7. 10.

Sobota 6. října 2012 byla ve znamení TyfloBrna. Jedenáctého ročníku soutěže v samostatné orientaci a pohybu nevidomých se zúčastnilo 15 soutěžících z celé České republiky.

Letos jsme soutěžili v Brně – Židenicích. Tamní starosta, Ing. Roman Vašina, převzal nad akcí záštitu a TyfloBrno 2012 bylo podpořeno i z rozpočtu městské části. Starosta soutěž nejen zahájil, také osobně po skončení soutěže předával ceny soutěžícím. Zázemí jsme měli v Domě s pečovatelskou službou na Jamborově ulici, kde se nám dostalo vřelého a vstřícného přijetí, děkujeme!

Cenový fond byl – jako ostatně i v minulých letech – tvořen dary našich sponzorů: domácí potřeby Žouželka připravily sadu sklenic na víno, Moravská vinotéka věnovala exkluzivní vína, Dary přírody vytvořily dárkový balíček plný vitamínů, SNIP&CO nabalili mnoho drobnějších upomínkových předmětů, lékárna Adonis přispěla vitamíny, společnost NOWACO věnovala 12 kg kuřecího masa na řízky k obědu a poděkování patří rovněž pekařství Balabán – jejich koláčky za sponzorskou cenu byly fantastické. Všem dárcům a sponzorům velice děkujeme!

Autorem soutěžní trasy byl Josef Konečný. Vytvořil pestrý a docela náročný, 3,2 km dlouhý okruh, vedený starou zástavbou. Soutěžící se přesouvali také tramvají a na tandemu (dvojkole), na dvou stanovištích plnili doprovodné úkoly (hmatové obrázky, chuťové hádanky, čichový kvíz). Na trase byli rozmístěni hodnotitelé – kolegové z brněnského Tyfloservisu, kteří bodovali technické a bezpečnostní postupy při chůzi s bílou holí u jednotlivých soutěžících – zaměřili se zejména na dostatečné vykrývání prostoru, používání echolokace, správné signalizování při přecházení vozovky, hodnotili bezpečné užití kyvadlově-kluzné techniky při dohledávání schodiště a také například vystupování z tramvaje.

Podmínky soutěže byly pro všechny účastníky stejné – trasa se šla opravdu poslepu. K dispozici byl hmatový plánek trasy a popis v braillově písmu, a také ve zvukové podobě, jejímž autorem je Borek Kapitančik, moderátor rádia KissHády, jehož hlas možná znáte i z našeho časopisu Chaloupka. Letos se TyfloBrna zúčastnili i vidící soutěžící, kteří dostali klapky na oči i svého „anděla“.

Jako první z vidících vyrazil na trasu ředitel ústavu sociální péče pro zrakově postižené Chrlice Ing. Miloš Paleček. Jistě pro něj účast v soutěži znamená nejen hlubší vhled do problematiky lidí, žijících ve tmě, ale také cennou osobní zkušenost – jak bylo patrné třeba na stanovišti s hmatovými obrázky.

Nejstarší závodník, Viktor Hlaváč, má 85 let, a přestože se v poslední době běžně pohybuje spíše s opěrnou holí, tady si troufl jít s bílou holí a celou trasu zvládl výborně!

TyfloBrno je soutěž, kde nejde o to být v cíli první, ale především o bezpečný pohyb po ulicích. O bezpečnost soutěžících během celého trvání akce dbali strážníci městské policie a samozřejmě „andělé“ z řad zaměstnanců brněnského TyfloCentra a dobrovolníků.

Před budovou domu s pečovatelskou službou na ulici Jamborově, kde byl start i cíl soutěže, měl svůj stánek HapAteliér, který využil příležitosti i krásného počasí a udivoval kolemjdoucí krásou výtvorů těžce zrakově postižených klientů sociálně-terapeutické dílny…

A jak to celé vlastně dopadlo? Po sečtení bodů všech soutěžících je na prvních třech místech toto pořadí:

3. místo Marek Durila z Kunštátu

2. místo Petr Veselý z Prahy

1. místo Petr Svoboda z Bílovic nad Svitavou

Sláva vítězům, čest zúčastněným! Blahopřejeme všem, kteří našli odvahu a pustili se do neznámého terénu po neznámé trase! TyfloBrnu třikrát na zdar!!!

Děkujeme také novinářům, kteří za námi na TyfloBrno přišli, za jejich podporu a propagaci. Jejich články o akci pak budou k dohledání také na našich webových stránkách. Zde je odkaz na ivysílání České televize Brno, kde hlavní organizátorka akce Terka Kozderová zve k návštěvě TyfloBrna. A tady první článek na internetu od autorů z Brněnského Deníku.


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS