28. 06.

Autor:

Úterý 26.6.2012 patřilo společnému posezení u ohně. Zázemí nám ochotně poskytl skautský oddíl z městské části Brno – Lesná.

Na programu bylo opékání špekáčků a slavnostní vyhlášení již 3. ročníku Turistické ligy. To vše za hudebního doprovodu výborných muzikantů – Dalibora, Petra  a Roberta.

A jak to všechno dopadlo?

  • za letošní turistickou sezónu jsme ušli 76,5 km
  • celkem se výletů zúčastnilo 27 našich klientů
  • pokud sečteme kilometry, které pokořil každý z klientů za dobu trvání projektu Turistické ligy, pak jsme ušli celkem 1 532,5 km, což odpovídá vzdálenosti z Brna do Londýna před Buckinghamský palác

Umístění:

  1. místo – 66,5 km
  2. místo – 64,5 km
  3. místo – 47,5 km

Tito ocenění získali dárkový poukaz od firmy Alp sport za který si mohou pořídit cokoli pro příjemnější zdolávání dalších kilometrů.

Děkujeme vám, kteří se připravovaných vycházek účastníte, protože bez vás by vycházky nebyly pro koho chystat…

Děkujeme těm, kteří s námi spolupracujete, protože bez vás bychom nemohli našim klientům zprostředkovat odborný program o přírodě a ekologii…

Děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna bez jehož podpory bychom nemohli tento ojedinělý projekt realizovat…

Přejeme krásné léto, těšíme se na další společné kilometry a podněty, kam se můžeme vydat s bílou holí.

Fotogalerie

Tradiční posezení u srubu, 26. 6. 2012


8. 06.

Autor:

V březnu jsme se opět sešli v hojném počtu při Motivačním a podpůrném setkání Na Věčnosti. Tentokrát byly hlavním tématem setkání v rámci projektu Slepotou život nekončí kurzy pracovní rehabilitace, které od dubna připravujeme ve Znojmě.

Jako první proběhne kurz Pracovně právní minimum. Pro účastníky kurzu jsou připraveny ucelené  informace z oblasti pracovního práva – dozví se, kdo je uchazečem o zaměstnání, jak vzniká pracovní poměr a informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Následovat bude kurz První kontakt se zaměstnavatelem, v průběhu kurzu si účastníci osvojí základy verbální a neverbální komunikace, oslovování potenciálního zaměstnavatele a také to, jak se připravit na osobní pohovor.

V květnu nás čeká ještě jeden kurz a to kurz Telefonování, zde se účastník naučí základní zásady přípravy a realizace telefonického rozhovoru a jejich uplatnění při hledání zaměstnání.

V červnu pak připravujeme kurz Životopis a motivační dopis, který bude probíhat opravdu prakticky. Každý účastník si zde zkusí vytvořit vlastní životopis a motivační dopis, podle jasných pravidel, s kterými ho seznámí lektorka kurzu. Tyto dokumentu pak může účastník využít při budoucím hledání zaměstnání.

Už v průběhu setkání někteří klienti projevili o kurzy zájem a přihlásili se na ně, s dalšími jsme se pak dohodli na individuální schůzce, kde se s kurzy podrobněji seznámí. Těšíme se na další motivační a podpůrné setkání s klienty, které proběhne v září.


2. 03.

Autor:

Novou spolupráci a kamarádství navázaly dvě neziskové organizace v Břeclavi. Jedná se o TyfloCentrum Brno, o.p.s, které pracuje se zrakově postiženými dospělými, a Integrační centrum Utilis společnosti Remedia Plus, o.p.s., kde se scházejí dospělí klienti s mentálním postižením. „První impuls přišel od našich klientů – seniorů, kteří před Vánoci chtěli udělat něco hezkého pro druhé, a tak jsme společně slepili dlouhý vánoční řetěz a navštívili Utilis. Dárek tamní klienty potěšil a domluvili jsme se rovnou na společném únorovém posezení v naší klubovně,“ popsala začátek spolupráce Žaneta Benešová z TyfloCentra.

Posezení u kávy a čaje se v úterý 22. února zúčastnily tři pracovnice a sedm klientů z obou organizací. Pracovnice vzájemně představily své služby a zařízení, klienti si potom povídali o akcích, které zde navštěvují. Odpoledne vrcholilo společnou hrou speciálně upraveného Člověče, nezlob se pro zrakově postižené. „Rádi vás všechny uvidíme na  karnevalu Utilisu, který se uskuteční  v Městském muzeu a galerii Břeclav ve čtvrtek 24. března. Letošní téma je ZOO a zvířátka,“ uzavřela pozvánkou na další možnou společnou akci milé odpoledne sociální pracovnice Lenka Kožďálová.

Kromě setkávání klientů obou organizací na akcích se pracovnice domluvily také na exkurzích menších skupinek mladých lidí z Utilisu do TyfloCentra. Během jarních měsíců by si měli všichni vyzkoušet pomůcky pro zrakově postižené, prohlédnout knihy v Braillově písmu, speciální hmatové obrázky a vyzkoušet chůzi s bílou holí, aby si lépe dokázali představit, jak se žije jejich novým přátelům. Tato spolupráce se nám všem líbí a moc se těšíme na budoucí setkávání.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS