5. 11.

Měsíc říjen patřil na jižní Moravě podpoře a propagaci sociálních služeb napříč jejich zaměřením, cílovými skupinami a poskytovateli. Také břeclavské pracoviště TyfloCentra Brno, o.p.s. se zapojilo do dvou „Veletrhů“ a uspořádalo Den otevřených dveří. Kromě toho spolupracuje na bezbariérových úpravách chodníků v centru města a pomáhá mezi svými klienty s výzkumem pro podporu a plánování sociálních služeb pro potřeby krajského úřadu.

Týden sociálních služeb proběhl v regionu první týden, proto jsme sbalily pomůcky pro zrakově postižené a vydaly se v úterý 5. října do Hustopeč. Kryté stánky bezpečně chránily vystavovatele před nepříznivým počasím a to neodradilo téměř 400 zájemců, převážně dětí a studentů zdejších škol, kteří se přišli podívat. U stánku TyfloCentra bylo stále plno, nejvíce zaujaly obrázky zrakových vad, brýle simulující zrakové vady a ukázky Braillova písma. Učitelky ze základních škol se zajímaly, jak je možné takové brýle vyrobit a plánují s dětmi na toto téma vytvořit projekt. Pracovnice TyfloCentra samozřejmě nabídly svou pomoc. Účast v Hustopečích byla však důležitá také kvůli seznámení s místními organizacemi – například Svazem tělesně postižených, navázání spolupráce se sociálním odborem městského úřadu a zahájením depistáže klientů v rámci projektu „Slepotou život nekončí“.

O dva dny později, ve čtvrtek 7. října, již svítilo slunce a rozjasnilo tak Veletrh sociálních služeb na Pěší zóně v Břeclavi. Zde organizátoři připravili kromě prezentace jednotlivých subjektů také hudební doprovodný program a vyhlásili vítěze ankety o nejvstřícnějšího řidiče MHD. U stánků se během dne zastavilo také asi 400 kolemjdoucích a stávajících uživatelů sociálních služeb. TyfloCentrum se dělilo o stánek se Spolkem neslyšících a dohromady tvořili velmi zajímavý celek se všemi vystavovanými pomůckami, které jiné organizace neměly.

Do třetice připravily břeclavské pracovnice Jiřina Falková a Žaneta Benešová Den otevřených dveří na pondělí 18. října. Lákadlem pro veřejnost se stala dopolední prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, kterou uskutečnily kolegyně z brněnského Tyfloservisu. Ačkoliv bylo rozesláno asi osmdesát pozvánek a účast přislíbili pečovatelé, lékaři i pracovníci úřadů, otevřenými dveřmi prošlo celkem patnáct zájemců. Stávající klienti TyfloCentra využili Tyfloservisu, vyzkoušeli optické pomůcky a některým z nich již pomáháme s vyřizováním. Velmi nás těší zájem tří úplně nových zájemců o služby a také návštěva poslance ing. Jiřího Petrů. Ten se o problematiku postižených zajímá a působí v rámci své práce také v parlamentní komisi. Za sociální odbor Městského úřadu dorazil koordinátor komunitního plánování Jaroslav Kolda.

Úspěšný měsíc završila beseda o Hieronymu Lormovi a jeho abecedě pro hluchoslepé, kterou Jiřina Falková připravila ve svém volném čase pro návštěvníky mikulovské Galerie Efram. V neděli 24. října sem přišlo téměř dvacet posluchačů, kteří neváhali zavázat si oči šátky, zastrčit do uší vatu a zkoušet komunikovat jako lidé postižení hluchoslepotou.

Všechny tyto propagační aktivity jsou pro malé pracoviště jako je Břeclav velice důležité. Lidé potřebují informace, aby věděli, kam se mohou v případě potíží obrátit, a těch není nikdy dost. Více informací o službách lze získat přímo u sociálních pracovnic na tel. číslech 532 308 076 nebo 774 715 106.

Fotogalerie

Den otevřených dveří a jiné prezentační aktivity v Břeclavi, říjen 2010


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS