2. 05.

Duben je měsíc charakteristický především proměnlivým počasím. Nám však počasí přálo a tudíž jsme mohli uskutečnit aktivity, které byli zaměřeny jak na protažení těla, tak i získání nových informací či tvorbu „výtvarných děl“.

Začátek měsíce byl věnován projektu Slepotou život nekončí, kdy jsme s klienty vyrazili na besedu s osobami s hluchoslepotou s názvem „Kolem ticho, kolem tma aneb Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“. Na besedě jsme se seznámili s různými komunikačními prostředky, které tito lidé využívají, dozvěděli jsme se, jak osoby s hluchoslepotou tráví svůj volný čas a jak se realizují ve výtvarném oboru.

Před Velikonočním pondělkem jsme si vyrobili „haptické“ kraslice a to pomocí nalepování vlny, šnečků z vlny, koření či dalšími technikami, které si sami klienti vymysleli.

S panem Mgr. Lukášem Šínem jsme se vydali do pravěku v brněnském muzeu Anthropos, kde jsme nejen obdivovali známého mamuta s mládětem, ale měli jsme možnost si hapticky prohlédnout kosti pravěkých zvířat či nástroje, které tamější obyvatelé používali ke svému přežití.

Společně s klienty brněnského TyfloCentra jsme se zúčastnili besedy I život ve tmě je bohatý aneb Pod rouškou tmy, kdy nám o svém životě a profesní dráze povídal pan Anton Mészáros, opět v rámci projektu Slepotou život nekončí.

V duchu Velikonoc jsme pokračovali i v polovině dubna, kdy jsme zavítali do Muzea Vyškovska, které prezentovalo práce a velikonoční výtvory žáků základních škol a základních uměleckých škol okolí Vyškova a současně jsme měli možnost si prohlédnout nádherné výrobky tvořené patchoworkem.

Nesmíme opomenout ani tradiční setkání s očním lékařem panem MUDr. Liborem Němcem, jež nás seznámil s metodami čínské medicíny akupresurou a akupunkturou jako dalšími způsoby jak pozitivně působit na naše oči.

Velice zajímavá byla exkurze u dobrovolných hasičů města Vyškova a odborný výklad pana Vojtěcha Suráka, při níž jsme nejen zjistili jak těžký je dýchací přístroj, jak vypadají proudnice, ale také jsme se usadili i do hasičského auta.

Konec dubna byl spíše odpočinkový, věnovaný besedě o tradicích, které se pojí k jarnímu období, a tvorbě čarodějnic.

Start nového ročního období máme úspěšně za sebou a už teď se těšíme na další setkání.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS