18. 04.

V dubnu tohoto roku proběhla další konkrétní realizace výměnných krátkodobých pobytů zrakově postižených a lidí, kteří se jim věnují. Brněnské TyfloCentrum navázalo spolupráci se školou pro zrakově postižené děti a mládež ve Vídni Bundes-Blindenerziehungsinstitut (BBI). V rámci naplňování programu příhraniční spolupráce „Ani nevidomé hranice nerozděluje“ se ve středu 6. a ve čtvrtek 7. dubna 2011 šest zaměstnanců BBI zúčastnilo dvoudenní exkurze v TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Ve středu kolem poledne už trošku nervózní volám kolegyni Ireně, která byla průvodkyní našich partnerů během prvního dne jejich pobytu a očekávala je v hotelu, kde byli ubytovaní, aby jim pomohla v případě potřeby. Slovy “všechno je v pořádku, Radku, přijeli na čas, teď právě obědvají a za chvilku vyrážíme” mě Irča uklidňuje, takže se ještě mohu věnovat posledním přípravám na jejich návštěvu.

Pracovní výměnu zkušeností zahájili naši partneři v HapAteliéru – sociálně terapeutické dílně pro zrakově postižené na Poděbradově ulici 58. Vedoucí dílny Jana Pilgrová představila činnosti a cíle této služby. Hosté si mohli prohlédnout výsledky práce klientů, a jelikož v dílně v tu dobu několik klientů zrovna pracovalo, měli rakouští kolegové také možnost seznámit se s tím, jak dílna funguje v praxi.

Po prohlídce HapAteliéru se partneři z Rakouska přesunuli do našeho sídla na Chaloupkově ulici číslo 7. Tam jsem jim po nezbytných organizačních záležitostech nejprve na úvod krátce představil brněnské TyfloCentrum a poté už se věnoval tématu mně velmi blízkému, kterým je speciální výpočetní technika pro uživatele s těžkým postižením zraku. Po detailním představení aktivit Centra pomůcek a informatiky se ujal slova kolega Roman Kabelka a popovídal našim partnerům o kurzech výpočetní techniky a projektu Blind Friendly Web. Téma naše partnery zaujalo, protože nám kladli spoustu otázek a plánovaný časový harmonogram jsme překročili o více než půl hodiny. Pak už byl čas na večeři a volný program, který naši partneři využili k seznámení se s centrem Brna.

Čtvrteční dopoledne bylo věnováno představení činnosti Centra denních aktivit. Tereza Kozderová, koordinátorka aktivizačních služeb, seznámila naše hosty se vším, co v rámci služby aktivizace našim klientům nabízíme. ”Prezentovat moji službu navenek pro mne byla nová zkušenost. Množství sdělených informací jsem se snažila oživit a propojit fotografiemi, vlastními zkušenostmi a zážitky. Počáteční nervozita během chvilky odezněla a rozvinula se diskuse na téma standardů sociálních služeb. Ocenila jsem zájem naší návštěvy, která velmi živě reagovala, přestože jsem prezentovala v češtině a můj výklad byl tlumočen. Byla to pro mě opravdu skvělá příležitost, která se, doufám, bude v budoucnu opakovat.” zhodnotila svou prezentaci kolegyně Tereza.

Dalším zastavením měla být krátká ukázka některých kompenzačních pomůcek, které lidé se zrakovým postižením využívají v každodenním životě, k sebeobsluze, orientaci nebo ke hře a volnému času. „Při sestavování prezentace jsem dlouho přemýšlela nad tím, čím bych naše hosty zaujala nebo překvapila, vždyť oni jsou v této problematice v mnoha ohledech o krok napřed,“ popisuje kolegyně Anička Horká, která dále prozradila, že se následně vydala na výzvědy a tipy k našemu nevidomému kolegovi, který studuje ve Vídni, zná tamější situaci na trhu pomůcek a dokázal poradit, co by naše partnery mohlo zaujmout. Prezentace se nakonec protáhla o celou hodinu, protože zájem a zvědavost hostů nebrala konce. Velice pozorně zkoumali a komentovali předložené pomůcky i systémy k orientaci zrakově postižených.

Po malé přestávce k občerstvení proběhla prohlídka našeho zařízení, během níž se naši hosté seznámili s prostory, ve kterých naše služby poskytujeme a pozdravili se také s ředitelkou společnosti Hanou Bubeníčkovou.

Eliška Škrancová pro naše rakouské hosty připravila prezentaci dvou kurzů, které nabízíme našim uživatelům v rámci služby sociální rehabilitace. Jedná se o kurz vaření, který vede, a kurz první pomoci, na jehož realizaci se podílí. Oba kurzy rakouským partnerům představila a vyzdvihla především jejich přínos, spočívající v posilování samostatnosti klientů a snižování jejich závislosti na pomoci jiných osob.

Rakouské kolegy zaujala nejen prezentace v německém jazyce, ale hlavně praktické pomůcky, které na kurzech využíváme. V kurzu vaření se jedná např. o indikátor hladiny, který nevidomým pomáhá při nalévání nápojů, mluvící kuchyňskou váhu, oddělovač bílků od žloutků a další. Pro výuku první pomoci využíváme figuríny, na kterých se účastníci kurzů první pomoci učí umělé dýchání a masáž srdce.

Pracovní návštěvu jsme zakončili v Expozici kultury nevidomých Technického muzea v Brně. Osobně se nám věnovala vedoucí Expozice Eliška Hluší, která našim hostům velmi fundovaně představila všechny vystavené exponáty.

O tom, že se na pracovním setkání líbilo i partnerům z Rakouska, svědčí i dopis, který nám po skončení akce poslala za celý tým jedna z účastnic, paní Melitta Long.

Srdečný dík hostitelům, těm, kteří vše připravovali-přednášeli-překládali-informovali-usmívali se a provázeli nás – zkrátka všem, které jsme v průběhu naší exkurze 6. a 7. dubna v Brně v TyfloCentru mohli potkat. Díky za jejich snahu podat informace a představit své projekty a způsoby práce. Moc se nám to líbilo a obohatilo nás to o nové myšlenky.

Mě osobně zejména nadchla atmosféra ve vaší kreativní dílně. Radost a uvolněnost klientů při práci a tvoření hovořily samy za sebe. A rozmanitost a krása jejich výrobků zrovna tak. Byla jsem nadšená z dárečků v podobě překrásných výrobků, které jsme si odnesli, a které opět odrážejí srdečnost a radost jejich tvůrců. Je krásné vidět, že jste přesvědčeni o tom, co děláte a že se neustále snažíte vytvořit co nejlepší zázemí pro potřeby svých klientů.

Také prezentace, resp. výstava v Technickém muzeu byla velice vydařená a jsem ráda, že se v našem programu dostalo i na ni – jak výklad, tak překlad byly velice šarmantní.

Se srdečným díkem a přáním mnoha úspěchů a zdaru i v budoucnu tým BBI

Pokud bych měl celý pobyt krátce zhodnotit, pak pracovní návštěvu našich partnerů vnímám jako velkou příležitost vyzkoušet si prezentaci našich služeb v cizím jazyce, ukázat, že to, co děláme, děláme na vysoké úrovni, a v neposlední řadě porovnat naši praxi s tou v BBI. Pro naše partnery se pak určitě jednalo o jedinečnou příležitost poznat náš způsob práce a některé služby, které lidem s těžkým postižením zraku nabízíme.

Projekt “Ani nevidomé hranice nerozděluje” je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Fotogalerie

Fotogalerie

Pracovní setkání - výměna zkušeností v brněnském TyfloCentru, 6. a 7. dubna 2011


Autor:

Tags: ,

Jeden komentář k „Pracovní výměna zkušeností v brněnském TyfloCentru“

  1. Jiřina Falková:

    Jééé, on přijel i ten šikovný košíkářský lektor! To jsem měla vědět… 😉 A s Peťou Röderovou jsem se taky dlouho neviděla, to mě snad poprvé mrzí, že nepracuju v Brně…

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS