1. 07.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno nabídku sociálních služeb rok od roku rozšiřuje a vylepšuje. Většina kurzů pro zrakově hendikepované, které jsou v běhu po celý školní rok, v červnu končí. Jedním z takových kurzů byl i kurz vaření pro osoby s těžkým postižením zraku.

Výuka probíhala v malých skupinkách po dvou lidech a účastníci si osvojili základy práce v kuchyni. Samostatná příprava stravy je tedy dovednost, která člověku pomáhá snížit závislost na pomoci jiných osob. Vlastní přípravě stravy ovšem předchází také nákup potřebných surovin. Tomuto nákupu zase předchází znalost toho, co všechno je potřeba nakoupit, aby člověk mohl konkrétní jídlo uvařit. Je také dobré znát, kde potřebné suroviny sežene a kolik přibližně stojí. Nezbytnou dovedností pro úspěšné zvládnutí kuchyňských prací je rovněž obsluha a údržba kuchyňského vybavení či speciálních kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké.

O samostatnosti v kuchyni lze proto hovořit teprve tehdy, jestliže člověk zvládne v uspokojivé míře všechny tyto navzájem provázané dovednosti. Z toho důvodu kurz klade důraz zejména na propojení jednotlivých dovedností. Kurz probíhá částečně v terénu (nakupování) a částečně v prostorách TyfloCentra, které je vybaveno cvičnou kuchyňkou se vším potřebným vybavením, včetně nejrůznějších kompenzačních pomůcek pro domácnost.

Pokud vás kurz vaření zaujal, přečtete si další informace či si prohlédněte fotogalerii.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS