10. 01.

Devět studentů architektury pod vedením Ing. arch. Jana Foretníka, Ph.D. představilo své semestrální práce veřejnosti. V úterý 8. ledna 2013 proběhla v brněnském TyfloCentru prezentace za účasti všech autorů a odborného konzultanta, experta na odstraňování bariér ve městě, našeho kolegy Josefa Konečného.

Zadání znělo: zpracování architektonického projektu části území města Brna, ulice České a blízkého okolí. Podmínkou bylo, aby výsledek byl »blind-friendly«.

Samotné tvorbě jednotlivých projektů předcházela osobní zkušenost jednotlivých studentů s pohybem po městě bez zrakové kontroly. Zaklapkovaní a s bílou holí procházeli ulice, aby získali co nejživější představu o způsobu pohybu a orientace lidí s těžkým postižením zraku. Už tuto zkušenost hodnotí studenti jako velmi cennou – po sejmutí tmavých brýlí s překvapením zjišťovali, kolik věcí v běžném životě vlastně nevidí, přestože mohou, kolika překážkám nevěnují pozornost, protože o ně nemusí zakopávat…

Studenti vytvořili tvůrčí trojice, aby společnými silami zpracovali dílčí věc ve vymezeném prostoru města Brna, ulice České a blízkého okolí. Bylo na nich, jakou jednotlivost si zvolí a jak ji uchopí. Zadaný prostor navíc zpracovali ve hmatném 3D modelu úctyhodných rozměrů, který darovali brněnskému TyfloCentru – jistě jej rádi využijí naši klienti a návštěvníci, děkujeme!

Snaha nevyčleňovat skupinu lidí se zrakovým postižením, a neposilovat tak bariéry mezi lidmi s handicapem a obyčejnou populací, se prakticky promítala do tvůrčího i pracovního postupu všech budoucích architektů. Všem třem představeným nápadům bylo společné heslo: design for all. Účelnost, využitelná pro všechny skupiny obyvatel či návštěvníků města, se tak promítla jak do projektu Hmatových modelů architektonicky či historicky zajímavých objektů, tak do nápadu Odpočinkové mobilní lavičky, a také návrh Informačního panelu pro cestující MHD byl vytvořen tak, aby usnadnil orientaci jak vidícím, tak lidem se zrakovým znevýhodněním.

Návrh Hmatových modelů objektů počítá s podstavcem, opatřeným audio informacemi o té které budově ve třech jazycích (česky, anglicky a německy), popiskem v černotisku (pro vidící) a v braillu (pro ty, kteří dávají přednost tichému získání informací o objektu). Na podstavci bude umístěn 3D model objektu, aby si zrakově postižení mohli stavbu důkladně prohlédnout. Mobilní odpočinková lavička bude obsahovat informace o problematice lidí se zrakovým handicapem – informace (čitelné i pro zrakově postižené) budou umístěny vizuálně zajímavým způsobem a budou zviditelňovat svět těch, kteří sami nevidí. Lavička bude mobilní, takže by se mohla přžemisťovat nejen po území celého města Brna, ale mohla by vyjet i jinam, do dalších měst. Informační panel pro cestující MHD je hmatným schematem organizování dopravy na ulici Česká a Joštova. Barevnost hmatového modelu vychází z barev města Brna, výrazná červená (šikovný kontrast, usnadňující orientaci lidem se zhoršeným zrakem) a valéry šedé a bílé. Čísla dopravních prostředků a názvy konečných zastávek jsou jak v tištěné podobě, tak v braillově písmu. Popisky budou vyměnitelné, aby infopanel mohl být aktualizován při změnách organizace dopravy. Názornost panelu usnadní orientaci nejen brňanům, poslouží i návštěvníkům města odjinud.

Každý návrh byl představen vlastní obrazovou prezentací – to pro ty z návštěvníků brněnského TyfloCentra, kteří vidí dobře. Zároveň byly jednotlivé návrhy k dispozici ve hmatových 3D modelech, aby si je mohli prohlédnout i lidé s handicapem. A právě jejich postřehy – praktický způsob prohlížení si modelů prsty, logika intuitivní orientace, nápady a návrhy na zpřesnění dílčích detailů – byly pro studenty nejpřínosnějšími.

Představily se nám tak tři velmi odlišné projekty, jejichž realizace si umím představit a považovala bych je za velmi přínosné – nejen pro zrakově postižené. Studenti prokázali citlivý přístup k problematice světa a života lidí s handicapem. Jejich společné krédo – dělat věci pro všechny – není prázdnou módní frází, ale prožitým vědomým postojem. Blahopřeji.

Fotogalerie

All for all, 8. 1. 2013 - fotogalerie na Flickru


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS