kavárně, při hraní bowlingu, v plavání či solné jeskyni.


2. 04.

Autor:

V úterý jsme se s klienty sešli v klubovně znojemského TyfloCentra, abychom si vyzkoušeli nové techniky: dekupáž a origami. Dekupáž je ubrousková metoda, kterou lze aplikovat na rozličné materiály. My jsme si zvolili hliněný květináč, který ozdobí náš sváteční stůl o Velikonocích. Nejdříve jsme si připravili ubrousky s různými jarními a velikonočními motivy, například s fialkami, slunečnicemi a zajíčky. Technika dekupáže spočívá v tom, že se nejdříve jednotlivé vrstvy ubrousků oddělí od sebe. Poté se vrstva s obrázkem přilepí za pomocí lepidla na květináč. Následně se obrázek opět přetře lepidlem, který na povrchu zprůhlední a obrázek zafixuje. Každý si  dekupáží ozdobil jeden květináč, do kterého následně zasel osení. Poté jsme se věnovali technice origami. Klienti se dozvěděli, že origami pochází z Japonska a v japonštině znamená „skládat papír“. Skládání papíru má v Japonsku dlouhou tradici, ale rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě.  My jsme si technikou origami vytvořili narcis a zajíčka, kteří budou ozdobou v našem květináči. Klientům se jarní dílna velmi líbila a nyní s napětím očekáváme, až se osení zazelení.


12. 11.

Autor:

I přesto, že pro mnohé jsou zimní měsíce spíše časem odpočinku a zimního spánku, ve znojemském TyfloCentru jsme se rozhodli nezahálet a prožít zimní měsíce aktivně. Prosinec pojmeme v duchu Adventu, tedy jako přípravu na vánoční svátky. Tradičně navštívíme vánoční trhy v Brně, kde nakoupíme maličkosti pro naše blízké, ve voňavé vánoční dílně si upečeme tvarohovou štolu a na ozdobu našich domovů si ve výtvarné dílně z přírodních materiálů vyrobíme svícen a z včelího vosku svíčku.

A na co nového se můžete těšit v roce 2015? Pro ty, kteří se chtějí naučit něco nového či jen oprášit své jazykové znalosti, jsme připravili kurzy němčiny a angličtiny, které povede zkušená lektorka jazyků, z řad našich pracovnic, Olga Smetanová. Těšit se můžete také na nový cyklus besed „Poznáváme chutě světa“, kde se budeme věnovat vaření a ochutnávání specialit různých světových kuchyní. První beseda bude věnovaná maďarské kuchyni, kde si uvaříme tradiční maďarskou fazolovou polévku a domácí langoše. Následovat bude také například kuchyně francouzská, italská, mexická či indická. Kromě chuťových pohárků si po novém roce procvičíme také mozkové závity. Připravujeme pro Vás Paměťolamy, zábavnou aktivitu, při které si každý měsíc budeme moci procvičovat svoji paměť a také poměřit své znalosti s ostatními.

Ani v zimních měsících neopomeneme naše oblíbená setkávání při posezení v kavárně a budeme také pokračovat v pravidelných aktivitách, k nimž patří relaxace v solné jeskyni, bowling a plavání. Chybět nebudou také tvořivé výtvarné dílny či přednášky na nejrůznější zajímavá témata. Už teď se můžete těšit na cestovatelskou besedu s názvem Litva- kraj jantaru a dřevěných křížů. O cestování po této zajímavé zemi nám bude přednášet Jana Puchegger Chadalíková.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS