2. 10.

Autor:

Děti se vrátily do školních lavic, rána jsou čím dál chladnější a pod stromy se začíná hromadit spadané listí. Nastal podzim. Dovolte mi však ještě se krátce vrátit do babího léta a připomenout akce konané ve vyškovském TyfloCentru v měsíci září.

První zářijovou akcí byl seminář o ájurvédě, který se konal 9. září 2013. Pořadatelem tohoto semináře byla Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, která v rámci Akademie volného času připravila cyklus o zdravém životním stylu a stravování. Ájurvéda je starý indický léčebný systém, někdy je označována jako umění dlouhověkosti. Její základ tvoří pět živlových prvků a podle nich se rozdělují 3 dóšy, z nichž každá se vyznačuje jiným doporučeným způsobem stravování. Poutavé a naučné povídání zpestřilo malé občerstvení, které pro všechny účastníky připravila pracovnice obchodu se zdravou výživou Harmonie.

Další akcí byl pravidelný čtenářský klub. Na přání klientů jsme se 10. září 2013 pustili do četby knihy Liliová hora od Jaroslavy Říhové. Kniha se skládá z krátkých povídek a pověstí z Vyškovska. Tyto povídky bývají tajemné, záhadné, ale také poučné a zábavné. Liliová hora klienty vysloveně nadchla, a tak jsme se bez váhání shodli na pokračování v četbě také na dalších setkáních.

Po letní přestávce jsme se v září opět sešli s MUDr. Liborem Němcem. Ten pro nás 17. září 2013 připravil besedu, která nesla název „Co nechceme slyšet“. Samozřejmě nikdo z nás nechce slyšet nějakou neradostnou diagnózu týkající se našeho zdravotního stavu. Avšak sdělení, že některé věci jsou jen na nás a že hodně věcí můžeme také ovlivnit, avšak musíme pro to něco udělat, se už poslouchá trochu hůře. Ani tentokrát pan doktor nezklamal a sdělil nám mnoho zajímavých poznatků a postřehů.

Poslední zářijový den 30. 9. 2013 jsme pro klienty naplánovaly posezení u kávy a čaje. Toto setkání je jednou z opakujících se aktivit a jeho smyslem je společně s klienty zhodnotit dosavadní akce a zapojit je také do plánování akcí nadcházejících. Hodnocení i plánování probíhalo v čilém duchu a během diskuze padaly různé návrhy na „střediskové“ i venkovní aktivity. Pracovnice si vše pečlivě zapisovala a doufejme, že se nám podaří co nejvíce nápadů zrealizovat. Ostatně výlet na rozhlednu v Čechách pod Kosířem, „burza“ kuchařských receptů nebo beseda s včelařem zní opravdu lákavě. Tak kdo ví, třeba se na některé z těchto akcí potkáme…


31. 01.

Autor:

Název měsíce leden je odvozen od ledu, proto také bývá tento měsíc označován jako „měsíc ledu“. Chod TyfloCentra ve Vyškově však neovlivní ani mráz ani led, a tak jsme se po vánočních svátcích a silvestrovském veselí opět setkali s našimi klienty.

Odpoledne 7. ledna nás výjimečně slunečné počasí vylákalo na Tříkrálovou procházku. Při tomto prvním setkání v roce 2013 jsme se prošli uličkami města Vyškova, prohlédli si pomalu mizící vánoční výzdobu a zavzpomínali na uplynulé svátky. I přes povzbudivé sluneční paprsky nám začal mráz zalézat za nehty, a tak jsme naše setkání završili posezením nad horkými nápoji v blízké kavárně.

Po krásné mrazivé procházce jsme si další týden, v úterý 15. ledna, dopřáli Posezení u kávy a čaje v teple našeho střediska. Nad velkoformátovými i menšími fotografiemi jsme si povídali o uplynulých akcích a vzpomínali na ty, ze kterých jsme si odnesli nejvíce zážitků. Následovala dlouhá diskuze o dalších možných výletech, besedách a jiných aktivitách, které nás čekají nebo které bychom uvítali. Z tohoto setkání vzešlo plno nových nápadů, tak doufejme, že se jich co nejvíce podaří realizovat.

Také v roce 2013 pokračujeme v pořádání pravidelných besed s očním lékařem MUDr. Liborem Němcem. Tématem lednové besedy, konané 22. ledna, bylo Oko a lidová rčení. Díky tomuto setkání jsme měli možnost zamyslet se nad množstvím a významem nejrůznějších sousloví a lidových rčení, které se vážou k oku a zraku. A valili jsme oči, kolik takových rčení existuje!

Naše poslední lednová akce byla věnována fanouškům a milovníkům četby. Dne 29. ledna se uskutečnil Čtenářský klub, tentokrát s podtitulem „Plánujme společně“. Kromě tradičního společného čtení jsme se zaměřili také na plánování obsahu a průběhu čtenářského klubu pro rok 2013. Vybrali jsme několik knih, které si v následujících měsících budeme číst, a nově jsme do náplně klubu zařadili také předčítání z denního tisku z Vyškovska.

 

Začátek nového roku máme úspěšně za sebou a už se těšíme na další setkání!


23. 11.

Autor:

Na jaře příštího roku skončí tříletý projekt brněnského TyfloCentra, který nese název Slepotou život nekončí…. V úterý 20. listopadu 2012 proběhlo v brněnském TyfloCentru na Chaloupkově ulici 3 v Brně – Králově Poli závěrečné hodnotící setkání realizátorů projektu s klienty s těžkým postižením zraku, kterým byl projekt určen.

Cílem projektu bylo připravit komplexní program podpory pro osoby s těžkým zrakovým postižením na jejich začlenění zpět do společnosti. Posílit jejich silné stránky tak, aby na trhu práce měli co největší šance na úspěšné zapojení se do pracovních procesů.

Byly vytvořeny tiskové materiály, mající pomoct objevit schopnosti klientů, které by se daly využít při hledání pracovního uplatnění i při nástupu do zaměstnání. Na rozvoji nových dovedností, které mají za cíl zvýšit šanci pracovního uplatnění účastníků projektu, byly založeny veškeré aktivity s projektem spojené. Navíc se podařilo vydat přehlednou publikaci o kompenzačních pomůckách, která je jednak v podobě tištěné brožury, a také v digitální podobě na CD a ve formátu webové stránky.

Na úterním setkání s klienty promluvila i ředitelka brněnského TyfloCentra, Hana Bubeníčková, manažerka projektu. Plně v duchu stěžejních myšlenek celého projektu zhodnotila jeho průběh – zdůraznila, jak je pro klienty i po skončení tohoto balíku cílených aktivit důležité vytrvat v započatém úsilí: „I když máme handicap, nevzdávejme se, dál na sobě pracujme, abychom se nenechávali jen opečovávat.

Během realizace projektu jsme uskutečnili přes čtyřicet motivačních skupinových setkání klientů, měli jsme možnost seznámit se s pozoruhodnými činnostmi, které vykonávají jiní zrakově postižení lidé, kteří i přes svůj handicap plně pracovně žijí“, hodnotí odborná asistentka projektu Olga Plachá a doplňuje: „realizovali jsme devět typových pracovně – rehabilitačních kurzů v několika opakováních. Největší zájem byl o kurzy pracovně právního minima, kde se k lidem dostaly pro ně mnohdy nové informace z pracovně právní oblasti, klienti se dozvěděli, jaké náležitosti má mít pracovní smlouva. Obsahem dalších kurzů bylo na příklad téma, jak psát svůj životopis, co to je a jak má vypadat motivační dopis, jak napsat e-mail, jak a kde hledat nové zaměstnání, zkrátka praktické rady, kterými je dobré se řídit při hledání pracovního uplatnění. Všechny tyto aktivity pomáhali zajišťovat všichni pracovníci projektu – patří jim za to velké poděkování.

Na závěr zaznělo přání ředitelky společnosti: „Držme si palce, abychom získali nějaký další takový projekt, který by klienty obohatil o nové poznatky a zkušenosti a nám umožnil realizovat nové formy práce s klienty.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.


Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnotící a motivační posezení v Břeclavi

Hodnotící a motivační posezení v Břeclavi

26. 09.

Autor:

Břeclavští zasedli k hodnocení a plánování aktivit u svého „kulatého stolu“ po mnoha měsících a tohle setkání bylo pro středisko velmi významné z mnoha důvodů. Předně jsme se v úterý 25. září setkali v počtu jedna pracovnice a sedm klientů, což je takřka plný počet všech aktivně docházejících na volnočasový program.

Již několik týdnů předem motivovala pracovnice klienty, aby povzpomínali, co se jim v uplynulém půlroce (od ledna do léta) v TyfloCentru líbilo, ale také co by chtěli absolvovat v příštích měsících. Bylo poznat, že si všichni vzali úkol k srdci a rozběhla se živá debata, kdy se sypalo hodnocení, pochvaly i návrhy jako z pytle. Na základě vzpomínek jsme jako vsuvku rozvinuli dodatečnou debatu o třídění odpadů a také o zvukových knihách a možnostech jejich přehrávání, protože klienti mají různé zkušenosti.

A co jsme se dozvěděli? Například když zazvonil jednomu z klientů mobilní telefon, reagoval slovy: „Neruš, já teď su na invalidní schůzi!“ Klienti nejlépe ohodnotili zajímavé besedy – s poslancem, hluchoslepým průvodcem po jeskyni, o třídění odpadů, ale také o Karlu Čapkovi a Operetách, které připravily pracovnice Městské knihovny Břeclav. Jako lokální patrioti vzpomínají i na komentovanou výstavu Břeclav pod hákovým křížem v Městském muzeu a galerii. Pracovnici TyfloCentra se ještě líbilo, jak se ujala nová pravidelná aktivita Klub čtenářů. Výstižně vše shrnul jeden z nejstarších klientů: „Mně se líbilo vše, jinak bych sem nechodil!“ Nad výčtem akcí klientky žasly, že ani není možné, abychom jich stihli tolik. Ale je to pravda!

A co plánujeme do budoucna? Na přání klientů se pokusíme:
•    domluvit hudební besedu o muzikálech a literární besedu o místním spisovateli Janu Kostrhunovi
•    navštívit výstavu místních keramiků a budovy bývalého Cukrovaru, kde by měly probíhat výtvarné workshopy, jak jsme se dozvěděli z novin v Klubu čtenářů
•    uspořádat besedu s pracovníky Tyfloservisu, aby nás naučili, jak se máme pohybovat po ulici – stejně jako osleplé klienty z metanolové kauzy, o kterých mluvili v televizi
•    informovat veřejnost o tom, jak by se k nám, nevidícím, měli na ulici chovat
•    setkat se s okrskářem Městské policie Břeclav, který má na starosti naši oblast, a dalšími zajímavými lidmi…

Na závěr dvouhodinové akce poděkovali klienti pracovnici za pořádání zajímavých a pro ně přínosných akcí slovy: „Buďme rádi, že máme takovou iniciativu tady a tolik nápadů!“ Tak ať se nám všem daří nápady realizovat, abychom se stále dozvídali něco nového a byli spokojení!


3. 07.

Autor:

Rok se s rokem sešel a opět jsou před námi krásné letní měsíce, na které se téměř všichni, a především ti nejmenší, těšíme. I když naše vyškovské TyfloCentrum nebude přes prázdniny uzavřeno, rozhodli jsme se připravit pro klienty akci s názvem „Vítání prázdnin s opékáním špekáčků“.

Oheň jsme zapálili v pátek 29.června 2012. Společné chvíle jsme prokládali historkami z dětství a vzpomínkami na proběhlé akce. Nechybělo ani vyhlášení vítězů z utkání v bowlingu. Všichni zúčastnění získali medaile v podobě Fidorek.

Dovolte mi popřát všem krásné prožití letních prázdnin a pracujícím dostatek odpočinku k načerpání nových sil.

 

Cupy – hupy –

pravda je to,

po jaru, že máme léto.

Slunko hřeje, slunko pálí,

ani chvilku nezahálí,

všude smíchu je a ruchu,

léto přišlo!

Hejsa! Chuchu!

Fotogalerie

Opékání špekáčků, 29. 6. 2012TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS