18. 03.

V srpnu 2010 pořádáme další pobyt s výukou PC pro mládež s těžkým postižením zraku.

Dopolední program (dvakrát dvě vyučovací hodiny) bude věnován výuce obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi PC (digitální čtecí zařízení, digitální zvětšovací lupa [s hlasovou podporou], elektronický zápisník, braillský řádek). První vyučovací blok bude veden formou přednášky na předem dané téma, druhý blok bude připraven formou workshopu, na kterém si účastníci budou moci v menších skupinkách prakticky vyzkoušet a procvičit získané teoretické znalosti. Opět bude připraveno téma, které bude nosné pro celý pobyt, a od něhož se bude odvíjet náplň přednášek i workshopů.

Na odpoledne budou připraveny nejrůznější volnočasové aktivity. Na minulých
pobytech jsme navštívili Aquapark a Dinopark ve Vyškově, prohlédli si jeskyni Balcarka, navštívili Statek Hanka či camping Baldovec. Podobné aktivity plánujeme i na letošní pobyt.

Další informace o již realizovaných pobytech najdete na
www.centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc

Kontakt

Zájemci o účast nechť kontaktují Radka Pavlíčka, hlavního vedoucího pobytu, na telefonních číslech 549 211 049, 774 715 101 nebo e-mailu pavlicek@tyflocentrumbrno.cz, obratem jim budou zaslány podklady k přihlášení.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS