26. 09.

Ve čtvrtek 22. září 2011 se v brněnském TyfloCentru uskutečnila přednáška o dárcovství krve. Přednášejícími byly MUDr. Lenka Ševčíková, vedoucí náborů nových dárců, a MUDr. Eva Tesařová, primářka Transfuzního oddělení a Krevní banky FN Brno.

Videoprezentace MUDr. Ševčíkové, vymezující oblasti užití darované krve a představující omezení a doporučení pro širokou veřejnost, mající zájem o dárcovství krve, nastartovala dvouhodinové setkání, nabité informacemi. O úskalích motivací některých dárců pak podrobně hovořila paní primářka Tesařová.

Do závěrečné diskuse se živě zapojili klienti ze Znojma i z Brna, kteří využili jedinečné příležitosti dozvědět se o problematice dárcovství krve více a do brněnského TyfloCentra dorazili.

Problematika dárcovství krve u osob s těžkým postižením zraku byla mediálně otevřena letos v létě. MF Dnes poukázala na nedostatečné zprostředkování informací o dárcovství krve zrakově postiženým. Na společných setkáních jsme pak hledali cesty a způsoby, jak i těžce zrakově postiženým lidem zpřístupnit cestu k dárcovství. Prvním reálným počinem pak bylo právě uspořádání přednášky s následnou besedou o dárcovství zrakově handicapovaných lidí.

Dalším konkrétním výstupem je příprava popisu cesty do Transfuzního oddělení kolegou Josefem Konečným, specialistou na odstraňování architektonických bariér. J.Konečný vypracoval i stručné desatero pro zdravotnický personál, v němž radí, jak se zrakově handicapovanými lidmi jednat.

Primářka Transfuzního oddělení a Krevní banky MUDr. Tesařová, v souladu s nařízeními a zákony, jimiž se musí řídit, doporučuje zvolit tento postup: „Na webové stránky FN Brno umístíme výzvu, aby se zrakově postižení lidé objednali na odběry předem, abychom se jim mohli dobře věnovat. K odběru bude potřeba, aby si s sebou donesli potvrzení očního lékaře, že jejich nález a diagnóza dárcovství umožňuje.“

Brněnské TyfloCentrum nabídlo zdarma doprovody zájemcům o dárcovství ve FN Brno. Na Transfuzním oddělení bude vyčleněn pracovník, který bude k dispozici předem objednaným lidem se zrakovým handicapem, aby jim přečetl nezbytné formuláře a poučení pro dárce. Podpisem zájemce o dárcovství stvrdí svůj souhlas s uvedenými podmínkami a potvrdí tak i pravdivost svých odpovědí v dotazníku.

Od původního záměru – přeložit veškeré tištěné informace do braillu – jsme byli nuceni upustit. Materiálů je totiž velké množství a v braillově písmu by toho bylo čtyřikrát tolik, což by zřejmě nikdo nestihl v běžných otevíracích hodinách Transfuzního oddělení přečíst.

Vstřícnosti ze strany FN Brno si vážíme a jsme rádi, že se daří bariéry společně bořit.

Fotogalerie

Přednáška o dárcovství krve, 22. 9. 2011


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS