2. 10.

Autor:

Děti se vrátily do školních lavic, rána jsou čím dál chladnější a pod stromy se začíná hromadit spadané listí. Nastal podzim. Dovolte mi však ještě se krátce vrátit do babího léta a připomenout akce konané ve vyškovském TyfloCentru v měsíci září.

První zářijovou akcí byl seminář o ájurvédě, který se konal 9. září 2013. Pořadatelem tohoto semináře byla Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, která v rámci Akademie volného času připravila cyklus o zdravém životním stylu a stravování. Ájurvéda je starý indický léčebný systém, někdy je označována jako umění dlouhověkosti. Její základ tvoří pět živlových prvků a podle nich se rozdělují 3 dóšy, z nichž každá se vyznačuje jiným doporučeným způsobem stravování. Poutavé a naučné povídání zpestřilo malé občerstvení, které pro všechny účastníky připravila pracovnice obchodu se zdravou výživou Harmonie.

Další akcí byl pravidelný čtenářský klub. Na přání klientů jsme se 10. září 2013 pustili do četby knihy Liliová hora od Jaroslavy Říhové. Kniha se skládá z krátkých povídek a pověstí z Vyškovska. Tyto povídky bývají tajemné, záhadné, ale také poučné a zábavné. Liliová hora klienty vysloveně nadchla, a tak jsme se bez váhání shodli na pokračování v četbě také na dalších setkáních.

Po letní přestávce jsme se v září opět sešli s MUDr. Liborem Němcem. Ten pro nás 17. září 2013 připravil besedu, která nesla název „Co nechceme slyšet“. Samozřejmě nikdo z nás nechce slyšet nějakou neradostnou diagnózu týkající se našeho zdravotního stavu. Avšak sdělení, že některé věci jsou jen na nás a že hodně věcí můžeme také ovlivnit, avšak musíme pro to něco udělat, se už poslouchá trochu hůře. Ani tentokrát pan doktor nezklamal a sdělil nám mnoho zajímavých poznatků a postřehů.

Poslední zářijový den 30. 9. 2013 jsme pro klienty naplánovaly posezení u kávy a čaje. Toto setkání je jednou z opakujících se aktivit a jeho smyslem je společně s klienty zhodnotit dosavadní akce a zapojit je také do plánování akcí nadcházejících. Hodnocení i plánování probíhalo v čilém duchu a během diskuze padaly různé návrhy na „střediskové“ i venkovní aktivity. Pracovnice si vše pečlivě zapisovala a doufejme, že se nám podaří co nejvíce nápadů zrealizovat. Ostatně výlet na rozhlednu v Čechách pod Kosířem, „burza“ kuchařských receptů nebo beseda s včelařem zní opravdu lákavě. Tak kdo ví, třeba se na některé z těchto akcí potkáme…


6. 06.

Autor:

Čtenářský klub má své pevné místo v programu akcí na každý měsíc. Ani květen nebyl výjimkou, a tak se v pondělí 6. 5. 2013 opět konalo setkání příznivců knih a tiskovin. Klienti k četbě vybrali časopis pro zrakově postižené ZORA a měsíčník Vyškovský zpravodaj. V časopise klienty nejvíce zaujaly články z rubriky Lékař a vy. Dozvěděli jsme se, která tvrzení o zraku jsou pravdivá a která jsou pouze společensky rozšířené mýty. Ve Vyškovském zpravodaji jsme si přečetli informace o nadcházejících kulturních akcích, o plánovaných stavebních a jiných úpravách ve městě a novinky z dění ve Vyškově.

Pátek 10. 5. 2013 byl pro vyškovské klienty ve znamení bowlingu. Tato aktivita se u nás těší velké oblibě, o čemž svědčí i fakt, že jsme se sešli v počtu 7 osob a jednoho vodicího psa. Při příchodu na sportoviště si zájemci vypůjčili bowlingovou obuv, objednali si občerstvení a po rozdělení hráčů na dráhy jsme zahájili hru. Někteří hráči byli zkušenější, a proto se jim v porážení kuželek dařilo lépe. Jiní svůj styl koulení teprve hledali a kuželky jejich náporu odolávaly s větším úspěchem. Přesto se všichni do bowlingu ponořili a čas vyhrazený na hru uplynul jako mrknutím oka. Následně jsme se přesunuli do, s bowlingovými drahami sousedící, restaurace, kde jsme sportovní odpoledne uzavřeli veselým povídáním.

Poslední akce v květnu byla věnovaná oční problematice. V úterý 28. 5. 2013 jsme v našem středisku po čase přivítali MUDr. Libora Němce, který nám přednášel na téma „Prevence především – proč?“. Po úvodním seznámení s pojmem prevence a rozdělením jejích tří druhů se přednášející zaměřil na prevenci týkající se zrakového orgánu. Dozvěděli jsme se, jak je možné oči chránit a jaká onemocnění lze považovat za „zloděje zraku“. Jak jsme zjistili, zraku škodí například sedavý způsob života, kouření a také těsná vázanka. Dále nám přednášející vysvětlil, které látky ve stravě prospívají našemu zraku a jaký význam mají brýle a klobouky pro jeho ochranu. Každý člověk by měl dbát na prevenci nejen v oblasti zraku, ale i v ostatních oblastech, což potvrzuje i následující citát: „Rozumný člověk problémy řeší, moudrý jim předchází.“

Přestože květnové počasí nebylo vždy podle našich očekávání, opět se konaly akce, které nám zvedly náladu a na které rádi vzpomínáme. Děkujeme klientům za účast a jednotlivcům za pomoc při organizaci a těšíme se na další shledání.


3. 04.

Autor:

Březen je považován za první z jarních měsíců, přesto nás zima stále přesvědčuje, že dokáže udeřit i po ukončení její vlády. V následujících řádcích Vám přiblížíme, jak jsme březen prožili ve vyškovském TyfloCentru.

Po měsíční přestávce, v úterý 5. března 2013 k nám do střediska opět zavítal MUDr. Libor Němec, aby nám přednesl svůj výklad na téma Oko – okno do duše i zdraví. Přednáška byla tvořena třemi pomyslnými oblastmi – oči jako zrakový orgán, historie zkoumání očí a duhovka a její zabarvení. Během tohoto setkání jsme se dozvěděli mnoho zajímavých faktů, například okohybné svaly jsou relativně nejsilnější v těle – jsou 100x silnější, než by na danou činnost bylo třeba. Překvapujícím zjištěním byla pro všechny zúčastněné také informace, že lidské oko dokáže rozeznat světlo svíčky na vzdálenost 22,5 km.

Další z pravidelných akcí konaných ve vyškovském TyfloCentru je Čtenářský klub. Při tomto setkání máme každý měsíc možnost ponořit se do řádků místního a jiného tisku. Tentokrát jsme se sešli v pondělí 11. března 2013. Přečetli jsme časopis pro zrakově postižené ZORA, ve kterém klienty nejvíce zaujaly články týkající se lékařských pokroků v léčbě očních onemocnění, což jsme využili i k následné diskuzi. Zástupcem místního tisku se pro březnové čtení stal Vyškovský zpravodaj, který přinesl jeden z klientů. Vyškovský zpravodaj vychází, stejně jako ZORA, jednou měsíčně, a jelikož byl náš čtenářský klub uspořádán v první části března, mohli jsme si přečíst, jaké kulturní a jiné akce se v tomto měsíci budou konat.

Velikonoce letos připadly na přelom března a dubna, proto jsme se rozhodli uspořádat v pondělí 18. března 2013 v kanceláři TyfloCentra besedu zaměřenou na toto téma. Akce nesla název Velikonoční hrátky, z čehož je snadné odtušit, že na své si přišly zejména hravé povahy. Pracovnice pro klienty připravila tematickou doplňovačku, skládání rozstříhaných velikonočních koled a svůj čich klienti zapojili v rozeznávání netradičních surovin k barvení vajíček. Během plnění úkolů klienti často vyprávěli vlastní poznatky, zkušenosti a zážitky týkající se Velikonoc. Závěr setkání jsme věnovali pranostikám, které se vztahují ke svátkům jara.

Přejeme všem mnoho teplých jarních dní a těšíme se na další setkání.


31. 01.

Autor:

Název měsíce leden je odvozen od ledu, proto také bývá tento měsíc označován jako „měsíc ledu“. Chod TyfloCentra ve Vyškově však neovlivní ani mráz ani led, a tak jsme se po vánočních svátcích a silvestrovském veselí opět setkali s našimi klienty.

Odpoledne 7. ledna nás výjimečně slunečné počasí vylákalo na Tříkrálovou procházku. Při tomto prvním setkání v roce 2013 jsme se prošli uličkami města Vyškova, prohlédli si pomalu mizící vánoční výzdobu a zavzpomínali na uplynulé svátky. I přes povzbudivé sluneční paprsky nám začal mráz zalézat za nehty, a tak jsme naše setkání završili posezením nad horkými nápoji v blízké kavárně.

Po krásné mrazivé procházce jsme si další týden, v úterý 15. ledna, dopřáli Posezení u kávy a čaje v teple našeho střediska. Nad velkoformátovými i menšími fotografiemi jsme si povídali o uplynulých akcích a vzpomínali na ty, ze kterých jsme si odnesli nejvíce zážitků. Následovala dlouhá diskuze o dalších možných výletech, besedách a jiných aktivitách, které nás čekají nebo které bychom uvítali. Z tohoto setkání vzešlo plno nových nápadů, tak doufejme, že se jich co nejvíce podaří realizovat.

Také v roce 2013 pokračujeme v pořádání pravidelných besed s očním lékařem MUDr. Liborem Němcem. Tématem lednové besedy, konané 22. ledna, bylo Oko a lidová rčení. Díky tomuto setkání jsme měli možnost zamyslet se nad množstvím a významem nejrůznějších sousloví a lidových rčení, které se vážou k oku a zraku. A valili jsme oči, kolik takových rčení existuje!

Naše poslední lednová akce byla věnována fanouškům a milovníkům četby. Dne 29. ledna se uskutečnil Čtenářský klub, tentokrát s podtitulem „Plánujme společně“. Kromě tradičního společného čtení jsme se zaměřili také na plánování obsahu a průběhu čtenářského klubu pro rok 2013. Vybrali jsme několik knih, které si v následujících měsících budeme číst, a nově jsme do náplně klubu zařadili také předčítání z denního tisku z Vyškovska.

 

Začátek nového roku máme úspěšně za sebou a už se těšíme na další setkání!


29. 10.

Autor:

Rok 2012 se nenápadně přehoupl do své poslední čtvrtiny a nadešel říjen. Podobně jako příroda na podzim mění svou podobu, také TyfloCentrum ve Vyškově se částečně přeměnilo – přišla nová pracovnice. Nicméně změna v personálním obsazení nesouvisí se službami, které našim klientům poskytujeme, a tak zájemci mohou nadále získat informace a rady ze sociálně právní či jiné oblasti, mohou využít asistence, předčitatelské služby nebo se zúčastnit některé z pořádaných aktivit.

Jednou z těchto aktivit byla říjnová návštěva Muzea v Bučovicích. Plni očekávání jsme vyrazili v úterý 9. 10. 2012 autobusem z vyškovského nádraží do Bučovic. Cesta utekla rychle a za nedlouho už jsme stáli před zámkem v Bučovicích, ve kterém sídlí místní muzeum. Uvítala nás milá paní průvodkyně, která nás vzápětí provedla dějinami města a okolí tak, jak byly zachyceny v jednotlivých expozicích. Zlatým hřebem prohlídky byla sezonní výstava stavebnice Merkur, která byla umístěna v posledním sále. Poslechli jsme si vyprávění o historii této původem české stavebnice a obdivovali jsme veliké modely kostela, Eiffelovy věže, železnice, ruského kola a dalších. Svítící sluníčko a na tuto roční dobu poměrně vysoké teploty nás přiměly ke krátké procházce centrem města, kterou jsme zakončili v nedaleké restauraci. Poté, co jsme se občerstvili, jsme se odebrali na nádraží, odkud nás autobus odvezl do Vyškova. Zajímavé místo, poutavá výstava, ochotní lidé a krásné počasí – výlet se opravdu vydařil a nám nezbývá než doufat, že takových akcí bude čím dál tím více.

V polovině října, 15. 10. 2012, se v kanceláři TyfloCentra ve Vyškově konala další akce – Beseda o čaji. Kromě zajímavého povídání o oblíbeném nápoji jsme měli možnost ochutnat černý a bílý čaj a také jsme zjistili, jak vypadá a jak chutná tzv. kvetoucí čaj.

Říjnové aktivity probíhaly ve znamení představení nové pracovnice. V podobném duchu se budou konat také další akce, proto bych tímto chtěla pozvat klienty na aktivity plánované na měsíc listopad, o nichž se můžete dočíst v programu akcí na internetových stránkách www.centrumpronevidome.cz/vyskov. Současně bych klienty i veřejnost ráda pozvala na Den sociálních služeb, který proběhne 6. 11. 2012 v sále Knihovny Karla Dvořáčka a kterého se TyfloCentrum ve Vyškově účastní, a na Den otevřených dveří konaný dne 26. 11. 2012 v TyfloCentru ve Vyškově. Jste srdečně zváni!

Fotogalerie

Stavebnice Merkur, 9. 10. 2012TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS