19. 04.

Právě skončila závěrečná zkoušková lekce kurzu první pomoci. Na čtyřech stanovištích byly připraveny čtyři modelové situace. Těžce zrakově postižení klienti brněnského TyfloCentra, po absolvování devíti výukových lekcích, v nichž si připomněli zasuté vědomosti, nebo se naučili věci pro ně do té doby neznámé, se postupně ocitali vprostřed situací, v nichž byli oni v hlavní roli zachránců.

I s těžkým zrakovým handicapem dokázali rozpoznat různé druhy simulovaných zranění a ošetřit je. Diagnostikovali tak popáleninu, zastavili krvácení po nehodě cyklisty, zlomeniny horních i dolních končetin a fixovali je, rozdýchali cvičné figuríny a přivolali záchranáře-profesionály.

Vedoucí kurzu – Tomáš Marek, diplomovaný zdravotnický záchranář, shrnuje: „Zpočátku byla tréma vidět na všech“ hodnotí a dodává: „jde o to naučit se taky zvládat stres, kdyby se člověk náhodou do nějaké takové situace dostal, aby dokázal udělat aspoň něco“ uklidňuje klienty.

Celkově třetí kurz první pomoci, konaný v brněnském TyfloCentru v rámci dlouhodobého Individuálního projektu, financovaného Jihomoravským krajem, očekávání nevidomých klientů splnil. Josef Konečný, jeden ze čtyř absolventů kurzu, shrnul své hodnocení kurzu takto: „Ten kurz byl fakt dobrý a jsem rád, že jsem si mohl oprášit dávno zapomenuté informace a hlavně si prakticky vyzkoušet postupy, kdysi nám vštěpované v hodinách branné výchovy. Příjemně mě překvapila ochota všech figurantů, se kterou trpělivě snášeli naše »velejemné« zacházení“ chválí J.Konečný.

Absolvování kurzu přispívá ke snižování závislosti osob s těžkým postižením zraku na pomoci druhých tím, že je naučí samostatně ošetřovat drobná poranění u sebe i u jiných (např. vlastních dětí), rozlišovat, která poranění budou vyžadovat lékařský zásah a účinně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému. Sama existence kurzu nabourává vžité představy veřejnosti o tom, že nevidomí jsou závislí na pomoci jiných lidí a sami ostatním pomáhat nemohou.

Na konec ještě shrnutí figurantky a hodnotitelky závěrečné zkouškové lekce,  A. Horké: „Vaše pokroky jsou viditelné“.

Fotogalerie

Kurz PP, závěrečné zkoušky, 11. 4. 2011


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS