5. 03.

Vážení přátelé!

Na počest nevidomé lektorky Zdeňky Vernarské, vyhlašujeme další, v pořadí již pátý ročník soutěže v ovládání počítače bez kontroly zrakem.

Soutěž je určena výhradně pro nevidomé uživatele náročných kompenzačních pomůcek na bázi osobního počítače, kteří se profesně nezabývají výpočetní technikou (nepracují tedy jako lektoři, učitelé, konzultanti, apod.). Za nevidomé uživatele považujeme pro účely této soutěže ty, kteří k ovládání PC používají výhradně hlasový nebo
hmatový výstup a nejsou schopni přečíst zrakem běžný tištěný text ani při velmi velkém zvětšení. Tuto skutečnost je třeba při přihlášení doložit čestným prohlášením. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o účasti soutěžícího na základě stupně jeho zrakové vady.

V době konání soutěže obdrží každý soutěžící e-mailem postupně zadání tří úkolů, které musí splnit, a odpovědi na úkoly ve stanoveném termínu odeslat opět e-mailem. Úkoly můžete plnit z domova, školy či internátu. Není potřeba kvůli nim docházet k nám do Brna na Chaloupkovu. Každý úkol bude bodován. Pokud některý z úkolů neodevzdáte v termínu, je automaticky hodnocen 0 body. Do závěrečného finále postupuje prvních pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů.

Pátý ročník Memoriálu Zdeňky Vernarské proběhne od 12. března do 15. května 2012. Závěrečné utkání těch nejlepších, spojené s vyhlášením vítězů, se uskuteční v sobotu 19. května 2012 v Bílém domě na Žerotínově náměstí, jako součást doprovodného programu letošního Tmavomodrého festivalu. Finále proběhne „naživo“, tzn. je potřeba, aby
každý účastník počítal s tím, že pokud se dostane mezi pět nejlepších a bude chtít soutěžit o ceny, je nutná jeho osobní účast ve finále. Pokud se některý z pěti soutěžících s nejvyšším počtem bodů odmítne na finále dostavit, automaticky postupuje do finále další soutěžící v pořadí, dle dosaženého počtu bodů. Na vítěze čekají věcné ceny.

Bližší informace o soutěži, včetně zadání úkolů z minulého ročníku a audiozáznamu průběhu finále, najdete na
www.centrumpronevidome.cz/memorial. Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 12. března 2012 na adresu memorial@tyflocentrumbrno.cz. Přihlášku je třeba zaslat i v papírové podobě. Text přihlášky spolu s čestným prohlášením překopírujte do Wordu, naformátujte, vyplňte, vytiskněte, podepište a zašlete pozemní poštou na adresu:

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3
612 00 Brno-Královo Pole.

Na obálku napište Memoriál Zdeňky Vernarské.

Těšíme se na vaši účast.

Pracovníci brněnského TyfloCentra.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS