27. 11.

Nejste si jisti tím, zda dokážete pomoci druhým, když to budou opravdu potřebovat? Staráte se o domácnost, vaříte si a bojíte se drobného poranění? Máte akční děti a jako rodič jen trnete hrůzou, co si kde udělají?

Chcete být tím, kdo v takové situaci neváhá, nepochybuje, neztrácí půdu pod nohama a přesně ví, co má udělat?

Nabízíme výuku první pomoci pro osoby s těžkým postižením zraku. Výuka se skládá z teoretického úvodu a významnou část zaujímá praxe. Ve speciálním kurzu se můžete za pomoci metod (verbální popis, praktická ukázka ošetřování simulovaných zranění, vyhodnocování simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod.) naučit základům první pomoci.

Cílem je názorně ukázat, jak účinně poskytnout první pomoc a jak postupovat do příjezdu odborné pomoci.
Pokud i vy máte zájem o získání vědomostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci, přihlaste se do kurzu první pomoci pro zrakově postižené, který pořádá TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Přihlásit se můžete do 29. listopadu 2012 Mgr. Anně Horké e-mailem horka@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonicky na 515 919 667, 774 715 103.

Kurz první pomoci je v rámci sociální rehabilitace poskytován ZDARMA, náklady s tímto kurzem spojené, jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. Před zahájením kurzu je klient povinen uhradit zápisné ve výši 100 Kč. Zápisné slouží k úhradě nákladů, které nemůžeme hradit z projektu.

Kurz bude probíhat od prosince 2012 do června 2013, v prostorách brněnského TyfloCentra, Chaloupkova 3, 612 00 Brno – Královo Pole.

Kurz se bude konat vždy v pondělí, dle preferencí přihlášených lze kurz realizovat ve večerních hodinách (cca 17:00 – 20:00), v blocích o rozsahu 3 hodin, asi 2x do měsíce.

Lektorem kurzu je Tomáš Marek, DiS. – diplomovaný zdravotnický záchranář.

V kurzu se naučíte nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání, ošetření krvácení, první pomoc při infarktu, polohování zraněného, ošetření zlomenin, ošetření úrazů spojených s amputací končetiny, ošetření popálenin, ošetření poranění očí, ošetření pneumotoraxu, Crash syndrom, protišoková opatření, obvazovou techniku, druhy a obsah lékárniček.

Kurz obsahuje celkem 30 výukových hodin (10 lekcí), z toho 15 hodin je teoretických, 10 hodin praktického nácviku a 5 hodin individuálních konzultací.
Maximální počet účastníků kurzu je 6, minimální 4. Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení začátku kurzu v případě nenaplnění počtu účastníků.

Proč kurz organizujeme?

Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat.

Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS