26. 09.

Břeclavští zasedli k hodnocení a plánování aktivit u svého „kulatého stolu“ po mnoha měsících a tohle setkání bylo pro středisko velmi významné z mnoha důvodů. Předně jsme se v úterý 25. září setkali v počtu jedna pracovnice a sedm klientů, což je takřka plný počet všech aktivně docházejících na volnočasový program.

Již několik týdnů předem motivovala pracovnice klienty, aby povzpomínali, co se jim v uplynulém půlroce (od ledna do léta) v TyfloCentru líbilo, ale také co by chtěli absolvovat v příštích měsících. Bylo poznat, že si všichni vzali úkol k srdci a rozběhla se živá debata, kdy se sypalo hodnocení, pochvaly i návrhy jako z pytle. Na základě vzpomínek jsme jako vsuvku rozvinuli dodatečnou debatu o třídění odpadů a také o zvukových knihách a možnostech jejich přehrávání, protože klienti mají různé zkušenosti.

A co jsme se dozvěděli? Například když zazvonil jednomu z klientů mobilní telefon, reagoval slovy: „Neruš, já teď su na invalidní schůzi!“ Klienti nejlépe ohodnotili zajímavé besedy – s poslancem, hluchoslepým průvodcem po jeskyni, o třídění odpadů, ale také o Karlu Čapkovi a Operetách, které připravily pracovnice Městské knihovny Břeclav. Jako lokální patrioti vzpomínají i na komentovanou výstavu Břeclav pod hákovým křížem v Městském muzeu a galerii. Pracovnici TyfloCentra se ještě líbilo, jak se ujala nová pravidelná aktivita Klub čtenářů. Výstižně vše shrnul jeden z nejstarších klientů: „Mně se líbilo vše, jinak bych sem nechodil!“ Nad výčtem akcí klientky žasly, že ani není možné, abychom jich stihli tolik. Ale je to pravda!

A co plánujeme do budoucna? Na přání klientů se pokusíme:
•    domluvit hudební besedu o muzikálech a literární besedu o místním spisovateli Janu Kostrhunovi
•    navštívit výstavu místních keramiků a budovy bývalého Cukrovaru, kde by měly probíhat výtvarné workshopy, jak jsme se dozvěděli z novin v Klubu čtenářů
•    uspořádat besedu s pracovníky Tyfloservisu, aby nás naučili, jak se máme pohybovat po ulici – stejně jako osleplé klienty z metanolové kauzy, o kterých mluvili v televizi
•    informovat veřejnost o tom, jak by se k nám, nevidícím, měli na ulici chovat
•    setkat se s okrskářem Městské policie Břeclav, který má na starosti naši oblast, a dalšími zajímavými lidmi…

Na závěr dvouhodinové akce poděkovali klienti pracovnici za pořádání zajímavých a pro ně přínosných akcí slovy: „Buďme rádi, že máme takovou iniciativu tady a tolik nápadů!“ Tak ať se nám všem daří nápady realizovat, abychom se stále dozvídali něco nového a byli spokojení!


Autor:

Tags:


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS