27. 11.

Autor:

Nejste si jisti tím, zda dokážete pomoci druhým, když to budou opravdu potřebovat? Staráte se o domácnost, vaříte si a bojíte se drobného poranění? Máte akční děti a jako rodič jen trnete hrůzou, co si kde udělají?

Chcete být tím, kdo v takové situaci neváhá, nepochybuje, neztrácí půdu pod nohama a přesně ví, co má udělat?

Nabízíme výuku první pomoci pro osoby s těžkým postižením zraku. Výuka se skládá z teoretického úvodu a významnou část zaujímá praxe. Ve speciálním kurzu se můžete za pomoci metod (verbální popis, praktická ukázka ošetřování simulovaných zranění, vyhodnocování simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod.) naučit základům první pomoci.

Cílem je názorně ukázat, jak účinně poskytnout první pomoc a jak postupovat do příjezdu odborné pomoci.
Pokud i vy máte zájem o získání vědomostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci, přihlaste se do kurzu první pomoci pro zrakově postižené, který pořádá TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Přihlásit se můžete do 29. listopadu 2012 Mgr. Anně Horké e-mailem horka@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonicky na 515 919 667, 774 715 103.

Kurz první pomoci je v rámci sociální rehabilitace poskytován ZDARMA, náklady s tímto kurzem spojené, jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. Před zahájením kurzu je klient povinen uhradit zápisné ve výši 100 Kč. Zápisné slouží k úhradě nákladů, které nemůžeme hradit z projektu.

Kurz bude probíhat od prosince 2012 do června 2013, v prostorách brněnského TyfloCentra, Chaloupkova 3, 612 00 Brno – Královo Pole.

Kurz se bude konat vždy v pondělí, dle preferencí přihlášených lze kurz realizovat ve večerních hodinách (cca 17:00 – 20:00), v blocích o rozsahu 3 hodin, asi 2x do měsíce.

Lektorem kurzu je Tomáš Marek, DiS. – diplomovaný zdravotnický záchranář.

V kurzu se naučíte nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání, ošetření krvácení, první pomoc při infarktu, polohování zraněného, ošetření zlomenin, ošetření úrazů spojených s amputací končetiny, ošetření popálenin, ošetření poranění očí, ošetření pneumotoraxu, Crash syndrom, protišoková opatření, obvazovou techniku, druhy a obsah lékárniček.

Kurz obsahuje celkem 30 výukových hodin (10 lekcí), z toho 15 hodin je teoretických, 10 hodin praktického nácviku a 5 hodin individuálních konzultací.
Maximální počet účastníků kurzu je 6, minimální 4. Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení začátku kurzu v případě nenaplnění počtu účastníků.

Proč kurz organizujeme?

Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat.

Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.


26. 11.

Autor:

Udělejte více pro své bezpečí! Naučte se čelit agresivitě! Překonejte svůj strach! Naučte se bránit!

TyfloCentrum Brno Vás zve na seminář, který bude zaměřen na základy a úvod do problematiky sebeobrany. Určitě každý z vás alespoň jednou zažil pocit ohrožení či strachu ze svého okolí, stal se obětí krádeže či přepadení, byl svědkem nějakého útoku nebo čelil slovnímu napadání.

Při pohybu venku se může kdokoli dostat do situace, v níž se cítí být ohrožen. Není však třeba tomuto pocitu podlehnout. Každý člověk, i nevidomý, se může účinně bránit. Jen je třeba vědět jak.

Seminář bude zahrnovat teoretické postupy prevence a výklad několika zásad, jejichž dodržování Vám pomůže předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Naučíte se, jak správným chováním předcházet případnému napadení či okradení. V praktické části pak bude prostor pro ukázku nejčastějších rizikových situací, aplikaci základních sebeobranných technik a ochranných prostředků.

Nezáleží na Vašem pohlaví, zkušenostech či momentální fyzické zdatnosti. Vůle se učit a potřeba umět se bránit, je to jediné co potřebujete.
Seminář se uskuteční 3. 12. 2012 od 13:30 do 15:00 ve velké klubovně TyfloCentra Brno, Chaloupkova 3 Brno, 612 00.

Na semináři si vyzkoušíte své vlastní schopnosti a možnosti, pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit do navazujícího kurzu sebeobrany, který bude probíhat v roce 2013 v prostorách Tyflocentra Brno pod vedením zkušeného lektora SiFu Jana Outlého, který je zástupcem Evropské WingTsun Organizace zde v Brně a vede školu bojových umění a sebeobrany.

Pro zájemce, kteří by nemohli kurz navštěvovat v dopoledních hodinách, je možnost realizovat kurz v blocích 1x měsíčně v sobotu.

Více informací o navazujícím kurzu sebeobrany se dozvíte na semináři nebo
na níže uvedeném kontaktu pro přihlašování.

Přihlášky na seminář zasílejte elektronicky na horka@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonicky 515 919 667, 774 715 103 nejpozději do 3. 12. 2012 do 10:00.


27. 03.

Autor:

Na vědomost se dává všem odvážlivcům, kteří se nebojí odhodit svůj strach a vydat se na nová dobrodružství do bájného světa Středozemě.

Na společné cestě tajuplnými zeměmi a světem prapodivných bytostí Vás provede tým vedoucích a instruktorů pod záštitou brněnského TyfloCentra. V krajích, kde veverky dávají dobrou noc, společně prožijeme dva týdny plné tajů a překvapení, prozkoumáme dosud neprozkoumané, odhalíme končiny neprobádané a zažijeme dosud nepoznané.

Kdy: Dobrodružství se odehraje: 4. až 18. srpna 2012
Kde: V tajuplných lesích Veverské Bítýšky u Brna, na Základně YMCA.

Budete s sebou potřebovat nemalé množství odvahy a pár dalších drobností k přežití.
Prosíme Vaše rodiče, aby se nebáli a vyslali Vás jako naději naší výpravy.
Podmínkou účasti je věk 7 až 17 let.

Doprava na i z tábořiště je vlastní.
Ubytování v dřevěných chatkách, nutnost mít vlastní spacák.
Stravování 5x denně.

Číst zbytek článku »


24. 10.

Autor:

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, pomocí kterých lze v případě náhle vzniklého akutního stavu nebo úrazu zabránit závažným důsledkům a případně smrti postiženého člověka.
Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat. Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.
Číst zbytek článku »


21. 09.

Autor:

Rádi byste oživili svůj jídelníček a naučili se nové recepty? Chcete si osvojit nové postupy? Nebo si prohloubit znalosti z oblasti vaření, stolování a všeho, co se přípravy jídla týká? Pak právě vám nabízíme pokračovací kurz vaření pro osoby s těžkým postižením zraku.

Tento kurz je určen absolventům Základního kurzu vaření, pořádaným TyfloCentrem Brno, o. p. s. Příprava stravy je součástí sebeobsluhy lidí s postižením zraku a schopnost ji zvládat snižuje míru závislosti na okolí. Po absolvování tohoto kurzu si budete umět sami připravit spoustu zajímavých, jednoduchých a chutných jídel.

 Co kurz nabízí:

  • náročnější postupy a recepty z české i zahraniční kuchyně
  • orientaci v cenách potravin, v nabídce druhů produktů na trhu (v rámci kurzu si budeme potraviny nakupovat, budeme se seznamovat s cenami, různými druhy jednotlivých potravin ap.)
  • zaznamenávání receptů, práce s nimi a nakupování podle nich
  • nácvik přípravy složitějších jídel (vaření, smažení, pečení, sladké i slané recepty ad.)
  • informace z oblasti zdravé výživy
  • používání pomůcek v kuchyni, organizace přípravy jídel od sestavení receptu, nakupování až po samotnou přípravu jídla
  • vytvoření zásobníku receptů pro domácí použití
  • obsluhování pomůcek pro zrakově postižené
  • stolování a příprava tabule k různým příležitostem
  • úprava kuchyně a úklid dle zásad sebeobsluhy lidí s postižením zraku

Místo konání kurzu

Kurz probíhá v nových prostorech cvičné kuchyňky TyfloCentra Brno a částečně v terénu (nakupování). Cvičná kuchyň je vybavena většinou základních pomůcek.

Komu je kurz určen

Cílovou skupinou jsou osoby v produktivním věku s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.

Jedná – li se o člověka s kombinovaným postižením, je nutné, aby si v případě potřeby zajistil tlumočníka, asistenta apod. Podmínkou pro přihlášení se do kurzu je absolvování Základního kurzu vaření pro osoby s těžkým postižením zraku, pořádaným brněnským TyfloCentrem.

Kurz je náročný na pozornost, zručnost, pohyblivost, vyžaduje určitou míru samostatnosti, schopnost postupy pochopit, zapamatovat si je a zaznamenat. Omezený počet lekcí a koncepce kurzu neumožňuje časté opakování již nacvičovaného.

Cena kurzu

Kurz se skládá z 16 lekcí, 15 je nácvikových a poslední lekce zahrnuje závěrečnou zkoušku. Příspěvek na jednu lekci ze strany zájemce je 50,- Kč (příspěvek je použit na nákup potravin pro přípravu jídla). Celková cena kurzu nepřesáhne 800,-Kč za celé období.

Termín konání kurzu

Kurz bude zahájen v září 2011 a ukončen v červnu 2012. Jednotlivé lekce budou probíhat jednou za 14 dní v úterý od 9 do 13 hodin.

 

Lektorka kurzu

Mgr. Mirka Dančáková

Termín pro přihlášení

Na kurz je nutné se přihlásit do konce září 2011.

Pokud máte zájem o další informace, nebo se chcete přihlásit, kontaktujte nás mailem: dancakova@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonem na čísle 515 919 667.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS