15. 02.

Do světa nevidomých a neslyšících nás 31.1. uvedl klient brněnského TyfloCentra Jan Pavlíček. Sám je hluchoslepý, takže má zkušenosti s oběma druhy postižení. Společně s námi se tohoto setkání zúčastnili i členové klubu neslyšící. Besedu Jenda zahájil povídáním o tvůrci hmatové abecedy pro hluchoslepé Hieronymu Lormovi. Následovalo i praktické předvedení hmatové abecedy, každý účastník si nejprve jednotlivá písmena vyzkoušel na své dlani a poté si klienti ve dvojicích psali krátké věty do dlaně navzájem. V průběhu besedy Jenda zodpověděl množství otázek, téma přítomné opravdu zaujalo.

Součástí besedy bylo i sdílení zážitků ze světa nevidomých a neslyšících. Nevidomí a neslyšící účastníci besedy si s pomocí tlumočnice do znakového jazyka vzájemně sdělovali své zkušenosti , které získali při hledání zaměstnání, jednání na úřadech, ale i s každodenního života. Problémy, na které klienti narazili při hledání práce jsou z velké části stejné a to především nedostatek pracovních míst a   často i neochota zaměstnavatelů lidi s postižením zaměstnat. Neskončili jsme ale pesimisticky, stejně tak jak se podařilo najít práci několika klientům TyfloCentra i někteří  neslyšící  zaměstnání našli a jsou v něm spokojení. My jen doufáme, že se řady zaměstnaných lidí s postižením  budou do budoucna postupně rozšiřovat.


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS