12. 11.

Autor:

I přesto, že pro mnohé jsou zimní měsíce spíše časem odpočinku a zimního spánku, ve znojemském TyfloCentru jsme se rozhodli nezahálet a prožít zimní měsíce aktivně. Prosinec pojmeme v duchu Adventu, tedy jako přípravu na vánoční svátky. Tradičně navštívíme vánoční trhy v Brně, kde nakoupíme maličkosti pro naše blízké, ve voňavé vánoční dílně si upečeme tvarohovou štolu a na ozdobu našich domovů si ve výtvarné dílně z přírodních materiálů vyrobíme svícen a z včelího vosku svíčku.

A na co nového se můžete těšit v roce 2015? Pro ty, kteří se chtějí naučit něco nového či jen oprášit své jazykové znalosti, jsme připravili kurzy němčiny a angličtiny, které povede zkušená lektorka jazyků, z řad našich pracovnic, Olga Smetanová. Těšit se můžete také na nový cyklus besed „Poznáváme chutě světa“, kde se budeme věnovat vaření a ochutnávání specialit různých světových kuchyní. První beseda bude věnovaná maďarské kuchyni, kde si uvaříme tradiční maďarskou fazolovou polévku a domácí langoše. Následovat bude také například kuchyně francouzská, italská, mexická či indická. Kromě chuťových pohárků si po novém roce procvičíme také mozkové závity. Připravujeme pro Vás Paměťolamy, zábavnou aktivitu, při které si každý měsíc budeme moci procvičovat svoji paměť a také poměřit své znalosti s ostatními.

Ani v zimních měsících neopomeneme naše oblíbená setkávání při posezení v kavárně a budeme také pokračovat v pravidelných aktivitách, k nimž patří relaxace v solné jeskyni, bowling a plavání. Chybět nebudou také tvořivé výtvarné dílny či přednášky na nejrůznější zajímavá témata. Už teď se můžete těšit na cestovatelskou besedu s názvem Litva- kraj jantaru a dřevěných křížů. O cestování po této zajímavé zemi nám bude přednášet Jana Puchegger Chadalíková.


29. 01.

Autor:

Za okny velké klubovny brněnského TyfloCentra sněží. Je pátek 25. ledna a začíná lekce muzikoterapie pod vedením psychologa Zbyňka Galvase, tentokrát na téma Hudba sněhových vloček.

Kolegyně Maruška Švejdová, která setkávání s hudbou koordinuje, slovně popisuje, kdo se dnes setkání účastní. Všichni si nachází pohodlnou polohu k poslechu a lektor muzikoterapie povzbuzuje k uvolnění: „Pokud usnete, nevadí – tělo si vezme, co potřebuje.“

Muzikoterapie je podpůrná psychoterapeutická metoda. Otevírá skutečnosti a může pomoct nabourat stereotypní vnímání a přispět tak k tomu, aby se lidé dokázali na věci podívat jinak. Vychází ze skutečnosti, že s každým člověkem poslech hudby něco udělá – někoho zklidní a zrelaxuje, jiného napruží a třeba přispěje k uvolnění zasuté agrese.

„Hudba působí na podvědomí. Tam sídlí naše emoce. Hudba se přímo dotýká našich citů,“ vysvětluje lektor dnešního dopoledního setkání Z. Galvas a dodává: „a my jsme tady nyní každý sám za sebe a pro sebe.“

Z ticha se vyloupnou první tóny Mozartovy Malé noční hudby. Někdo má zavřené oči, někdo leží, jiní mají vsedě podloženy nohy. Netrpělivost tu nemá svoje místo. Hudbu neuspěcháte. Následuje Vivaldiho Čtvero ročních období – Podzim a Zima – hudba zní zšeřelou klubovnou. Za okny se proměnlivě snáší sněhové vločky. Napadá mě, že je vlastně zázrak, když ani jedna vločka nemá stejný tvar jako druhá..že je to jako s námi lidmi – taky jsme každý originál…zklidnění a zvolnění tempa je důležitou součástí našeho života, abychom mohli důkladně prožít, co prožíváme. Zima má svoji dynamiku. Cítím se mimořádně dobře – je to moje první setkání s muzikoterapií a jsem velmi příjemně překvapená. Všechny pouštěné skladby dobře znám, ale dneska v nich slyším nové věci, nové motivy…moje myšlenky se zklidnily a konečně nikam nespěchám.

Venku z ničeho nic dosněžilo. „Vracíme se zpět do téhle místnosti, uvědomujeme si všechny lidi a předměty,“ promluví po skončení hudby lektor Zbyněk Galvas. Dochází mi, že ostatní dokázali tyhle chvíle zklidnění využít asi ještě lépe, než já, jejich vědomí se možná potulovalo daleko, když se nyní mohou vracet.. Nejspíš to bude chtít trénink. Příští lekce muzikoterapie se uskuteční 1. 3. 2013.

Fotogalerie

Muzikoterapie, 25. 1. 2013 - fotogalerie na Flickru


27. 06.

Autor:

„Máme za sebou písemný test. Nyní jsou nachystána čtyři stanoviště – na nich se každý účastník dnešní závěrečné lekce kurzu první pomoci vystřídá. Vaším úkolem bude zjistit, co se kde stalo, situaci správně vyhodnotit a poskytnout první pomoc“ vysvětluje vedoucí kurzu první pomoci Tomáš Marek, diplomovaný záchranář.

Je podnělí 25. 6. 2012. Vedoucí kurzu dohlíží nad správností postupu poskytování první pomoci na stanovišti s figurínami pro nácvik umělého dýchání a masáže srdce. Na ostatních stanovištích jsou kolegové z brněnského TyfloCentra v dvojroli – jako figuranti a zároveň coby hodnotitelé praktických postupů klientů při poskytování první pomoci.

Kolegyně Eva Sedlaříková má roli hysterické ženy se zlomenou rukou po pádu ze žebříku, její usedavé naříkání se nese chodbou. Není snadné nepodlehnout jejímu naléhání a doptat se na další zraněnou, ležící pod žebříkem.

Na stanovišti umístěném do cvičné kuchyně mají klienti identifikovat popáleninu. Martin Kubiš v roli opařeného trpělivě vyčkává na ošetření, které se mu od všech účastníků kurzu rychle dostane.

Nejkomplikovanější situace je ve venkovním atriu. Z reproduktorů zní třeskot skla, pískání brzd auta a řinčení kola se strašným křikem muže… Na zemi leží nehybně Radek Pavlíček, kolem něj posedávají děti. Při simulovaném volání záchranky nám běhá mráz po zádech.

Všichni účastníci kurzu zvládli nejen písemný test, ale také správně vyhodnotit jednotlivé situace a uměli by bezchybně přivolat odbornou pomoc.

I přes svůj zrakový handicap jsou připraveni – v případě potřeby – dobře zasáhnout. Blahopřejeme!

Na podzim se bude otevírat další kurz první pomoci, všechny zájemce zveme.

Přejeme pěkné a bezpečné léto!

Fotogalerie

"Kurz


22. 06.

Autor:

V červnu končí další běh kurzu vaření, který brněnské TyfloCentrum nabízí jako jednu ze svých sociálních služeb. Absolventi složí závěrečnou zkoušku a získají certifikát.

Recept, jehož přípravou celoroční kurz završí, si účastníci kurzu losují. Samozřejmostí úspěšného zakončení je správný postup ve všech složkách, vedoucích ke zvládnutí zadání: dotyčný si sestaví nákupní seznam surovin, které samostatně obstará, naplánuje si jednotlivé úkony, jak budou po sobě následovat a jednotlivé kroky vyplývající ze zadání samostatně vykoná. Nad bezpečností účastníků bdí vedoucí kurzů vaření Mirka Dančáková. Ta dává klientům také zpětnou vazbu – vyzdvihuje jejich silné stránky, odhaluje a upozorňuje na pracovní etapy, které je potřeba ještě dotrénovat.

Příští rok budou znovu otevřeny jak kurzy základní, tak také kurzy vaření pro pokročilé. V základním kurzu se klient naučí samostatně pracovat při přípravě jednoduchých jídel, v pokračovacím běhu už se pracuje se složitějšími recepty, vaří se dva chody jídel, přidané jsou recepty k pečení sladkých pokrmů.

„V obou kurzech využíváme nejen pomůcky běžné ale i ty pro lidi se zrakovým postižením“ vysvětluje vedoucí kurzů vaření Mirka Dančáková a pokračuje: „pokud má klient specifické potřeby, ví, co přesně se chce naučit a nebo si nacvičit, je možné receptář kurzu těmto požadavkům přizpůsobit.  Samozřejmostí jsou i nákupy v doprovodu lektora, nácvik používání myčky apod. Naši klienti oceňují nejen dobrou vybavenost cvičné kuchyně, ale i vysoce individuální přístup, možnost volby a přizpůsobivost právě z hlediska receptáře. Dále se jim líbí pestrost jídel, které jdou i napříč různým kuchařským směrům.“

Všechny zájemce srdečně zveme!

Fotogalerie

Vaření, 12. 6. 2012


24. 10.

Autor:

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, pomocí kterých lze v případě náhle vzniklého akutního stavu nebo úrazu zabránit závažným důsledkům a případně smrti postiženého člověka.
Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat. Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.
Číst zbytek článku »TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS